Foto: Albin Hillert IKON

Präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Finnas med i livets alla situationer? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtal och undervisa människor? Prästens yrke är omväxlande och engagerande!

Behörighet

För att vara behörig till den pastoralteologiska utbildningen till präst behövs avlagd magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap, omfattande 240 hp. Utöver det behövs 15 hp Svenska kyrkans tro och liv samt pastoralteologisk grundkurs. Totalt omfattar utbildningen 5,5 års studier på helfart, inklusive det pastoralteologiska slutåret. Man måste också ha en personlig lämplighet för yrket. Den personliga lämpligheten prövas i stiftets antagningsprocess.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut ansvarar för den pastoralteologiska delen av utbildningen. Du kan läsa mer om utbildningen och behörighet här

Luleå stifts antagningsprocess

Den syftar till att utveckla den kommande professionella identiteten och pröva den personliga lämpligheten för yrket. Antagningsprocessen har antagningskriterierna i biskopsbrevet ”Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (pdf)” som utgångspunkt. Det är bra att inleda antagningsprocessen tidigt i studierna.

I processen ingår följande moment

 • Kontakt med Luleå stifts kontaktperson (se nedan). Kontaktpersonen har du sedan regelbunden kontakt med under hela processens gång.
 • Minst tio själavårdssamtal med diakon eller präst.
 • Lämna intresseanmälan för framtida tjänstgöring som diakon. Underlag får du av kontaktpersonen.
 • Möte med biskopen.
 • Mötesplats Stift Student (MSS). Dessa kurser finner du på sidna ”För dig som redan studerar” 
 • I samråd med kontaktpersonen, deltagande i ytterligare något stiftsarrangemang.
 • Åtta veckors handledd praktik fördelat på två praktikperioder i olika församlingar. För den som studerar till präst kan också en praktikantkurs vara aktuell inför första praktiken. Läs mer om praktik här:
 • Möte med personalkonsulent.
 • Antagningskonferens. Du behöver minst två års erfarenhet av Svenska kyrkans tro och liv, samt en handledd praktikperiod, för att kunna bli kallad till antagningskonferens.
 • Tio samtal hos legitimerad psykoterapeut. Dessa samtal bekostas av stiftet efter antagning till prästkandidat.
 • Prästvigning i Luleå domkyrka efter genomförd och godkänd pastoralteologisk utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut och godkänd examen i domkapitlet.
 • Placering i utbildningstjänst som pastorsadjunkt ett år i församling.

  Kontaktperson

 • Pär Parbring

  Pär Parbring

  Luleå stift

  Biskopens adjunkt

  Mer om Pär Parbring

  Verkar yrket intressant? Börja med att ta kontakt med mig. Jag guidar dig genom hela utbildningsprocessen.