Härnösands stift

Välkommen till Härnösands stift. Stiftet arbetar med att ge stöd till Svenska kyrkans 98 församlingar som finns i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Biskop i Härnösands stift är Eva Nordung Byström.

Överklagat beslut får ej verkställas

PRESSMEDDELANDE | Svenska kyrkans överklagandenämnd ska utreda om stiftsstyrelsens beslut gällande biskopens anställning tagits på formellt felaktiga grunder. Under tiden som utredningen görs har nämnden meddelat att stiftsstyrelsens beslut inte får verkställas.

Biskoparna ser behov av nya regler

Svenska kyrkans biskopar har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av stiftsstyrelsens skadade förtroende gentemot biskop Eva Nordung Byström. "Oavsett vilken lösning den akuta krisen i Härnösands stift får har det på ett principiellt plan blivit tydligt att vi i framtiden behöver en annan ordning för att kunna hantera en liknande situation väl", skriver de.

Stiftsstyrelsen har beslutat i förtroendefrågan

PRESSMEDDELANDE | Stiftsstyrelsen har beslutat att uppmana biskop Eva Nordung Byström att avsluta sin tjänst vid Härnösands stift. Långvariga samarbetsproblem har skadat styrelsens förtroende för sin ordförande, det vill säga biskopen. I samband med dagens justering av protokollet har ledamöterna i styrelsens arbetsutskott gett en skriftlig kommentar. "Vi är oerhört ledsna att vi i stiftsstyrelsen nu kommit till den punkt då vi inte ser någon annan lösning än att biskopen lämnar sitt uppdrag för Härnösands stift", skriver de.

Så regleras en biskops uppdrag

Olika opinionsyttringar för att biskop Eva Nordung Byström ska vara kvar på sitt uppdrag har under den senaste veckan lämnats till stiftsstyrelsen. Samtidigt reses frågan huruvida det är möjligt att säga upp en vald biskop och vilka konsekvenser det får. – För den som är anställd i Svenska kyrkan gäller de arbetsrättsliga lagarna och kyrkans kollektivavtal. Eftersom även en biskop för ett stift är anställd i stiftet gäller detta även biskopar, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling. (Uppdaterad 201009)

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Kören Sunshine från Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen med psalm 706.

Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Kören Sunshine från Sköns församling sjunger in tacksägelsedagen med psalm 706.

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Stora kyrkans ungdomskör i Östersunds församling får sjunga in den helige Mikaels dag med psalmen Änglarna sjunger i himlen.

Östersunds församling sjunger på den helige Mikaels dag

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Stora kyrkans ungdomskör i Östersunds församling får sjunga in den helige Mikaels dag med psalmen Änglarna sjunger i himlen.

Du gode Gud, vi tackar dig nu, för hälsa och vänskap, allt sådant ger du.

Månadens bön i oktober 2020

Du gode Gud, vi tackar dig nu, för hälsa och vänskap, allt sådant ger du.

PRESSMEDDELANDE | Jesper Watanen, ny kyrkoherde i Bräcke-Revsunds pastorat, ser sig som en lagspelare. 
– Kyrka är man tillsammans, säger han.
Söndag 4 oktober tas han officiellt emot till församlingarna under gudstjänsten i Revsunds kyrka. Mottagandet leds av kontraktsprost Håkan Toresson.

"Kyrka är man tillsammans"

PRESSMEDDELANDE | Jesper Watanen, ny kyrkoherde i Bräcke-Revsunds pastorat, ser sig som en lagspelare. – Kyrka är man tillsammans, säger han. Söndag 4 oktober tas han officiellt emot till församlingarna under gudstjänsten i Revsunds kyrka. Mottagandet leds av kontraktsprost Håkan Toresson.

PRESSMEDDELANDE | Njurunda församlings nye kyrkoherde Bruce Bringerud vill återupprätta gudstjänstens centrala plats i församlingslivet. – Vi har så mycket liv i församlingsgården under veckorna, med all barn- och ungdomsverksamhet. Jag önskar att det ska vara lika levande i kyrkan på söndagarna, säger han. Söndag 20 september välkomnas han officiellt till församlingen.

Bruce vill återupprätta gudstjänsten

PRESSMEDDELANDE | Njurunda församlings nye kyrkoherde Bruce Bringerud vill återupprätta gudstjänstens centrala plats i församlingslivet. – Vi har så mycket liv i församlingsgården under veckorna, med all barn- och ungdomsverksamhet. Jag önskar att det ska vara lika levande i kyrkan på söndagarna, säger han. Söndag 20 september välkomnas han officiellt till församlingen.

Med anledning av situationen under coronapandemin genomförs årets kyrkomöte på distans. Två ledamöter från Härnösands stift är uttagna att delta digitalt i plenum. En av dem är Ann-Christin Alexius (C) från Undersåker.

Hon deltar i kyrkomötet via webben

Med anledning av situationen under coronapandemin genomförs årets kyrkomöte på distans. Två ledamöter från Härnösands stift är uttagna att delta digitalt i plenum. En av dem är Ann-Christin Alexius (C) från Undersåker.

Söndag 13 september uppmanar Sveriges kristna råd (SKR) till bön för Sverige.
– Vårt land, precis som hela vår värld, står inför stora utmaningar. Vi upplever en global pandemi med allt vad det för med sig. Vi ser också hur våld och skjutningar skapar otrygghet och rädsla, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för SKR, och uppmanar Sveriges kristna att på enhetens dag vara med och be för landet i en utmanande tid.

Bön om enhet

Söndag 13 september uppmanar Sveriges kristna råd (SKR) till bön för Sverige. – Vårt land, precis som hela vår värld, står inför stora utmaningar. Vi upplever en global pandemi med allt vad det för med sig. Vi ser också hur våld och skjutningar skapar otrygghet och rädsla, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för SKR, och uppmanar Sveriges kristna att på enhetens dag vara med och be för landet i en utmanande tid.

PRESSMEDDELANDE | Härnösands stift arbetar på flera sätt med att väcka intresse för jobb som organist, kantor eller körledare. Veckoslutets pröva-på-kurs i Hornsbergskyrkan på Frösön är ett exempel på det. – För den som är intresserad av sång och musik är kyrkomusiken ett säkert framtidsjobb, säger Elisabeth Sundeman, stiftsmusiker och kursansvarig.

Kyrkomusiker - ett framtidsjobb

PRESSMEDDELANDE | Härnösands stift arbetar på flera sätt med att väcka intresse för jobb som organist, kantor eller körledare. Veckoslutets pröva-på-kurs i Hornsbergskyrkan på Frösön är ett exempel på det. – För den som är intresserad av sång och musik är kyrkomusiken ett säkert framtidsjobb, säger Elisabeth Sundeman, stiftsmusiker och kursansvarig.

De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

Svenska kyrkan öppnar en jourtelefon på teckenspråk

De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

I år anordnar Härnösand pride en digital prideparad och biskop Eva Nordung Byström är en av talarna på den. Talet handlar om att ta ställning och om kärleken som är störst av allt. Se hela biskopens tal här.

Biskopen talar på Härnösand prides digitala prideparad

I år anordnar Härnösand pride en digital prideparad och biskop Eva Nordung Byström är en av talarna på den. Talet handlar om att ta ställning och om kärleken som är störst av allt. Se hela biskopens tal här.

BISKOPENS DEBATT | Under sommaren brukar pridesäsongen inledas. På grund av pandemin firas den i år på nya sätt och i dagarna firar Stockholm Pride en digital parad. Påminnelsen om allas lika rätt och värde behövs även detta speciella år.

Alla är del av en färgglad mångfald – känn stolthet!

BISKOPENS DEBATT | Under sommaren brukar pridesäsongen inledas. På grund av pandemin firas den i år på nya sätt och i dagarna firar Stockholm Pride en digital parad. Påminnelsen om allas lika rätt och värde behövs även detta speciella år.

PRESSMEDDELANDE: Stiftsstyrelsen beslutade den 16 juni att Svenska kyrkans församlingar i norra Ångermanland ska bilda två nya organisationer för samverkan med resurskrävande uppgifter: Örnsköldsviks norra pastorat och Örnsköldsviks södra pastorat. "Församlingarna behöver hjälpas åt och dela på resurserna, för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet ska kunna behållas i framtiden", säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen..

Ny organisation i Örnsköldsviks kontrakt

PRESSMEDDELANDE: Stiftsstyrelsen beslutade den 16 juni att Svenska kyrkans församlingar i norra Ångermanland ska bilda två nya organisationer för samverkan med resurskrävande uppgifter: Örnsköldsviks norra pastorat och Örnsköldsviks södra pastorat. "Församlingarna behöver hjälpas åt och dela på resurserna, för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet ska kunna behållas i framtiden", säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen..

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter varje vecka under våren och sommaren. Du hittar alla inspelningar på den här sidan. De är teckenspråkstolkade och textade. Senast uppdaterad 10 augusti 2020.

Biskop Evas videoandakter

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter varje vecka under våren och sommaren. Du hittar alla inspelningar på den här sidan. De är teckenspråkstolkade och textade. Senast uppdaterad 10 augusti 2020.

PRESSMEDDELANDE | Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Förra året genererade de så kallade prästlönetillgångarna en utdelningsbar vinst på 45,3 miljoner kronor.

Årets utdelning från skogsbruket beslutad

PRESSMEDDELANDE | Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Förra året genererade de så kallade prästlönetillgångarna en utdelningsbar vinst på 45,3 miljoner kronor.

PRESSMEDDELANDE | Årsringsdatering av fiskarkapellen längs Medelpads- och Ångermanlandskusten visar att Brämöns kapell är äldre än vad som tidigare varit känt. – Det är fascinerande så mycket information man kan få av några borrprov, säger Daniel Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg. På uppdrag av Härnösands stift leder han ett kulturarvsprojekt med syfte att ta reda på mer om fiskarkapellens historia.

Brämöns kapell - stiftets äldsta fiskarkapell

PRESSMEDDELANDE | Årsringsdatering av fiskarkapellen längs Medelpads- och Ångermanlandskusten visar att Brämöns kapell är äldre än vad som tidigare varit känt. – Det är fascinerande så mycket information man kan få av några borrprov, säger Daniel Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg. På uppdrag av Härnösands stift leder han ett kulturarvsprojekt med syfte att ta reda på mer om fiskarkapellens historia.

PRESSMEDDELANDE | När coronapandemin lägger hinder i vägen för många av Svenska kyrkans verksamheter tas nya grepp för att människor ändå ska kunna mötas i gemenskap och tro. Lösningen kan heta uteaktivitet, enskilt samtalsstöd eller möte och prat på kyrkbacken. Här finns ett axplock från församlingarnas hemsidor, några exempel på verksamhet som anpassats till vårens speciella förutsättningar.

Kyrkan hittar nya vägar i coronatid

PRESSMEDDELANDE | När coronapandemin lägger hinder i vägen för många av Svenska kyrkans verksamheter tas nya grepp för att människor ändå ska kunna mötas i gemenskap och tro. Lösningen kan heta uteaktivitet, enskilt samtalsstöd eller möte och prat på kyrkbacken. Här finns ett axplock från församlingarnas hemsidor, några exempel på verksamhet som anpassats till vårens speciella förutsättningar.

Möjligt gifta sig på finska och sydsamiska

PRESSMEDDELANDE | Gifta sig på finska, döpas på sydsamiska eller konfirmeras på meänkieli – det är nu fullt möjligt i Svenska kyrkan sedan kyrkohandboken översatts till fem olika minoritetsspråk. I Härnösands stift firas den finska och den sydsamiska handboken under pingstdagens webbsända gudstjänst i domkyrkan. På pingstafton webbsänds en finsk och en sydsamisk helgmålsbön. Den sydsamiska är inspelad i Tännäs kyrka och den finska i domkyrkan.

Rödmålat hus vid en sjö.

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Ansökan för 2020 är stängd. Nedan finns information om nästa ansökningsperiod. Då är du välkommen att söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som kyrkokansliet i Uppsala förvaltar. Dessa riktar sig till bland annat barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Känner du att du vill gå till kyrkan men inte kan eller bör? För dig som vill vara med på distans finns här länkar till webbsända gudstjänster och andakter. Listan fylls på med  lokala sändningar allteftersom (uppdaterad 15 maj).

Digitala gudstjänster och andakter

Känner du att du vill gå till kyrkan men inte kan eller bör? För dig som vill vara med på distans finns här länkar till webbsända gudstjänster och andakter. Listan fylls på med lokala sändningar allteftersom (uppdaterad 15 maj).

PRESSMEDDELANDE | Nu är det klart vilka kyrkor i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som får statliga pengar till renovering under 2021. Det handlar om drygt 25 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade insatser. – Det här är viktiga åtgärder för att allas vårt kulturarv ska kunna brukas i dag och förvaltas för framtiden, säger stiftsantikvarie Fredrika Björk. 
2021 är första året med en ny fördelningsmodell för bidraget.

Kyrkliga kulturarv får pengar till renovering

PRESSMEDDELANDE | Nu är det klart vilka kyrkor i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som får statliga pengar till renovering under 2021. Det handlar om drygt 25 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade insatser. – Det här är viktiga åtgärder för att allas vårt kulturarv ska kunna brukas i dag och förvaltas för framtiden, säger stiftsantikvarie Fredrika Björk. 2021 är första året med en ny fördelningsmodell för bidraget.

PRESSMEDDELANDE | Nu uppmanar Svenska kyrkan allmänheten att inte skjuta upp livsriterna och det gäller särskilt begravningar. – Det finns risk att det annars kan uppstå problem med förvaringen av stoft. Dessutom fyller begravningen en viktig funktion i sorgeprocessen, säger biskop Eva Nordung Byström.

Biskopen vädjar: Skjut inte upp begravningen

PRESSMEDDELANDE | Nu uppmanar Svenska kyrkan allmänheten att inte skjuta upp livsriterna och det gäller särskilt begravningar. – Det finns risk att det annars kan uppstå problem med förvaringen av stoft. Dessutom fyller begravningen en viktig funktion i sorgeprocessen, säger biskop Eva Nordung Byström.

PRESSMEDDELANDE | Regeringens beslut att sätta en ny gräns för antalet deltagare i allmänna sammankomster påverkar gudstjänster och andra samlingar i Svenska kyrkan. 
– Jag har uppmanat församlingarna att sätta stopp vid 50 deltagare vid samtliga gudstjänster i våra kyrkor. Tyvärr kan det bli så att deltagare stoppas i dörren, det är beklagligt men nödvändigt, säger  biskop Eva Nordung Byström, och betonar att det nya förbudet inte innebär att söndagens gudstjänster ställs in.

Antalet deltagare i gudstjänster begränsas

PRESSMEDDELANDE | Regeringens beslut att sätta en ny gräns för antalet deltagare i allmänna sammankomster påverkar gudstjänster och andra samlingar i Svenska kyrkan. – Jag har uppmanat församlingarna att sätta stopp vid 50 deltagare vid samtliga gudstjänster i våra kyrkor. Tyvärr kan det bli så att deltagare stoppas i dörren, det är beklagligt men nödvändigt, säger biskop Eva Nordung Byström, och betonar att det nya förbudet inte innebär att söndagens gudstjänster ställs in.

BISKOPEN SKRIVER  | Det nya coronaviruset har skapat en allvarlig situation i världen och i vårt land. Olika länder gör olika bedömningar av hur situationen ska hanteras. Även kyrkor agerar olika. För oss i Svenska kyrkan är det viktigt att så långt möjligt, utifrån expertmyndigheternas rådgivning, fortsätta bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi på olika sätt ska finnas för människor som känner oro och söker trygghet.

Kyrkan är öppen för dig – även i orostider

BISKOPEN SKRIVER | Det nya coronaviruset har skapat en allvarlig situation i världen och i vårt land. Olika länder gör olika bedömningar av hur situationen ska hanteras. Även kyrkor agerar olika. För oss i Svenska kyrkan är det viktigt att så långt möjligt, utifrån expertmyndigheternas rådgivning, fortsätta bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi på olika sätt ska finnas för människor som känner oro och söker trygghet.

Tänd ett böneljus och be med biskop Eva Nordung Byströms ord i en orolig tid: I vår otrygghet, omslut oss med trygghet.
Lugna vår rädsla, stilla våra stormar,
håll vårt hjärta och ge oss din frid.
Bevara oss från att tappa hopp och besinning
och hjälp oss att ge varandra mod och stöd. (Läs hela bönen)

Gud, vi ber, hjälp oss att ge varandra mod och stöd

Tänd ett böneljus och be med biskop Eva Nordung Byströms ord i en orolig tid: I vår otrygghet, omslut oss med trygghet. Lugna vår rädsla, stilla våra stormar, håll vårt hjärta och ge oss din frid. Bevara oss från att tappa hopp och besinning och hjälp oss att ge varandra mod och stöd. (Läs hela bönen)

Mer fokus på mötet med församlingsbor och det grundläggande kyrkliga uppdraget. Det är målet med den nya organisation som föreslås för Svenska kyrkans församlingar i norra Ångermanland. Förslaget siktar mot att långsiktigt säkra den lokala verksamheten när de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Ny organisation föreslås för Svenska kyrkan i Örnsköldsviksområdet

Mer fokus på mötet med församlingsbor och det grundläggande kyrkliga uppdraget. Det är målet med den nya organisation som föreslås för Svenska kyrkans församlingar i norra Ångermanland. Förslaget siktar mot att långsiktigt säkra den lokala verksamheten när de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Biskop Eva Nordung Byströms text om gudstjänstliv med anledning av coronavirusets spridning,  finns nu teckenspråkstolkad. Se filmen här.

Teckenspråk: Kyrkan är till för dig - även i orostid

Biskop Eva Nordung Byströms text om gudstjänstliv med anledning av coronavirusets spridning, finns nu teckenspråkstolkad. Se filmen här.

Det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande”, skriver de högsta ledarna för de lutherska kyrkorna och katolska kyrkan i Norden i ett unikt gemensamt uttalande med anledning av flyktingsituationen.

"Flyktingsituationen kräver vårt medmänskliga ansvar"

Det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande”, skriver de högsta ledarna för de lutherska kyrkorna och katolska kyrkan i Norden i ett unikt gemensamt uttalande med anledning av flyktingsituationen.

I Härnösands stifts verksamhetsplan för 2020 märks nya insatser på gudstjänstutveckling, arbete med integration och medlemskommunikation. Samtidigt fortsätter de omfattande satsningarna på barn och unga, andlig fördjupning och organisationsutveckling. Planen bygger på en budget på 89 miljoner kronor, varav 70 procent går till insatser som är till direkt stöd för stiftets församlingar och resterande bekostar stiftsorganisationen.

Så möter Härnösands stift framtiden

I Härnösands stifts verksamhetsplan för 2020 märks nya insatser på gudstjänstutveckling, arbete med integration och medlemskommunikation. Samtidigt fortsätter de omfattande satsningarna på barn och unga, andlig fördjupning och organisationsutveckling. Planen bygger på en budget på 89 miljoner kronor, varav 70 procent går till insatser som är till direkt stöd för stiftets församlingar och resterande bekostar stiftsorganisationen.

I dagarna har biskoparna gett ut ett nytt biskopsbrev som handlar om nattvardsfirande. Biskopsbrevet lyfter gudstjänsten som en plats som är relevant för människor idag, med det nyväckta intresse för nattvardsfirande som präglat Svenska kyrkans gudstjänster under 2000-talet.

Nytt biskopsbrev om att fira nattvard

I dagarna har biskoparna gett ut ett nytt biskopsbrev som handlar om nattvardsfirande. Biskopsbrevet lyfter gudstjänsten som en plats som är relevant för människor idag, med det nyväckta intresse för nattvardsfirande som präglat Svenska kyrkans gudstjänster under 2000-talet.

BISKOPENS DEBATT | Vi lever i ett land med religionsfrihet. Här har vi rätt att tillhöra vilken religion vi vill. Vi har också rätt att tro att det inte finns någon Gud eller andlig verklighet. Detta är en viktig grundbult i en modern demokrati. Detta har än mer accentuerats genom att barnkonventionen från och med i år blivit lag. Där görs tydligt att barnen har rätt till andlig utveckling men också till frihet i tanke och tro.

Tro en mänsklig rättighet – även för asylsökande

BISKOPENS DEBATT | Vi lever i ett land med religionsfrihet. Här har vi rätt att tillhöra vilken religion vi vill. Vi har också rätt att tro att det inte finns någon Gud eller andlig verklighet. Detta är en viktig grundbult i en modern demokrati. Detta har än mer accentuerats genom att barnkonventionen från och med i år blivit lag. Där görs tydligt att barnen har rätt till andlig utveckling men också till frihet i tanke och tro.

BISKOPENS DEBATT 2019-11-06| I Härnösands stift inleds i höst tre nya utredningar med sikte på nya pastoratsbildningar. Det här gör vi för att alla församlingar – även när medlemstalen minskar och ekonomin försämras – ska kunna fortsätta stå för de andliga och sociala värden som ett levande församlingsliv innebär. För att människor i både stad och landsbygd, inland och kustland ska kunna vara del av en meningsfull gemenskap med lokal identitet och med Jesus Kristus i centrum.

Tillsammans är vi starka

BISKOPENS DEBATT 2019-11-06| I Härnösands stift inleds i höst tre nya utredningar med sikte på nya pastoratsbildningar. Det här gör vi för att alla församlingar – även när medlemstalen minskar och ekonomin försämras – ska kunna fortsätta stå för de andliga och sociala värden som ett levande församlingsliv innebär. För att människor i både stad och landsbygd, inland och kustland ska kunna vara del av en meningsfull gemenskap med lokal identitet och med Jesus Kristus i centrum.

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

”Klimatkrisen är också en existentiell kris”

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.