Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon:+46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Härnösands stift

Välkommen till Härnösands stift. Stiftet arbetar med att ge stöd till Svenska kyrkans 98 församlingar som finns i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Biskop i Härnösands stift är Eva Nordung Byström.

Lucialegendens tusenåriga rötter påminner om kvinnors utsatthet – i världen och i dag. Hur kvinnors rättigheter ifrågasätts, hur kvinnors liv och hälsa hotas. Här skriver biskop Eva Nordung Byström tillsammans med Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella chef, om ansvaret att säga ifrån när kvinnors möjligheter begränsas: "Därför stödjer Act Svenska kyrkan arbete över hela världen för att stärka flickors och kvinnors rätt till värdighet och makt över sitt eget liv."

Lucia – och rätten att forma sitt eget liv

Lucialegendens tusenåriga rötter påminner om kvinnors utsatthet – i världen och i dag. Hur kvinnors rättigheter ifrågasätts, hur kvinnors liv och hälsa hotas. Här skriver biskop Eva Nordung Byström tillsammans med Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella chef, om ansvaret att säga ifrån när kvinnors möjligheter begränsas: "Därför stödjer Act Svenska kyrkan arbete över hela världen för att stärka flickors och kvinnors rätt till värdighet och makt över sitt eget liv."

Är du en erfaren utredare som drivs av att arbeta strategiskt och att leda processer framåt? Vill du samtidigt ha ett utåtriktat arbete där du har mycket kontakter med förtroendevalda och församlingsanställda inom Svenska kyrkan? Härnösands stift söker en utredare med inriktning på stiftets arbete med pastoratsbildningar. Tjänsten ger dig som drivs av utmaningar en möjlighet att få samverka med andra människor i stora utvecklingsfrågor.

Härnösands stift söker erfaren utredare för strukturfrågor

Är du en erfaren utredare som drivs av att arbeta strategiskt och att leda processer framåt? Vill du samtidigt ha ett utåtriktat arbete där du har mycket kontakter med förtroendevalda och församlingsanställda inom Svenska kyrkan? Härnösands stift söker en utredare med inriktning på stiftets arbete med pastoratsbildningar. Tjänsten ger dig som drivs av utmaningar en möjlighet att få samverka med andra människor i stora utvecklingsfrågor.

Enligt Naturskyddsföreningen har 138 människor i världen mist livet i år på grund av sin kamp för miljön och klimatet. Situationen uppmärksammades på tisdagen genom ljusmanifestationer på flera platser i landet. På Stora torget i Härnösand talade domprost Kent Nordin i samband med manifestationen. – För de flesta runt om i världen är de här människorna vi ska tända ljus för helt anonyma. Men de visar att en enskild människa kan göra skillnad. Deras död gör att vi samlas idag och tänder ljus. Tänder ljus för att peka på hoppet, sade han.

Ljusmanifestation för miljöförsvarare

Enligt Naturskyddsföreningen har 138 människor i världen mist livet i år på grund av sin kamp för miljön och klimatet. Situationen uppmärksammades på tisdagen genom ljusmanifestationer på flera platser i landet. På Stora torget i Härnösand talade domprost Kent Nordin i samband med manifestationen. – För de flesta runt om i världen är de här människorna vi ska tända ljus för helt anonyma. Men de visar att en enskild människa kan göra skillnad. Deras död gör att vi samlas idag och tänder ljus. Tänder ljus för att peka på hoppet, sade han.

I Härnösands stifts verksamhetsplan för 2020 märks nya insatser på gudstjänstutveckling, arbete med integration och medlemskommunikation. Samtidigt fortsätter de omfattande satsningarna på barn och unga, andlig utveckling och organisationsutveckling. Planen bygger på en budget på 89 miljoner kronor, varav 70 procent går till insatser som är till direkt stöd för stiftets församlingar och resterande bekostar stiftsorganisationen.

Så möter Härnösands stift framtiden

I Härnösands stifts verksamhetsplan för 2020 märks nya insatser på gudstjänstutveckling, arbete med integration och medlemskommunikation. Samtidigt fortsätter de omfattande satsningarna på barn och unga, andlig utveckling och organisationsutveckling. Planen bygger på en budget på 89 miljoner kronor, varav 70 procent går till insatser som är till direkt stöd för stiftets församlingar och resterande bekostar stiftsorganisationen.

Två motioner besvarades vid stiftsfullmäktiges sammanträde i november. En rörde strukturarbetet och en handlade om skogsbruket. Vid sammanträdet lämnades också in en ny motion som föreslår att Härnösands stift ska subventionera laddningsstationer för elbilar.

Motioner om skogsbruk, strukturarbete och laddningsstolpar

Två motioner besvarades vid stiftsfullmäktiges sammanträde i november. En rörde strukturarbetet och en handlade om skogsbruket. Vid sammanträdet lämnades också in en ny motion som föreslår att Härnösands stift ska subventionera laddningsstationer för elbilar.

till Ådalens kontrakt med placering i Sollefteå.
Har du ett intresse för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vill arbeta med att utveckla fastighetsförvaltning i en organisation med stark värdegrund och framtidstro? Då har vi på Härnösands stift ett spännande jobb för dig.

Härnösands stift söker fastighetssamordnare

till Ådalens kontrakt med placering i Sollefteå. Har du ett intresse för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vill arbeta med att utveckla fastighetsförvaltning i en organisation med stark värdegrund och framtidstro? Då har vi på Härnösands stift ett spännande jobb för dig.

Vinden susar i advent och vårt första ljus blir tänt.
Barn som har det svårt i världen, Gud bevare dem på färden.

Månadens bön i december 2019

Vinden susar i advent och vårt första ljus blir tänt. Barn som har det svårt i världen, Gud bevare dem på färden.

Årets kyrkomöte avslutades med en uppmaning till hela Svenska kyrkan om en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande.
– Det är hög tid att vi likt folkkyrkoteologerna tar tag i vår samtid ur ett kristet teologiskt perspektiv, framhöll biskop Eva Nordung Byström då hon introducerade ett seminariepass om mötets tema undervisning.

Kyrkomötet uppmanar till att undervisa och lära

Årets kyrkomöte avslutades med en uppmaning till hela Svenska kyrkan om en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande. – Det är hög tid att vi likt folkkyrkoteologerna tar tag i vår samtid ur ett kristet teologiskt perspektiv, framhöll biskop Eva Nordung Byström då hon introducerade ett seminariepass om mötets tema undervisning.

Rutinerad eller ny, vi hoppas att just du vill vara med som ledare för att fundera över livets frågor tillsammans med de Samiska konfirmanderna.

Vill du bli ledare på det samiska konfirmandlägret 2020

Rutinerad eller ny, vi hoppas att just du vill vara med som ledare för att fundera över livets frågor tillsammans med de Samiska konfirmanderna.

En vecka efter att biskoparnas bok om klimatkrisen getts ut på nytt, samlade Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO) förtroendevalda och tjänstemän till klimatmöte. 
– Vi kan vara ett lok som drar den samhällsförändring som måste ske, menade Ulf Carlsson, ordförande i ENSO, när mötet inleddes.

Klimatmöte om jord och skog – Vi gillar när det blir verkstad

En vecka efter att biskoparnas bok om klimatkrisen getts ut på nytt, samlade Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO) förtroendevalda och tjänstemän till klimatmöte. – Vi kan vara ett lok som drar den samhällsförändring som måste ske, menade Ulf Carlsson, ordförande i ENSO, när mötet inleddes.

Svenska kyrkans skogsbruk kan spela en viktig roll för klimatarbetet. 
– Vi har bråttom men vi kan göra något och jag tror vi hinner. Skogsbruket är det viktigaste klimatredskapet vi har i Sverige, framhåller Rolf Björheden, professor och seniorforskare på Skogforsk, och en av föredragshållarna vid egendomsförvaltningarnas klimatmöte.

”Träd är enklare än teknik”

Svenska kyrkans skogsbruk kan spela en viktig roll för klimatarbetet. – Vi har bråttom men vi kan göra något och jag tror vi hinner. Skogsbruket är det viktigaste klimatredskapet vi har i Sverige, framhåller Rolf Björheden, professor och seniorforskare på Skogforsk, och en av föredragshållarna vid egendomsförvaltningarnas klimatmöte.

BISKOPENS DEBATT 2019-11-06| I Härnösands stift inleds i höst tre nya utredningar med sikte på nya pastoratsbildningar. Det här gör vi för att alla församlingar – även när medlemstalen minskar och ekonomin försämras – ska kunna fortsätta stå för de andliga och sociala värden som ett levande församlingsliv innebär. För att människor i både stad och landsbygd, inland och kustland ska kunna vara del av en meningsfull gemenskap med lokal identitet och med Jesus Kristus i centrum.

Tillsammans är vi starka

BISKOPENS DEBATT 2019-11-06| I Härnösands stift inleds i höst tre nya utredningar med sikte på nya pastoratsbildningar. Det här gör vi för att alla församlingar – även när medlemstalen minskar och ekonomin försämras – ska kunna fortsätta stå för de andliga och sociala värden som ett levande församlingsliv innebär. För att människor i både stad och landsbygd, inland och kustland ska kunna vara del av en meningsfull gemenskap med lokal identitet och med Jesus Kristus i centrum.

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

”Klimatkrisen är också en existentiell kris”

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

Läs i det senaste numret av Daepies Dierie om när samiska kvarlevor återbördades till Gammplatsen i Lycksele. Kvarlevorna togs från gravarna för snart 70 år sedan för rasbiologiska studier och har fram till nu funnits i olika museers arkiv. Reportaget beskriver en känslostark och respektfull ceremoni i närvaro av flera hundra personer, efterlevande och andra berörda. Läs också om Sofia Strinnholm, ledaren på flera samiska konfirmandläger som i sommar deltog som nyvigd präst. Och kika på vimmelbilderna från kyrkhelgen i Ankarede.

Nytt nummer av sydsamiskt kyrkoblad

Läs i det senaste numret av Daepies Dierie om när samiska kvarlevor återbördades till Gammplatsen i Lycksele. Kvarlevorna togs från gravarna för snart 70 år sedan för rasbiologiska studier och har fram till nu funnits i olika museers arkiv. Reportaget beskriver en känslostark och respektfull ceremoni i närvaro av flera hundra personer, efterlevande och andra berörda. Läs också om Sofia Strinnholm, ledaren på flera samiska konfirmandläger som i sommar deltog som nyvigd präst. Och kika på vimmelbilderna från kyrkhelgen i Ankarede.

PRESSMEDDELANDE | Nu är det klart vilka kyrkor i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som får statliga pengar till renovering under 2020. Det handlar totalt om drygt 34 miljoner kronor. "Behoven är stora och ansökningarna har varit många. Trots att Härnösands stift tilldelats mer pengar än tidigare år, har ända bara drygt hälften av församlingarnas ansökningar kunnat beviljas", säger stiftsantikvarie Fredrika Björk.

34 miljoner i bidrag till stiftets kyrkor

PRESSMEDDELANDE | Nu är det klart vilka kyrkor i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som får statliga pengar till renovering under 2020. Det handlar totalt om drygt 34 miljoner kronor. "Behoven är stora och ansökningarna har varit många. Trots att Härnösands stift tilldelats mer pengar än tidigare år, har ända bara drygt hälften av församlingarnas ansökningar kunnat beviljas", säger stiftsantikvarie Fredrika Björk.

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid.
Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare.

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid. Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare.

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

– Jag är avundsjuk på er kontakt med era medlemmar. Ni i Svenska kyrkan når den vanliga människan på ett helt annat sätt än oss, säger biskop David Court från Lincolns stift i England under ett seminarium i Östersund där han och biskoparna från Sydafrika, Slovakien och Norge deltog. Finland representerades av biskopens internationella sekreterare.

Biskopar i samtal om sekularisering och relevans

– Jag är avundsjuk på er kontakt med era medlemmar. Ni i Svenska kyrkan når den vanliga människan på ett helt annat sätt än oss, säger biskop David Court från Lincolns stift i England under ett seminarium i Östersund där han och biskoparna från Sydafrika, Slovakien och Norge deltog. Finland representerades av biskopens internationella sekreterare.

PRESSMEDDELANDE | I helgen samlar Härnösands stift närmare 700 medarbetare i Svenska kyrkan till möte i Östersund.  Till mötet kommer även ett 20-tal internationella gäster, bland annat biskopar från vänstiften i Sydafrika, England, Slovakien och från grannstiften i Norge och Finland.

Historiskt möte när Härnösands stift samlas i Östersund

PRESSMEDDELANDE | I helgen samlar Härnösands stift närmare 700 medarbetare i Svenska kyrkan till möte i Östersund. Till mötet kommer även ett 20-tal internationella gäster, bland annat biskopar från vänstiften i Sydafrika, England, Slovakien och från grannstiften i Norge och Finland.

Bland granar och tallar i skogen utanför Säbrå hörs glada skratt och många frågor av Härnösands sjundeklassare som är på studiebesök i kyrkans skog. Är den där tallen verkligen 20 meter? Får man sitta i skogsmaskinen? Vad heter den där grejen man planterar med? Varför har Svenska kyrkan skog?

På skogsdag fick sjundeklassare koll på skogsbranschen

Bland granar och tallar i skogen utanför Säbrå hörs glada skratt och många frågor av Härnösands sjundeklassare som är på studiebesök i kyrkans skog. Är den där tallen verkligen 20 meter? Får man sitta i skogsmaskinen? Vad heter den där grejen man planterar med? Varför har Svenska kyrkan skog?

På den natursköna udden vid Sunne kyrka i Jämtland har en ny meditationsstig tagit form. Stigen har skapats utifrån några stora pärlor som symboliserar olika sidor av den kristna tron. "Varje pärla fångar något av en andlig längtan som många människor känner", säger Håkan Toresson, kyrkoherde i Frösö, Sunne, Norderö församling.

Ny meditationsstig invigs

På den natursköna udden vid Sunne kyrka i Jämtland har en ny meditationsstig tagit form. Stigen har skapats utifrån några stora pärlor som symboliserar olika sidor av den kristna tron. "Varje pärla fångar något av en andlig längtan som många människor känner", säger Håkan Toresson, kyrkoherde i Frösö, Sunne, Norderö församling.

Härnösands stifts egendomsförvaltning har fått eu-stöd för att ge plats åt lövskog på ett område som är 12 hektar stort i närheten av Tuna kyrka i Medelpad. Detta för att främja djur och växter som bara trivs i lövskog.

Egendomsförvaltningen får EU-stöd för att gallra bort barrträd

Härnösands stifts egendomsförvaltning har fått eu-stöd för att ge plats åt lövskog på ett område som är 12 hektar stort i närheten av Tuna kyrka i Medelpad. Detta för att främja djur och växter som bara trivs i lövskog.

Öppenhet kontra struktur. Kaos kontra ordning. Teologi kontra organisation. Kyrkans dilemma kan kläs i olika ord men slutsatsen är densamma.
– Ett dilemma kan inte lösas, det måste man hantera och leva med, säger Niclas Blåder, docent i systematisk teologi.

Kyrkans dilemma – öppenhet kontra struktur

Öppenhet kontra struktur. Kaos kontra ordning. Teologi kontra organisation. Kyrkans dilemma kan kläs i olika ord men slutsatsen är densamma. – Ett dilemma kan inte lösas, det måste man hantera och leva med, säger Niclas Blåder, docent i systematisk teologi.

Per Brudsten är organisten som egentligen tänkte bli brandingenjör, men efter uppmuntran från orgellärare sökte han in till kantorsutbildningen på Mellansels folkhögskola. Då var vägen till att bli organist i domkyrkan utstakad. 
– Jag gjorde rätt som valde orgeln. Det är det här jag vill arbeta med, säger Per Brudsten.

"Jag gjorde rätt som valde orgeln"

Per Brudsten är organisten som egentligen tänkte bli brandingenjör, men efter uppmuntran från orgellärare sökte han in till kantorsutbildningen på Mellansels folkhögskola. Då var vägen till att bli organist i domkyrkan utstakad. – Jag gjorde rätt som valde orgeln. Det är det här jag vill arbeta med, säger Per Brudsten.

Kantor är ett bristyrke, men Härnösand stift har klurat ut nya sätt för att locka unga att börja spela. Orgelläger för barn och unga på Mellansels folkhögskola är en viktig del av satsningen på att trygga tillväxten av kantorer. 
– Som stiftsmusiker är återväxten av kantorer en av de stora frågorna jag jobbar med. Vi vill att fler barn och unga ska få upptäcka orgeln, säger Elisabeth Sundeman, stiftsmusiker på Härnösands stiftskansli.

Nästa generations organister fostras på Mellansels folkhögskola

Kantor är ett bristyrke, men Härnösand stift har klurat ut nya sätt för att locka unga att börja spela. Orgelläger för barn och unga på Mellansels folkhögskola är en viktig del av satsningen på att trygga tillväxten av kantorer. – Som stiftsmusiker är återväxten av kantorer en av de stora frågorna jag jobbar med. Vi vill att fler barn och unga ska få upptäcka orgeln, säger Elisabeth Sundeman, stiftsmusiker på Härnösands stiftskansli.

Det råder febril verksamhet i källaren på Styrnäs församlingshem där kyrkogårdsarbetaren Mattias Persson målar kyrkfönster från Ytterlännäs nya kyrka. 
"Jag har ett varierat arbete och det är skönt", säger Mattias Persson.

Ytterlännäs nya kyrka får en ansiktslyftning

Det råder febril verksamhet i källaren på Styrnäs församlingshem där kyrkogårdsarbetaren Mattias Persson målar kyrkfönster från Ytterlännäs nya kyrka. "Jag har ett varierat arbete och det är skönt", säger Mattias Persson.

Han var Lundgren i Nora med Sveriges riksdag. Men lika ofta gick han under namnet Norrlands fredsapostel. Så är han också upphovsmannen till den i dag globala rörelsen Kristna Freds. Lördag den 15 juni firar Nora-Skogs församling 100-årsjubileumet av den kristna fredsrörelsens bildande i just Nora.

100 år senare – Noraprästens fredsbudskap lever än

Han var Lundgren i Nora med Sveriges riksdag. Men lika ofta gick han under namnet Norrlands fredsapostel. Så är han också upphovsmannen till den i dag globala rörelsen Kristna Freds. Lördag den 15 juni firar Nora-Skogs församling 100-årsjubileumet av den kristna fredsrörelsens bildande i just Nora.

Nu startar arbetet med att alla församlingar och pastorat i Härnösands stift ska få en introducerande utbildning i lokalförsörjningsplanering. Planerna kommer sedan att bli ett instrument för planering av församlingens behov av lokaler i verksamheten. "I lokalförsörjningsplaneringen handlar det inte enbart om fastighetsfrågor. Lokalförsörjningsplanen blir ett verktyg för att knyta ihop verksamheten, ekonomin och lokalerna så att det passar församlingen och att vi får en långsiktigt hållbar resursanvändning", säger Christian Ferm, projektledare för lokalförsörjningsplanering i Härnösands stift.

Församlingar ser över fastighetsinnehav och verksamhetsbehov

Nu startar arbetet med att alla församlingar och pastorat i Härnösands stift ska få en introducerande utbildning i lokalförsörjningsplanering. Planerna kommer sedan att bli ett instrument för planering av församlingens behov av lokaler i verksamheten. "I lokalförsörjningsplaneringen handlar det inte enbart om fastighetsfrågor. Lokalförsörjningsplanen blir ett verktyg för att knyta ihop verksamheten, ekonomin och lokalerna så att det passar församlingen och att vi får en långsiktigt hållbar resursanvändning", säger Christian Ferm, projektledare för lokalförsörjningsplanering i Härnösands stift.

Här hittar du de artiklar som handlar om Härnösands stifts arbete med pastoratsbildning.

Pastoratsbildning

Här hittar du de artiklar som handlar om Härnösands stifts arbete med pastoratsbildning.