Härnösands stift

Välkommen till Härnösands stift. Stiftet arbetar med att ge stöd till Svenska kyrkans 98 församlingar som finns i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Biskop i Härnösands stift är Eva Nordung Byström.

Nu går vi in trefaldighetstiden och Jan From och Agneta Granlöf från Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger och spelar psalm 712 från den svenska psalmboken. Trefaldighetstiden inleds med Heliga Trefaldighets dag, där temat är just den treenige guden, att Gud är tre och ändå en.

Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger in trefaldighetstiden

Nu går vi in trefaldighetstiden och Jan From och Agneta Granlöf från Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar sjunger och spelar psalm 712 från den svenska psalmboken. Trefaldighetstiden inleds med Heliga Trefaldighets dag, där temat är just den treenige guden, att Gud är tre och ändå en.

Året 2020 var knappast någonstans likt något annat år, och så inte heller i stiftsorganisationen. När året var till ända kunde ändå konstateras att stiftskansliet arbete trots svårigheter pågått för fullt, att verksamheten i stort inte ställts in utan ställts om.  Läs i Årsrapport 2020 om arbetet med musikerrekrytering, barnrätt, dopprojekt, församlingsinstruktioner, kulturarv och mycket mer.

2020 - inte som andra år

Året 2020 var knappast någonstans likt något annat år, och så inte heller i stiftsorganisationen. När året var till ända kunde ändå konstateras att stiftskansliet arbete trots svårigheter pågått för fullt, att verksamheten i stort inte ställts in utan ställts om. Läs i Årsrapport 2020 om arbetet med musikerrekrytering, barnrätt, dopprojekt, församlingsinstruktioner, kulturarv och mycket mer.

Vid egendomsförvaltningen har 2020 varit ett händelserikt år med en stabil efterfrågan på virke, sjunkande inkomster från vind- och vattenkraft samt en finansiell marknad som präglats av kraftiga svängningar på börsen. Samtidigt har skogsbruket debatterats flitigt. Läs Årsrapport för prästlönetillgångarna 2020, om skogsåret i Härnösands stift.

Händelserikt skogsår

Vid egendomsförvaltningen har 2020 varit ett händelserikt år med en stabil efterfrågan på virke, sjunkande inkomster från vind- och vattenkraft samt en finansiell marknad som präglats av kraftiga svängningar på börsen. Samtidigt har skogsbruket debatterats flitigt. Läs Årsrapport för prästlönetillgångarna 2020, om skogsåret i Härnösands stift.

Kollage av tre bilder: Klockstapel, saft och bulle, medeltida madonna

Besök en kyrka i sommar

Efter midsommar slår årets sommarkyrkor upp sina portar för vägfarare och andra semesterlediga. I Härnösands stift håller ett urval av kyrkor extra öppet under semesterperioden för att bjuda på en stunds vila från vägdamm och shoppingstress. Välkommen att besöka dem.

Beskuren bild på ett par ben som vandrar längs grusväg omgiven av sommargrönska.

Pilgrimsvandring

Församlingarna i Härnösands stift erbjuder ett stort urval av pilgrimsaktiviteter. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden. Ta chansen att gå med!

GUD,
tack för sommaren. Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv,  som en katedral som påminner om dig, som skapar och ger liv.

Månadens bön i juni 2021

GUD, tack för sommaren. Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv, som en katedral som påminner om dig, som skapar och ger liv.

DEBATT | Som förvaltare av Svenska kyrkans skogar känner vi ansvar för det bidrag skogen kan ge till klimatomställningen och för att även våra barnbarn och deras barnbarn ska kunna ta del av skogens tidlösa värden, som en stabil källa till försörjning och för mer existentiella behov. Naturligtvis är vi medvetna om att människan inte är ensam om att behöva skogen som livsmiljö, skriver Sven-Erik Boden, ordförande i egendomsnämndernas samarbetsorgan ENSO.

Skogen är en gåva vi vill förvalta med omsorg

DEBATT | Som förvaltare av Svenska kyrkans skogar känner vi ansvar för det bidrag skogen kan ge till klimatomställningen och för att även våra barnbarn och deras barnbarn ska kunna ta del av skogens tidlösa värden, som en stabil källa till försörjning och för mer existentiella behov. Naturligtvis är vi medvetna om att människan inte är ensam om att behöva skogen som livsmiljö, skriver Sven-Erik Boden, ordförande i egendomsnämndernas samarbetsorgan ENSO.

Lördag 8 maj blev Charlotte Odelberg officiellt välkomnad som kyrkoherde i nya Sollefteå pastorat. Det var vid en gudstjänst i Ådals-Lidens kyrka då även biskop Eva Nordung Byström och kontraktsprost Kent Nordin medverkade. Kyrkoherdeinstallationen har filmats och kan följas i efterhand.

Nytt pastorat välkomnade sin kyrkoherde

Lördag 8 maj blev Charlotte Odelberg officiellt välkomnad som kyrkoherde i nya Sollefteå pastorat. Det var vid en gudstjänst i Ådals-Lidens kyrka då även biskop Eva Nordung Byström och kontraktsprost Kent Nordin medverkade. Kyrkoherdeinstallationen har filmats och kan följas i efterhand.

Peter Forsberg är sedan i höstas kyrkoherde i Kramfors pastorat. På pingstdagen kommer han också att bli officiellt välkomnad till församlingarna under gudstjänsten i Gudmundrå kyrka. – Här känns det lite som att komma hem, säger Peter Forsberg som i början av sin prästgärning arbetade i Gudmundrå församling.

"Här känns det lite som att komma hem"

Peter Forsberg är sedan i höstas kyrkoherde i Kramfors pastorat. På pingstdagen kommer han också att bli officiellt välkomnad till församlingarna under gudstjänsten i Gudmundrå kyrka. – Här känns det lite som att komma hem, säger Peter Forsberg som i början av sin prästgärning arbetade i Gudmundrå församling.

Mamma håller bebis under ett dop.

Pandemin minskade dop, vigslar – och utträden

PRESSMEDDELANDE | En preliminär sammanställning av Svenska kyrkans statistik för 2020 visar hur pandemin påverkat verksamhet och medlemsutveckling. För Härnösands stift är det en särskilt tydligt minskning av antalet barn som döptes. – Det är en följd av pandemin som får tråkiga konsekvenser för både kyrkan och barnen, säger biskop Eva Nordung Byström. Även antalet vigslar och konfirmander minskade. Liksom antalet utträden.

Under våren 2021 lever vi fortfarande med pandemin, vilket gör att vi inte kan samlas i större skaror på ett och samma ställe. För att  öka möjligheterna till gemensam fördjupning under fastan har landets biskopar spelat in varsitt seminarium under rubriken Stå fasta i hoppet. Seminarierna publiceras med två avsnitt per vecka från fastlagssöndagen 14 februari och fram till påsk Biskop Eva Nordung Byström har valt psalmboken som ämne för det seminarium hon leder, och det publiceras söndag 21 mars.

Biskoparna uppmanar - stå fasta i hoppet

Under våren 2021 lever vi fortfarande med pandemin, vilket gör att vi inte kan samlas i större skaror på ett och samma ställe. För att öka möjligheterna till gemensam fördjupning under fastan har landets biskopar spelat in varsitt seminarium under rubriken Stå fasta i hoppet. Seminarierna publiceras med två avsnitt per vecka från fastlagssöndagen 14 februari och fram till påsk Biskop Eva Nordung Byström har valt psalmboken som ämne för det seminarium hon leder, och det publiceras söndag 21 mars.

Svenskt skogsbruk är just nu i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i Härnösands stifts skogar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är just nu i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i Härnösands stifts skogar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

Jourhavande präst har aldrig fått så många samtal som under det senaste året.  Det handlar om oro, ensamhet och sorg. Jourhavande präst lyssnar och är med i det svåra.
- Min uppgift är varken att bota eller ge goda råd. Men jag kan andas genom panikattacken tillsammans med den som ringt, säger en av Härnösands stifts präster som regelbundet tjänstgör i telefonjouren. 

Jourhavande präst: Jag är så tacksam över alla människor jag får träffa en jourkväll

Jourhavande präst har aldrig fått så många samtal som under det senaste året.  Det handlar om oro, ensamhet och sorg. Jourhavande präst lyssnar och är med i det svåra. - Min uppgift är varken att bota eller ge goda råd. Men jag kan andas genom panikattacken tillsammans med den som ringt, säger en av Härnösands stifts präster som regelbundet tjänstgör i telefonjouren. 

 Be med biskop Eva Nordung Byströms ord inför den andra vågen av coronapandemin. Bönen har skrivits med tanke på inbjudan till gemensam bönedag den 22 november, men kan förstås bes när som helst.

Biskop Evas bön i coronatid

Be med biskop Eva Nordung Byströms ord inför den andra vågen av coronapandemin. Bönen har skrivits med tanke på inbjudan till gemensam bönedag den 22 november, men kan förstås bes när som helst.

Stiftsstyrelsens beslut angående biskop Eva Nordung Byströms anställning har upphävts. Svenska kyrkans överklagandenämnd har kommit fram till att stiftsstyrelsen överskred sin befogenhet när det fattades.
– Jag känner stor tacksamhet till överklagandenämnden som gjort en imponerande genomgång av det kyrkorättsliga läget, säger biskopen. Även stiftsstyrelsens vice ordförande Kenneth Norberg och ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar beslutet.

"Jag känner stor tacksamhet "

Stiftsstyrelsens beslut angående biskop Eva Nordung Byströms anställning har upphävts. Svenska kyrkans överklagandenämnd har kommit fram till att stiftsstyrelsen överskred sin befogenhet när det fattades. – Jag känner stor tacksamhet till överklagandenämnden som gjort en imponerande genomgång av det kyrkorättsliga läget, säger biskopen. Även stiftsstyrelsens vice ordförande Kenneth Norberg och ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar beslutet.

Med anledning av pandemin och i enlighet med de bestämmelser som gäller från den 24 november 2020 har Svenska kyrkans biskopar gett några övergripande gemensamma råd och rekommendationer till församlingarna.

Uttalande från Svenska kyrkans biskopar

Med anledning av pandemin och i enlighet med de bestämmelser som gäller från den 24 november 2020 har Svenska kyrkans biskopar gett några övergripande gemensamma råd och rekommendationer till församlingarna.

Barn och ungas åsikter om tro och liv, kyrkan och samhället är viktiga för Svenska kyrkan. Vill du vara med att påverka vad kyrkan ska göra i framtiden och vad kyrkan ska vara för plats? Är du 20 år eller yngre vill vi gärna ha din hjälp att besvara några snabba frågor och skicka in dina åsikter om Svenska kyrkan.

SpeakApp - Berätta vad du tycker om Svenska kyrkan

Barn och ungas åsikter om tro och liv, kyrkan och samhället är viktiga för Svenska kyrkan. Vill du vara med att påverka vad kyrkan ska göra i framtiden och vad kyrkan ska vara för plats? Är du 20 år eller yngre vill vi gärna ha din hjälp att besvara några snabba frågor och skicka in dina åsikter om Svenska kyrkan.

Porträttbild på kvinnlig präst som håller en mobil mot örat.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter med jämna mellanrum. Du hittar alla inspelningar på den här sidan.

Biskop Evas videoandakter

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter med jämna mellanrum. Du hittar alla inspelningar på den här sidan.

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

”Klimatkrisen är också en existentiell kris”

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

"Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder" är inte publicerad