Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns när någon behöver samtala för att bearbeta oro, sorg och livskriser; när behov finns för närvaro, andakt, förbön, nattvard eller utläsning.

Foto: Alexandra Gelfgren

Sjukhuskyrkans symbol utgörs av ett kors. I korset finns en blomma. Den växer ut från en avhuggen stam. Korset påminner om den Gud, som genom död och uppståndelse kan förvandla döden till kärlekens och livets tecken. Blomman talar om att ur det avbrutna, det trasiga och brustna, kan nytt liv springa fram och blomma igen. Kärleken finns också i det som är svårt.

Sjukhuskyrkan vid Lycksele lasarett vill vara till för:

  • Patienter

  • Anhöriga

  • Personal

När någon av dessa behöver samtala för att bearbeta oro, sorg och livskriser; när behov finns för närvaro, andakt, förbön, nattvard eller utläsning, finns Sjukhuskyrkan nära till.


Vi förmedlar kontakter med den egna församlingen och prästen/pastorn, eller företrädare för andra trossamfund och religioner.

Avdelningspersonalen hjälper till med att kontakta oss.

 

Välkommen till vårt andaktsrum i entréhallen!

 

Du kan också nå oss här: