Att bli präst

För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Att vara präst är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Det innebär att du måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans tretton stift innan du kan ansöka till prästutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Du tar själv kontakt med det stift där du önskar prästvigas.

Efter att du blivit antagen av ett stift går du pastoralteologisk grundkurs, PG. Kursen ges på havlfart under 20 veckor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, läsår i Uppsala och Lund och vissa terminer även i Göteborg och Umeå.

För att få tillträde till den pastoralteologiska grundkursen krävs 

• 30 hp i ämnet religionsvetenskap, baskurs/grundkurs/översiktskurs
• att du är antagen som prästkandidat i ett stift

Innan du kan påbörja det avslutande pastoralteologiska slutåret krävs att du i stiftet har genomfört:

åtta veckors församlingspraktik
• mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar

Efter avslutad utbildning vigs du till präst i ett av Svenska kyrkans stift. Där tjänstgör du sedan under ett års tid som pastorsadjunkt.
 
Fackutbildning vid universitet och högskola 
För tillträde till pastoralteologiskt slutår krävs: 

  • lägst magisterexamen med huvudområde inom kunskapsområdet teologi/religionsvetenskap 240 hp (180hp+60 hp)

  • ytterligare högskolepoäng inom området teologi/religionsvetenskap (15 hp)

  • godkänd pastoralteologisk grundkurs (PG)

I de akademiska studierna behöver följande ingå:

  • Religionsvetenskap, baskurs/grundkurs/översiktskurs1 30 hp

  • Bibelvetenskap, där minst 30 hp i åtminstone det ena av Gamla eller Nya testamentets exegetik ska läsas med språklig inriktning 60 hp

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap/Systematisk teologi 30hp

  •  Kursen Svenska kyrkans tro och liv 15 hp

För blivande präster som påbörjat sin fackutbildning innan hösten 2013 finns särskilda övergångsregler.

Behörighetsregler

biskopsbrev

Här kan du ladda ner biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan som pdf.