Härnösands stift

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon: +46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Härnösands stift

Härnösands stift har till uppgift att genom främjande och tillsyn stödja stiftets 98 församlingar i deras uppdrag. Geografiskt omfattar stiftet landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Svenska kyrkan har 13 stift.

Efter att personrösterna räknats i kyrkovalet står det klart att åtta av de 59 ledamöter som tar plats i stiftsfullmäktige de kommande fyra åren har fått sitt mandat direkt av väljarna. Över hälften av de ordinarie ledamöterna är nya jämfört med nuvarande mandatperiod.

Nya stiftsfullmäktige klart - ledamöterna utsedda

Efter att personrösterna räknats i kyrkovalet står det klart att åtta av de 59 ledamöter som tar plats i stiftsfullmäktige de kommande fyra åren har fått sitt mandat direkt av väljarna. Över hälften av de ordinarie ledamöterna är nya jämfört med nuvarande mandatperiod.

Det slutgiltiga resultatet för valet till kyrkofullmäktige är klart i alla församlingar/pastorat i Härnösands stift. Även resultatet för stiftsfullmäktige och kyrkomötet är nu sluträknat.

Hela kyrkovalet är sluträknat

Det slutgiltiga resultatet för valet till kyrkofullmäktige är klart i alla församlingar/pastorat i Härnösands stift. Även resultatet för stiftsfullmäktige och kyrkomötet är nu sluträknat.

Kyrktakspån stod på schemat när kyrkoantikvariska samrådsgrupper från Härnösands stift, Uppsala stift, Västerås stift och Strängnäs stift samlades till ett gemensamt möte i Jämtland. Under två dagar varvades föreläsningar med studiebesök och gemensamma samråd.

Materialet är viktigast vid byte av takspån enligt ny rapport

Kyrktakspån stod på schemat när kyrkoantikvariska samrådsgrupper från Härnösands stift, Uppsala stift, Västerås stift och Strängnäs stift samlades till ett gemensamt möte i Jämtland. Under två dagar varvades föreläsningar med studiebesök och gemensamma samråd.

 Månadens bön i oktober är Förenta nationernas bön. FN-dagen infaller alltid 24 oktober till minne av att FN:s permanenta medlemsstater ratificerade FN-stadgan detta datum 1945.

Månadens bön i oktober 2017

Månadens bön i oktober är Förenta nationernas bön. FN-dagen infaller alltid 24 oktober till minne av att FN:s permanenta medlemsstater ratificerade FN-stadgan detta datum 1945.

2017-10-04: Nu är det klart vilka kyrkor i Härnösands stift som får statliga pengar till renovering under 2018. Det handlar totalt om 36 olika projekt som får del av statens kyrkoantikvariska ersättning. Totalt är det 24,3 miljoner kronor som fördelats av stiftsstyrelsen.

Läs alla pressmeddelanden här

2017-10-04: Nu är det klart vilka kyrkor i Härnösands stift som får statliga pengar till renovering under 2018. Det handlar totalt om 36 olika projekt som får del av statens kyrkoantikvariska ersättning. Totalt är det 24,3 miljoner kronor som fördelats av stiftsstyrelsen.

På de marker som Härnösands stifts egendomsnämnd förvaltar finns 375 jaktarrenden. Vakanser uppstår uppskattningsvis vid fem-sex tillfällen per år. Här följer en sammanfattning av hur egendomsförvaltningen arbetar med dessa arrenden.

Jaktarrenden på kyrkans marker

På de marker som Härnösands stifts egendomsnämnd förvaltar finns 375 jaktarrenden. Vakanser uppstår uppskattningsvis vid fem-sex tillfällen per år. Här följer en sammanfattning av hur egendomsförvaltningen arbetar med dessa arrenden.

PRESSMEDDELANDE | Martin Luthers 95 teser ledde på 1500-talet till stora förändringar inom både kyrkan och politiken. Så uppstod den protestantiska reformationen. Och så formades det som är Svenska kyrkan. I år lyfts 500-årsminnet av reformationen i festgudstjänster runt om i Härnösands stift. Och på reformationsdagen den 31 oktober firas festgudstjänst i alla landets domkyrkor.

Festmässor lyfter reformationen i höst

PRESSMEDDELANDE | Martin Luthers 95 teser ledde på 1500-talet till stora förändringar inom både kyrkan och politiken. Så uppstod den protestantiska reformationen. Och så formades det som är Svenska kyrkan. I år lyfts 500-årsminnet av reformationen i festgudstjänster runt om i Härnösands stift. Och på reformationsdagen den 31 oktober firas festgudstjänst i alla landets domkyrkor.

PRESSMEDDELANDE I Härnösands stift kommer tre nya grupper in i stiftsfullmäktige: Miljöpartister i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan. Socialdemokraterna är allt jämt den största gruppen, både i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet. Den preliminära rösträkningen visar även på ett rekordstort valdeltagande, 18,6 procent i Härnösands stift.

Rekordmånga röstade i kyrkovalet

PRESSMEDDELANDE I Härnösands stift kommer tre nya grupper in i stiftsfullmäktige: Miljöpartister i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan. Socialdemokraterna är allt jämt den största gruppen, både i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet. Den preliminära rösträkningen visar även på ett rekordstort valdeltagande, 18,6 procent i Härnösands stift.

Första etappen, inventeringen av fiskarkapellen i Härnösands stift, i det tvååriga projekt stiftet initierat för att få ökad kunskap om kapellen börjar lida mot sitt slut. Näst sist ut att inventeras är Barsta kapell. Det är det mest välbevarade fiskarkapellet stiftet har.

Barsta kapell - en välbevarad pärla

Första etappen, inventeringen av fiskarkapellen i Härnösands stift, i det tvååriga projekt stiftet initierat för att få ökad kunskap om kapellen börjar lida mot sitt slut. Näst sist ut att inventeras är Barsta kapell. Det är det mest välbevarade fiskarkapellet stiftet har.

Miljontals människor kämpar just nu mot akut brist på mat och vatten. I flera länder är behoven enorma och Svenska kyrkan finns på plats genom lokala partners i bland annat Somalia, Sydsudan, Nigeria och Etiopien. Din gåva behövs!

Stöd människors kamp mot svält i Afrika

Miljontals människor kämpar just nu mot akut brist på mat och vatten. I flera länder är behoven enorma och Svenska kyrkan finns på plats genom lokala partners i bland annat Somalia, Sydsudan, Nigeria och Etiopien. Din gåva behövs!

BISKOPENS BLOGG l Som en av Svenska kyrkans 13 biskopar är jag inbjuden att delta i en historisk gudstjänst i Lund den 31 oktober. För första gången har de högsta ledarna för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet bjudit in till ett gemensamt ekumeniskt högtidlighållande av reformationen, skriver biskop Eva Nordung Byström.

Gemensam gudstjänst - efter århundraden av splittring

BISKOPENS BLOGG l Som en av Svenska kyrkans 13 biskopar är jag inbjuden att delta i en historisk gudstjänst i Lund den 31 oktober. För första gången har de högsta ledarna för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet bjudit in till ett gemensamt ekumeniskt högtidlighållande av reformationen, skriver biskop Eva Nordung Byström.

Med start den 31 oktober och under hela 2017 uppmärksammas reformationen i Sverige och övriga världen. Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens stora förändringar.

500 år av förnyelse

Med start den 31 oktober och under hela 2017 uppmärksammas reformationen i Sverige och övriga världen. Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens stora förändringar.

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för dem och för andra utsatta troende.

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för dem och för andra utsatta troende.

Stiftsstyrelsen har tagit beslut om att flera nya pastorat ska bildas 2018. Inom de nya organisationerna ska berörda församlingar samverka kring övergripande frågor. Församlingarna kommer att finnas kvar lokalt med verksamhet som gudstjänster, barn- och ungdomsgrupper och socialt arbete. Påståendet i Tidningen Ångermanland (20/10) att församlingarna slås ihop är alltså felaktigt och beror på ett missförstånd från Mittmedias sida.

Nya organisationer för Svenska kyrkan i södra Ångermanland och västra Jämtland

Stiftsstyrelsen har tagit beslut om att flera nya pastorat ska bildas 2018. Inom de nya organisationerna ska berörda församlingar samverka kring övergripande frågor. Församlingarna kommer att finnas kvar lokalt med verksamhet som gudstjänster, barn- och ungdomsgrupper och socialt arbete. Påståendet i Tidningen Ångermanland (20/10) att församlingarna slås ihop är alltså felaktigt och beror på ett missförstånd från Mittmedias sida.

Aftonbladet och Sveriges Radio har granskat Svenska kyrkans resor. Granskningen visar att tveksamheter kring utlandsresor förkommit på flera håll i landet.
– Det är bra att kyrkan granskas, det är medias uppgift och det är nyttigt för oss, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

Medias granskning en väckarklocka

Aftonbladet och Sveriges Radio har granskat Svenska kyrkans resor. Granskningen visar att tveksamheter kring utlandsresor förkommit på flera håll i landet. – Det är bra att kyrkan granskas, det är medias uppgift och det är nyttigt för oss, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

 Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.

Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.