Dop, Konfirmation,Vigsel och Begravning

I livets alla skiften har kyrkan en självklar plats för många människor.

Dop

Att vänta barn och att sedan få ta emot det är alltid speciellt. All denna väntan, längtan, glädje och förhoppning, som också ibland ger många frågor. En av dessa kan vara ”ska vi låta döpa vårt barn?”

Konfirmation

Samtliga församlingsbor, som under året fyller 14 år, inbjuds till konfirmationsläsning. Den skall vara en hjälp för tonåringen att utifrån kristen tro bearbeta sina livsfrågor.

Vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den avlidne till Gud.