Foto: Ola Johansson

Stiftelser

Luleå stift förvaltar totalt 14 stiftelser

Är du behövande och önskar ansöka om stöd?
Flera av stiftelserna syftar till att ge stöd till behövande. Ansökan lämnas till din hemförsamling. Här hittar du mer information om ansökan. 

Stiftelser som Luleå stift förvaltar

 • Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond för Luleå stift (897000-3912)
 • Stiftelsen Diakonala stödfonden (897000-7517)
 • Stiftelsen Hilma och Alexis Lindebergs ödemarksfond (897000-4845)
 • Stiftelsen Hjälp till behövande inom Luleå stift (802425-9809)
 • Stiftelsen Pastor Olenus Selins minne (802477-7610)
 • Stiftelsen Augusta Ramseys fond (802425-9742)
 • Stiftelsen Doktor Magnus Lundells och fru Clara Lundells, född Forsberg, fond (802425-9767)
 • Stiftelsen Hanna och Knut Johnsons fond för lappfolk (802425-9759)
 • Stiftelsen Kyrklig verksamhet bland Luleå stifts samiska befolkning (802425-9783)
 • Stiftelsen Missionssällskapet Kyrkan och Samerna (802425-8777)
 • Stiftelsen för rekrytering av präster och andra kyrkliga medarbetare i Luleå stift (802425-9734)
 • Stiftelsen Gurli och Axel Lindmarks stipendiefond (802477-8527)
 • Stiftelsen för understöd åt änkor efter präster och andra anhöriga (802425-9791)
 • Stiftelsen Anders Nilssons och hans hustru Sofia Persdotters donationsfond (802425-9775)

Här hittar du stiftelser förvaltade av Svenska kyrkans nationella nivå

 

Hantering av personuppgifter i stiftelser

Här hittar du hur personuppgifter behandlas i Luleå stifts förvaltade stiftelser.