Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon:+46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Härnösands stift

Välkommen till Härnösands stift. Stiftet arbetar med att ge stöd till Svenska kyrkans 98 församlingar som finns i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Biskop i Härnösands stift är Eva Nordung Byström.

Herre, du ger mig stor lycka. Lyckan att få älska och få bli 
älskad.

Månadens bön i februari 2020

Herre, du ger mig stor lycka. Lyckan att få älska och få bli  älskad.

Detta är en dag som påminner oss om att vi behöver belysa och bekämpa alla ideologier som leder till att människors värdighet kränks. Varje hatbrott är en attack mot mänskligheten. Så skriver Svenska kyrkans biskopar i ett gemensamt uttalande med anledning av den internationella minnesdagen för förintelsens offer, i dag den 27 januari.

"Varje hatbrott är en attack mot mänskligheten"

Detta är en dag som påminner oss om att vi behöver belysa och bekämpa alla ideologier som leder till att människors värdighet kränks. Varje hatbrott är en attack mot mänskligheten. Så skriver Svenska kyrkans biskopar i ett gemensamt uttalande med anledning av den internationella minnesdagen för förintelsens offer, i dag den 27 januari.

Utmaningar med att skapa sig en ny identitet, en känsla av att sakna sammanhang och en längtan efter strukturerna man haft.
 – Att lämna ett yrke med en stark identitet, som till exempel militär, polis eller präst kan upplevas som en stor förlust, säger Jan Grimell, präst och forskare i institutionssjälavård på Kyrkokansliet. Nu är han aktuell med boken "När identiteter förändras: I det levda livet och i bibelns berättelser."

Prästen som forskar på identiteter och själavård

Utmaningar med att skapa sig en ny identitet, en känsla av att sakna sammanhang och en längtan efter strukturerna man haft.  – Att lämna ett yrke med en stark identitet, som till exempel militär, polis eller präst kan upplevas som en stor förlust, säger Jan Grimell, präst och forskare i institutionssjälavård på Kyrkokansliet. Nu är han aktuell med boken "När identiteter förändras: I det levda livet och i bibelns berättelser."

I dagarna har biskoparna gett ut ett nytt biskopsbrev som handlar om nattvardsfirande. Biskopsbrevet lyfter gudstjänsten som en plats som är relevant för människor idag, med det nyväckta intresse för nattvardsfirande som präglat Svenska kyrkans gudstjänster under 2000-talet.

Nytt biskopsbrev om att fira nattvard

I dagarna har biskoparna gett ut ett nytt biskopsbrev som handlar om nattvardsfirande. Biskopsbrevet lyfter gudstjänsten som en plats som är relevant för människor idag, med det nyväckta intresse för nattvardsfirande som präglat Svenska kyrkans gudstjänster under 2000-talet.

I den kalla januarimorgonen fick bussresenärer i Västernorrland och Jämtland en varm överraskning. I flera busskurer i Härnösands stift låg handstickade halsdukar eller vantar med en uppmaning att ta med den hem.

Församlingar sprider värme

I den kalla januarimorgonen fick bussresenärer i Västernorrland och Jämtland en varm överraskning. I flera busskurer i Härnösands stift låg handstickade halsdukar eller vantar med en uppmaning att ta med den hem.

BISKOPENS DEBATT | Vi lever i ett land med religionsfrihet. Här har vi rätt att tillhöra vilken religion vi vill. Vi har också rätt att tro att det inte finns någon Gud eller andlig verklighet. Detta är en viktig grundbult i en modern demokrati. Detta har än mer accentuerats genom att barnkonventionen från och med i år blivit lag. Där görs tydligt att barnen har rätt till andlig utveckling men också till frihet i tanke och tro.

Tro en mänsklig rättighet – även för asylsökande

BISKOPENS DEBATT | Vi lever i ett land med religionsfrihet. Här har vi rätt att tillhöra vilken religion vi vill. Vi har också rätt att tro att det inte finns någon Gud eller andlig verklighet. Detta är en viktig grundbult i en modern demokrati. Detta har än mer accentuerats genom att barnkonventionen från och med i år blivit lag. Där görs tydligt att barnen har rätt till andlig utveckling men också till frihet i tanke och tro.

Skilsmässor kan vara stridbara och skapa bitterhet. Men vid millennieskiftet när svenska staten och kyrkan gjorde slag i saken gick det lugnt till. Kanske berodde det på att parterna gått i samtalsterapi i över 40 år.
– Och egentligen är vi inte helt skilda. Man kan nog säga att vi blev särbos, menar biskop Eva Nordung Byström.

20 år sedan kyrkan och staten blev särbos

Skilsmässor kan vara stridbara och skapa bitterhet. Men vid millennieskiftet när svenska staten och kyrkan gjorde slag i saken gick det lugnt till. Kanske berodde det på att parterna gått i samtalsterapi i över 40 år. – Och egentligen är vi inte helt skilda. Man kan nog säga att vi blev särbos, menar biskop Eva Nordung Byström.

Ett nytt forskningsprojekt har fört Erik-Oscar Oscarsson tillbaka till Härnösands stift, där han arbetade som stiftsadjunkt under 1990-talet. Då såddes ett frö som sedan växt till ett brinnande intresse för forskning om samisk historia. Han tror att han nog skrivit några hundra artiklar genom åren. Den han skattar högst finns i  Svenska kyrkans vitbok, en vetenskaplig antologi om relationen mellan Svenska kyrkan och samerna.

Nytt nummer av sydsamiskt kyrkoblad

Ett nytt forskningsprojekt har fört Erik-Oscar Oscarsson tillbaka till Härnösands stift, där han arbetade som stiftsadjunkt under 1990-talet. Då såddes ett frö som sedan växt till ett brinnande intresse för forskning om samisk historia. Han tror att han nog skrivit några hundra artiklar genom åren. Den han skattar högst finns i Svenska kyrkans vitbok, en vetenskaplig antologi om relationen mellan Svenska kyrkan och samerna.

I Härnösands stifts verksamhetsplan för 2020 märks nya insatser på gudstjänstutveckling, arbete med integration och medlemskommunikation. Samtidigt fortsätter de omfattande satsningarna på barn och unga, andlig fördjupning och organisationsutveckling. Planen bygger på en budget på 89 miljoner kronor, varav 70 procent går till insatser som är till direkt stöd för stiftets församlingar och resterande bekostar stiftsorganisationen.

Så möter Härnösands stift framtiden

I Härnösands stifts verksamhetsplan för 2020 märks nya insatser på gudstjänstutveckling, arbete med integration och medlemskommunikation. Samtidigt fortsätter de omfattande satsningarna på barn och unga, andlig fördjupning och organisationsutveckling. Planen bygger på en budget på 89 miljoner kronor, varav 70 procent går till insatser som är till direkt stöd för stiftets församlingar och resterande bekostar stiftsorganisationen.

Två motioner besvarades vid stiftsfullmäktiges sammanträde i november. En rörde strukturarbetet och en handlade om skogsbruket. Vid sammanträdet lämnades också in en ny motion som föreslår att Härnösands stift ska subventionera laddningsstationer för elbilar.

Motioner om skogsbruk, strukturarbete och laddningsstolpar

Två motioner besvarades vid stiftsfullmäktiges sammanträde i november. En rörde strukturarbetet och en handlade om skogsbruket. Vid sammanträdet lämnades också in en ny motion som föreslår att Härnösands stift ska subventionera laddningsstationer för elbilar.

Årets kyrkomöte avslutades med en uppmaning till hela Svenska kyrkan om en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande.
– Det är hög tid att vi likt folkkyrkoteologerna tar tag i vår samtid ur ett kristet teologiskt perspektiv, framhöll biskop Eva Nordung Byström då hon introducerade ett seminariepass om mötets tema undervisning.

Kyrkomötet uppmanar till att undervisa och lära

Årets kyrkomöte avslutades med en uppmaning till hela Svenska kyrkan om en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande. – Det är hög tid att vi likt folkkyrkoteologerna tar tag i vår samtid ur ett kristet teologiskt perspektiv, framhöll biskop Eva Nordung Byström då hon introducerade ett seminariepass om mötets tema undervisning.

Enligt Naturskyddsföreningen har 138 människor i världen mist livet i år på grund av sin kamp för miljön och klimatet. Situationen uppmärksammades på tisdagen genom ljusmanifestationer på flera platser i landet. På Stora torget i Härnösand talade domprost Kent Nordin i samband med manifestationen. – För de flesta runt om i världen är de här människorna vi ska tända ljus för helt anonyma. Men de visar att en enskild människa kan göra skillnad. Deras död gör att vi samlas idag och tänder ljus. Tänder ljus för att peka på hoppet, sade han.

Ljusmanifestation för miljöförsvarare

Enligt Naturskyddsföreningen har 138 människor i världen mist livet i år på grund av sin kamp för miljön och klimatet. Situationen uppmärksammades på tisdagen genom ljusmanifestationer på flera platser i landet. På Stora torget i Härnösand talade domprost Kent Nordin i samband med manifestationen. – För de flesta runt om i världen är de här människorna vi ska tända ljus för helt anonyma. Men de visar att en enskild människa kan göra skillnad. Deras död gör att vi samlas idag och tänder ljus. Tänder ljus för att peka på hoppet, sade han.

En vecka efter att biskoparnas bok om klimatkrisen getts ut på nytt, samlade Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO) förtroendevalda och tjänstemän till klimatmöte. 
– Vi kan vara ett lok som drar den samhällsförändring som måste ske, menade Ulf Carlsson, ordförande i ENSO, när mötet inleddes.

Klimatmöte om jord och skog – Vi gillar när det blir verkstad

En vecka efter att biskoparnas bok om klimatkrisen getts ut på nytt, samlade Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO) förtroendevalda och tjänstemän till klimatmöte. – Vi kan vara ett lok som drar den samhällsförändring som måste ske, menade Ulf Carlsson, ordförande i ENSO, när mötet inleddes.

Svenska kyrkans skogsbruk kan spela en viktig roll för klimatarbetet. 
– Vi har bråttom men vi kan göra något och jag tror vi hinner. Skogsbruket är det viktigaste klimatredskapet vi har i Sverige, framhåller Rolf Björheden, professor och seniorforskare på Skogforsk, och en av föredragshållarna vid egendomsförvaltningarnas klimatmöte.

”Träd är enklare än teknik”

Svenska kyrkans skogsbruk kan spela en viktig roll för klimatarbetet. – Vi har bråttom men vi kan göra något och jag tror vi hinner. Skogsbruket är det viktigaste klimatredskapet vi har i Sverige, framhåller Rolf Björheden, professor och seniorforskare på Skogforsk, och en av föredragshållarna vid egendomsförvaltningarnas klimatmöte.

BISKOPENS DEBATT 2019-11-06| I Härnösands stift inleds i höst tre nya utredningar med sikte på nya pastoratsbildningar. Det här gör vi för att alla församlingar – även när medlemstalen minskar och ekonomin försämras – ska kunna fortsätta stå för de andliga och sociala värden som ett levande församlingsliv innebär. För att människor i både stad och landsbygd, inland och kustland ska kunna vara del av en meningsfull gemenskap med lokal identitet och med Jesus Kristus i centrum.

Tillsammans är vi starka

BISKOPENS DEBATT 2019-11-06| I Härnösands stift inleds i höst tre nya utredningar med sikte på nya pastoratsbildningar. Det här gör vi för att alla församlingar – även när medlemstalen minskar och ekonomin försämras – ska kunna fortsätta stå för de andliga och sociala värden som ett levande församlingsliv innebär. För att människor i både stad och landsbygd, inland och kustland ska kunna vara del av en meningsfull gemenskap med lokal identitet och med Jesus Kristus i centrum.

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

”Klimatkrisen är också en existentiell kris”

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.