Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon:+46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Härnösands stift

Härnösands stift har till uppgift att genom främjande och tillsyn stödja stiftets 98 församlingar i deras uppdrag. Geografiskt omfattar stiftet landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Svenska kyrkan har 13 stift.

PRESSMEDDELANDE | Med hjälp av årsringsdatering har nu åldern kunnat fastställa på fyra fiskarkapell i Ångermanland och Medelpad vars byggtid hittills varit oklar.
– Det är fascinerande så mycket information man kan få av några borrprover, säger Daniel Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Virket i väggarna gav ny kunskap om fiskarkapellen

PRESSMEDDELANDE | Med hjälp av årsringsdatering har nu åldern kunnat fastställa på fyra fiskarkapell i Ångermanland och Medelpad vars byggtid hittills varit oklar. – Det är fascinerande så mycket information man kan få av några borrprover, säger Daniel Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Gud tag oss nu med på din Sons väg till korset. För oss i passionstidens gudstjänster närmare Jesus då all yttre härlighet
försvinner.

Månadens bön i april 2019

Gud tag oss nu med på din Sons väg till korset. För oss i passionstidens gudstjänster närmare Jesus då all yttre härlighet försvinner.

Det senaste numret av det sydsamiska kyrkobladet, Daerpies Dierie, har kommit ut. Där kan du bland annat läsa om det lilla sagoväsendet Plupp, i en text som skrivits av sonen till Pluppböckernas författare Inga Borg. Du kan också läsa om ett dialogdygn i Umeå då Härnösands stift och två andra stift mötte representanter för samerna för att resonera om hur skogsbruket och renskötseln kan samsas i markerna. Och mer där till.

Nytt nummer av sydsamiskt kyrkoblad

Det senaste numret av det sydsamiska kyrkobladet, Daerpies Dierie, har kommit ut. Där kan du bland annat läsa om det lilla sagoväsendet Plupp, i en text som skrivits av sonen till Pluppböckernas författare Inga Borg. Du kan också läsa om ett dialogdygn i Umeå då Härnösands stift och två andra stift mötte representanter för samerna för att resonera om hur skogsbruket och renskötseln kan samsas i markerna. Och mer där till.

- Vi som längtar efter fred i Israel och Palestina och för övrigt i hela Mellanöstern och övriga världen, utmanas dagligen av den religiöst sanktionerade politiska extremismens yttringar. Det sa biskop emeritus Munib Younan under en föreläsning i Härnösands domkyrka i lördags.

Jerusalembiskop besökte Härnösand

- Vi som längtar efter fred i Israel och Palestina och för övrigt i hela Mellanöstern och övriga världen, utmanas dagligen av den religiöst sanktionerade politiska extremismens yttringar. Det sa biskop emeritus Munib Younan under en föreläsning i Härnösands domkyrka i lördags.

På Jungfru Marie bebådelsedag predikade Jerusalembiskopen Munib Younan i Härnösands domkyrka. Här kan du läsa hans predikan översatt till svenska.

Biskop Munib Younan predikade i domkyrkan

På Jungfru Marie bebådelsedag predikade Jerusalembiskopen Munib Younan i Härnösands domkyrka. Här kan du läsa hans predikan översatt till svenska.

En utvärdering av arbete med strukturfrågor i Härnösands stift och två andra stift visar att församlingarnas anställda i allt för liten utsträckning uppfattat sig delaktiga i utredningsarbete och genomförande. Det har fått till följd att en del anställda haft svårt att förstå poängen med att bilda ett nytt pastorat. Ett mer aktivt ledarskap lokalt och mer stöd från stiftskansliet efter att det nya pastoratet bildats är annat som efterfrågas.

Strukturarbetet utvärderat – större delaktighet önskas

En utvärdering av arbete med strukturfrågor i Härnösands stift och två andra stift visar att församlingarnas anställda i allt för liten utsträckning uppfattat sig delaktiga i utredningsarbete och genomförande. Det har fått till följd att en del anställda haft svårt att förstå poängen med att bilda ett nytt pastorat. Ett mer aktivt ledarskap lokalt och mer stöd från stiftskansliet efter att det nya pastoratet bildats är annat som efterfrågas.

Härnösands stift står inför ett omfattande strukturarbete som nu kan utgå från resultatet av den nya utvärderingen av tidigare indelningsprocesser.
– Flera av utvärderarens rekommendationer finns sedan tidigare på agendan och kan utvecklas.
Annat behöver analyseras i relation till regelverk och resurser, säger Charlotta Ekelund, enhetschef för Struktur och utveckling på Härnösands stift.

”En bra utgångspunkt för det fortsatta strukturarbetet”

Härnösands stift står inför ett omfattande strukturarbete som nu kan utgå från resultatet av den nya utvärderingen av tidigare indelningsprocesser. – Flera av utvärderarens rekommendationer finns sedan tidigare på agendan och kan utvecklas. Annat behöver analyseras i relation till regelverk och resurser, säger Charlotta Ekelund, enhetschef för Struktur och utveckling på Härnösands stift.

Med lite vemod och mycket glädje deltog Irene Dorra och Karin Rensberg Ripa när en ny sydsamisk bibelöversättning överlämnandes vid en jubileumsgudstjänst i Örnsköldsviks kyrka i söndags. Med sydsamiska som modersmål har de haft en viktig roll i översättningsarbetet.
– Det känns helt underbart att se boken färdig, säger Karin Rensberg Ripa.

Ett pionjärarbete är färdigt att tas i bruk

Med lite vemod och mycket glädje deltog Irene Dorra och Karin Rensberg Ripa när en ny sydsamisk bibelöversättning överlämnandes vid en jubileumsgudstjänst i Örnsköldsviks kyrka i söndags. Med sydsamiska som modersmål har de haft en viktig roll i översättningsarbetet. – Det känns helt underbart att se boken färdig, säger Karin Rensberg Ripa.

BISKOPENS DEBATTARTIKEL | Onsdag den 16 januari samlas svensk kristenhet till förbönsgudstjänster runt om i landet, även här i Härnösands stift. I Stockhoms city och en del andra platser genomförs även ljusmanifestationer. Landets kyrkor och kyrkoledare gör detta för att uppmärksamma de brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter, det vill säga människor som byter religion.

Migrationsverket måste ta tro på allvar

BISKOPENS DEBATTARTIKEL | Onsdag den 16 januari samlas svensk kristenhet till förbönsgudstjänster runt om i landet, även här i Härnösands stift. I Stockhoms city och en del andra platser genomförs även ljusmanifestationer. Landets kyrkor och kyrkoledare gör detta för att uppmärksamma de brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter, det vill säga människor som byter religion.

Flyktingkrisen 2015 då nya flyktingboenden skapades runt om i landet fick stora konsekvenser för många av Svenska kyrkans församlingar på landsbygden.
– I vår församling förändrade det vårt sätt att tänka och vårt sätt att arbeta, säger Juha Rauhala, kyrkoherde i Haparanda församling som medverkade i konferensen Ett annat centrum, förra veckan i Östersund.

Flyktingkrisen förändrade församlingen

Flyktingkrisen 2015 då nya flyktingboenden skapades runt om i landet fick stora konsekvenser för många av Svenska kyrkans församlingar på landsbygden. – I vår församling förändrade det vårt sätt att tänka och vårt sätt att arbeta, säger Juha Rauhala, kyrkoherde i Haparanda församling som medverkade i konferensen Ett annat centrum, förra veckan i Östersund.

I budget 2019 för Härnösands stift lyfts några områden som särskilt ska prägla stiftsorganisationens arbete under det kommande året. Det handlar om rekrytering och kompetensförsörjning, gudstjänstutveckling, pastoratsbildning, administrativ samverkan och gemensamt ansvar för fastigheter.

Fem fokusområden för budget 2019

I budget 2019 för Härnösands stift lyfts några områden som särskilt ska prägla stiftsorganisationens arbete under det kommande året. Det handlar om rekrytering och kompetensförsörjning, gudstjänstutveckling, pastoratsbildning, administrativ samverkan och gemensamt ansvar för fastigheter.