Två män sitter vid ett bord och samtalar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoni och socialt arbete

Svenska kyrkan möter ofta människor i utsatta livssituationer. Delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska prägla dessa möten.

Grunden för det diakonala arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela.

Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.

Läs mer om diakoni på svenskakyrkan.se

Möjlighet att söka bidrag för ekonomiskt stöd

Stiftsstyrelsen i Luleå stift förvaltar ett antal stiftelser, vars avkastning till viss del ska användas för utdelning bland behövande inom stiftet.

Arbetsliv och samhälle

Kyrka och arbetsliv är en fråga om vårt gemensamma ansvar, att tillsammans med samhällets övriga aktörer verka i arbetslivs- och samhällsfrågor.

Vänskapsband som länkar samman 2013 års internationella deltagare i Ung i den världsvida kyrkan.

Flykting- och integrationsarbete

Församlingarna i Luleå stift, liksom andra kyrkor runt om i världen, engagerar sig i flykting- och invandringsfrågor.