Norwich cathedral.
Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Vänstiftet Norwich i England

Sedan 2002 har Luleå stift kontakter med Norwich stift som ligger cirka 20 mil nordöst om London. Norwich är en historisk plats med en mycket välkänd katedral från 1000-talet.

I samverkan ingår att representanter för stiften möts regelbundet, delar erfarenheter och inspirerar varandra. De medverkar exempelvis i varandras präst- och diakonvigningar. Så skedde i juni 2010 då bishop James Langstaff deltog i vigningsgudstjänsten i Luleå domkyrka, i juni 2012 då archdeacon Steven Betts deltog och i juni 2015 då bishop Graham James deltog. 

Bishop Graham James och biskop Hans Stiglund undertecknar samarbetavtalet 2010.
Bishop Graham James och biskop Hans Stiglund undertecknar samarbetsavtalet 2010. Foto: Roger Marklund/Luleå stift

Olika församlingar från stiftet har också hälsat på i Norwich stift. Luleå domkyrkoförsamling har till exempel en konfirmandgrupp som åker till Norwich under en del av konfirmandtiden. Representanter från Norwich har också besökt konferenser och samlingar i Luleå stift.

Samarbetet mellan Luleå stift och Diocese of Norwich tog en fastare form då ett samverkansavtal undertecknades i Norwich i november 2010. Det bekräftades sedan i Skellefteå 2011.

Diocese of Norwich

Norwich stift är en del av Church of England och omfattar områdena Norfolk och Waveney. Här finns 650 kyrkor och 110 skolor.

Borgågemenskapen

  • Som ett led i att fördjupa kontakterna mellan lutherska och anglikanska kyrkor, bildades 1992 Borgågemenskapen (eng. The Porvoo Churches)
  • Borgågemenskapen är en kyrkogemenskap av lutherska kyrkor, främst i Norden och Baltikum, samt anglikanska kyrkor på de brittiska öarna.
  • Namnet kommer av att man i den finska staden Borgå undertecknade ett avtal om detta.
  • Överenskommelsen innebär att man välkomnar varandras präster och medlemmar som sina egna.
  • Den som tillhör någon av medlemskyrkorna och efterfrågar en kyrklig handling skall behandlas på samma sätt som de egna medlemmarna.