Åsele kyrka

Foto: Robert From

 

 Åsele kyrka

Modell av Gravkoret, troligen åren 1860 – 1933. Modell E. Dagman. Foto: Eskil Dagman

Drottning Christina bekostade Åsele första kyrka 1648, uppförd av timmer, kostnad 600 dal. Kopp. Mynt samt en kyrkklocka. Arwid Ehrenmalm dömde ut kyrkan 1741 och revs 1748.
En ny kyrka uppfördes genom skolmästare Petrus Forsberg invigdes 6 jan. 1750, också den av timmer, sex timmervara högre, åttakantig. Stiltypen från finländare Hans Biskop.
Kyrkan revs 1850,  kyrkklockan finns nu i Dikanäs och delar av inredningen i Fattmomakke kyrka. (Fakta och text - Eskil Dagman)

1963 gjordes en grundlig restaurering, under ledning av arkitekten Kjell Wretling, och kunde återinvigas i december samma år.

Kyrkan är byggd i tegel, till formen en basilika, det vill säga treskeppig med ett högre mittskepp och två korta korsarmar i norr och söder. Mot öster finns ett kor med absid, den rundade utbyggnaden, och mot väster ett kyrktorn. Långhuset har stora rundbågade fönster och mittskeppets högre fönstervåning, kleristorium, har cirkelfromade fönster. Utsidan är vitputsad och taket plåtbelagt.

Åseles andra kyrka 1748. Modell av Eskil Dagman. Stiltyp Hans Biskop Finland byggmästaren skolmästaren, prästen Petrus Forsberg. Foto: Eskil Dagman
Orgeln i Åsele Kyrka
Foto: Stefan Norberg