Foto: Magnus Aronson IKON

Diakoni och socialt arbete

Svenska kyrkan möter ofta människor i utsatta livssituationer. Delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska prägla dessa möten. Genom Luleå stifts diakonala verksamhet finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd i svåra situationer.

Grunden för det diakonala arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela.

Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.

Läs mer om diakoni på svenskakyrkan.se

Kontaktperson

Lena Lindström

Lena Lindström

Luleå stift

Stiftsdiakon

Carina Johansson

Carina Johansson

Luleå stift

Stiftsdiakon