Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den avlidne till Gud.

Tornspiran på Dorotea kyrka

Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den avlidne i Guds händer

Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss.

Vi får be om förlåtsele för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation.

I gudstjänsten tackar för vad den avlidne har betytt för oss.

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den avlidne. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

För att veta mer och vår begravningsverksamhet klickar du på länken nedan.

https://www.svenskakyrkan.se/sodralappland/begravningsverksamheten