Härnösands stift

Välkommen till Härnösands stift. Stiftet arbetar med att ge stöd till Svenska kyrkans 98 församlingar som finns i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Biskop i Härnösands stift är Eva Nordung Byström.

Första sidan av tidningen Daerpies Dierie nr 1 2016

Nytt nummer av sydsamiskt kyrkoblad

Nu finns sommarens nummer av Daerpies Dierie ute. Möt där några av ungdomarna på det samiska konfirmandlägret, ta del av en ny bok om samiskt kyrkoliv och läs om erfarenheterna från en konferens om återlämnandet av samiska kvarlevor. Missa inte heller Bo Lundmarks krönika Aejkie – samiska tankar om tiden. I numret finns även programmet för de samiska kyrkodagarna som den 5-7 augusti arrangeras i Enare i Finland och samlar deltagare från hela Sápmi

Kollage av tre bilder: Klockstapel, saft och bulle, medeltida madonna

Besök en kyrka i sommar

Efter midsommar slår årets sommarkyrkor upp sina portar för vägfarare och andra semesterlediga. I Härnösands stift håller många kyrkor extra öppet under semesterperioden för att bjuda på en stunds vila från vägdamm och shoppingstress. Välkommen att besöka dem.

Tre nya diakoner och två präster sänds ut i Guds tjänst i stiftet

Tre diakoner och en präst vigdes till tjänst och en EFS-präst välkomnades till Svenska kyrkan vid en stämningsfull gudstjänst som leddes av biskop Eva Nordung Byström i Härnösands domkyrka i söndags.

"Vi behöver kämpa för det vi har"

KRÖNIKA | I årets sommarkrönika skriver biskop Eva Nordung Byström om den svenska flaggan och de värden den symboliserar: "Det blå: syret, luften och den skyddande himlakupan. Det gula: solens ljus och värme, växten och skörden. Korset: den öppna famnen som med utsträckta armar manar till sammanhållning och påminner om den skaparkraft som finns i oss."

Försoningsarbetet: Åtaganden ska omsättas i handling

Vid årets gemensamma överläggning mellan stiftsstyrelsen och egendomsnämnden var temat det fortsatta arbetet för försoning med det samiska folket. Överläggningen är ett led i Härnösands stifts arbete med att omsätta de åtaganden som gjorts gentemot samerna i handling.

Beskuren bild på ett par ben som vandrar längs grusväg omgiven av sommargrönska.

Pilgrimsvandring

Församlingarna i Härnösands stift erbjuder ett stort urval av pilgrimsaktiviteter. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden. Ta chansen att gå med!

Festhelg i nybildat pastorat

PRESSMEDDELANDE | På pingstdagen är det dubbelt upp i firande i Örnsköldsviks norra pastorat. Det nya pastoratet ska firas och samtidigt är det officiellt mottagande av pastoratets kyrkoherde. Allt under det att Örnsköldsviks kyrka återinvigs efter renovering. – Det blir en manifestation av mångfald och enhet. Högtidligt men också innerligt och nära, en härlig fest helt enkelt, säger kyrkoherde Marie Edström.

Månadens bön i juni 2022

Gud, inför pingstens högtid ber vi om väckelse och förnyelse av vårt folk och av vår kyrka.

Möt författarna till boken om fiskarkapellen i Västernorrland

Välkommen till en föreläsning den 22 juni då författarna till boken om fiskarkapellen i Ångermanland och Medelpad berättar om sin utforskning av det unika kulturarvet längs Bottenhavets kust.

Årets utdelning från skogen beslutad

PRESSMEDDELANDE | Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Nu har årets utdelning till församlingarna beslutats. – 2021 blev ett bra år, inte minst tack vare de ökade intäkterna från förnyelsebar elproduktion, säger Hans Åsling, ordförande i egendomsnämnden i Härnösands stift.

Talltoppar mot en blå himmel

Prästlönetillgångarna i Härnösands stift söker ekonom

Vi söker dig som vill arbeta som ekonom i en omväxlande och bred redovisning/controller roll. Är du en noggrann och ansvarsfull person som har erfarenhet inom redovisning och bokslut? Då kan det vara dig vi söker!

Rekord i insamling till bistånd

PRESSMEDDELANDE | Församlingarna i Härnösands stift har samlat in drygt 2,5 miljoner kronor i årets fasteaktion för att motverka svält och hunger i världen. Det är nära fyra gånger mer än förra årets insamling. – Jag vill tacka alla som bidragit till en angelägen insamling, säger biskop Eva Nordung Byström.

Teologi för alla – se alla avsnitt i Härnösands stifts nya programserie

Hur mår församlingen? Var går gränsen för när Svenska kyrkan passar alla och ingen? Varför pratas det aldrig om synd i dag? Och vad väcker tro? När Teologibyrån möts är frågorna många och svaren ännu fler. Nu har programseriens fjärde och sista avsnitt publicerats, om en kyrka i minoritet.

Ukrainas folk lider - din hjälp behövs

Medlemmar i ACT-alliansen, som Act Svenska kyrkan är en del av, genomför humanitära insatser i Ukraina. De viktigaste behoven i nuläget är mat, vatten och hygienartiklar. Filtar och madrasser behövs också för tillfälliga sovplatser. I grannländerna möter ACT-alliansens nätverk människor på flykt från kriget.

26,5 miljoner till renovering av kyrkor

PRESSMEDDELANDE | Nu är det klart vilka kyrkor i Härnösands stift som får statliga pengar till renovering under 2023. Det handlar om drygt 26,5 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade åtgärder, med syfte att det kyrkliga kulturarvet ska förvaltas för framtiden.

Kyrkan är öppen för troende, sökare och tvivlare

PRESSMEDDELANDE | Biskop Eva Nordung Byström vill uppmuntra människor att vända sig till Svenska kyrkan med sin oro, sin önskan om fred och behov av att visa solidaritet. – I oroliga tider har Svenska kyrkan ett viktigt och förväntat uppdrag att erbjuda mötesplatser för bön, samtal, eftertanke, tröst och hopp. Kyrkan är öppen för både troende, sökare och tvivlare, säger hon.

Svenskt bistånd behövs i en otrygg värld

DEBATT | Fred och säkerhet är inte längre lika självklart i vår del av världen. Tyvärr delar vi den erfarenheten med en absolut majoritet av alla människor. Ett liv i frihet från våld, väpnade konflikter, hunger och fattigdom är ett undantag i vår värld, skriver biskop Eva Nordung Byström tillsammans med Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén i en gemensam artikel.

Nytt projekt söker samisk kultur i kyrkomiljö

Vilka samiska föremål finns i Svenska kyrkan i Härnösands stift? Och var kommer de ifrån? En inventering av församlingarnas kyrkor, vindsförråd och andra byggnader ska ge svar på den saken. – De samiska föremålen är en viktig del av det kyrkliga kulturarvet och behöver synliggöras, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift.

Svenska kyrkan ber det samiska folket om ursäkt

Med anledning av oförrätter som begåtts i historien ber Svenska kyrkan det samiska folket om ursäkt. Ursäkten är ett led i en längre tids försoningsarbete och kommer att framföras vid kyrkomötets högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka den 24 november. Under gudstjänsten vittnar bland andra Erik-Oscar Oscarsson, präst och forskare från Härnösand, och Julia Rensberg, ledamot i Samiska rådet i Svenska kyrkan, med rötter i västra Härjedalen.

Nytt biskopsbrev om lärande och undervisning

Idag publicerar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev med titeln ”… och lär dem”. Biskopsbrevet handlar om kyrkans undervisning. Det släpps i samband med att biskoparna är samlade till möte i Uppsala.

Skogen är en gåva vi vill förvalta med omsorg

DEBATT | Som förvaltare av Svenska kyrkans skogar känner vi ansvar för det bidrag skogen kan ge till klimatomställningen och för att även våra barnbarn och deras barnbarn ska kunna ta del av skogens tidlösa värden, som en stabil källa till försörjning och för mer existentiella behov. Naturligtvis är vi medvetna om att människan inte är ensam om att behöva skogen som livsmiljö, skriver Sven-Erik Boden, ordförande i egendomsnämndernas samarbetsorgan ENSO.

En ljusbärare i smide mot en mörk tegelvägg. Många ljus är tända.

Månadens bön

Läs denna och tidigare månaders böner. Klicka på respektive bild för att komma till bönen för den månaden.

"Jag känner stor tacksamhet "

Stiftsstyrelsens beslut angående biskop Eva Nordung Byströms anställning har upphävts. Svenska kyrkans överklagandenämnd har kommit fram till att stiftsstyrelsen överskred sin befogenhet när det fattades. – Jag känner stor tacksamhet till överklagandenämnden som gjort en imponerande genomgång av det kyrkorättsliga läget, säger biskopen. Även stiftsstyrelsens vice ordförande Kenneth Norberg och ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar beslutet.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Biskop Evas videoandakter

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter med jämna mellanrum. Du hittar alla inspelningar på den här sidan.

Pussel, händer

Pastoratsbildning

Här hittar du de artiklar som handlar om Härnösands stifts arbete med pastoratsbildning.

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid. Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare.

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Ditt medlemskap betyder mycket för många

Förra året besökte 68 898 barn och föräldrar kyrkans öppna verksamheter i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland, 612 760 barn och vuxna besökte en gudstjänst och kyrkans medarbetare gjorde 14 317 besök hos äldre, ensamma och sjuka . Det här är några exempel på allt det som händer i församlingar runt om i Härnösands stift – exempel på allt det som Svenska kyrkans medlemmar gör möjligt genom sin kyrkoavgift.

Kollage om tre bilder. Två händer som håller fram små vita lappar med kyrkliga ord textat i svart. En massa psalmböcker stapalde på varandra. Torson av en präst klädd i grön mässhake. Prästen gör tummen upp.

Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.

Två händer sträcks fram. I händerna ligger vita lappar med ord som hopp, glädje, musik, du, påverka, demokrati, begravning, kärlek kyrkogård, tradition.

Artikelarkiv

Att kort beskriva all den verksamhet som sker i församlingarna i Härnösands stift är en omöjlig uppgift. Med hjälp av artikelformatet gör vi därför nedslag i verksamheter, händelser, nyheter och låter medarbetare på olika nivåer få komma fram.

Mellansels folkhögskola

För oss är det viktigt att du trivs. Skolan erbjuder en drogfri, öppen och välkomnande miljö på kristen grund. Vi välkomnar alla oavsett tro, med varje människas unika värde i centrum. Profil: musikkurser på hög nivå, kurser för personer med funktionsnedsättning och kurser i kristen tro.

Sensus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Vårsta diakonigård

Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen.

Kvinnor i Svenska kyrkan

Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSK, vill lyfta fram kvinnors erfarenheter och perspektiv och stödja insatser för en rättvis och hållbar utveckling i samhälle och kyrka.

Bild av medeltida väggmålning från Hackås kyrka. Över bilden står texten "Stiftshistoriska sällskapet".

Stiftshistoriska sällskapet har upphört

Stiftshistoriska sällskapet har upphört, men frågor om stiftshistoria tar stiftsadjunkt Göran Lundstedt hand om.

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar.