Fredrika kyrka

Foto: Västerbottens museum

 

 

Fredrika kyrka 1928

Träkyrkan uppfördes 1796 - 1798 av fyrtio bönder under ledning av bonden Erik Eriksson från Holmträsk i Åsele. Arbetet övervakades av kyrkoherde Jonas Ångman. Först 1809 var kyrkan helt färdigställd och 1810 ägde dess invigning rum.

Kyrkan är brädfodrad invändigt och utvändigt och består av rektangulärt långhus med torn vid västra kortsidan och kor vid östra kortsidan. 1930 - 1931 genomfördes en grundlig renovering då sakristian omvandlades till kor och en ny sakristia uppfördes norr om koret. En renovering genomfördes 1966 då den ursprungliga korväggen skrapades och en tidigare okänd målning togs fram. Dess motiv är två änglar som blickar ut över församlingen och håller upp en baldakin.

Fakta och text - Eskil Dagman