Foto: Luleå stift

Pilgrimsled

Dag Hammarskjöldsleden är en modern pilgrimsled i hjärtat av den svenska fjällvärlden. Den startar i Abisko och följer Kungsleden, innan den efter drygt nio mil når Nikkaluokta.

Pilgrimsleden har fått sitt namn efter Dag Hammarskjöld. Han är en av alla dem som funnit sin tillflykt i fjällvärlden och han höll gärna till i Abiskoområdet.

Pilgrimsvandrandet är ett relativt nytt inslag i Svenska kyrkan, trots att det är uråldrigt. Det finns många gamla pilgrimsleder i landet, som "återupptäckts" och som nu vandras av den nya tidens pilgrimer. I fjällvärlden har samerna sedan urminnes tider vandrat sina egna pilgrimsvägar och besökt sina egna heliga platser.

Dag Hammarskjöldsleden invigdes 2004. Pilgrimsleden har kommit till genom samarbete mellan Svenska kyrkan i Luleå stift, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Svenska Turistföreningen. Arbetet med leden har utförts i nära samarbete med samer på lokal, regional och nationell nivå.

Vandringsbok

En handbok för pilgrimsvandrare efter Dag Hammarskjöldsleden. Ärkebiskop em KG Hammar har skrivit meditationer som hör samman med de sju meditationsplatserna, som en hjälp att förstå och ta till sig Dag Hammarskjölds texter. Boken innehåller dessutom enkla ordningar för morgon- och aftonböner samt psalmer, böner och bibeltexter. Där finns också kartor med exakta positioner för varje meditationsplats.

Pilgrimsboken är kostnadsfri för ett exemplar. Vill du beställa fler så tillkommer en kostnad på 100 kr per bok och kan beställas från stiftskansliet i Luleå. Porto tillkommer. Boken kan också köpas på turiststationerna i Abisko och Nikkaloukta.

 

Beställ Pilgrimsboken "Vägen du ska följa den"