Härnösands stift

Välkommen till Härnösands stift. Stiftet arbetar med att ge stöd till Svenska kyrkans 98 församlingar som finns i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Biskop i Härnösands stift är Eva Nordung Byström.

Nytt nummer av sydsamiskt kyrkoblad

Under kyrkomötets högtidsgudstjänst i november kommer Svenska kyrkan att framföra en officiell ursäkt till det samiska folket. Ursäkten är ett led i en längre tids försoningsarbete med anledning av de oförrätter som begåtts i historien. Julia Rensberg 26 år, med rötter i Härjedalen och samebyn Ruvhten Sijte, är en av fyra samer som kommer att ge ett personligt vittnesbörd under gudstjänsten. Möt Julia Rensberg i det senaste numret av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Läs också om de åtta åtaganden som kyrkostyrelsen antagit, som utgångspunkt för utvecklingen av det samiska arbetet i Svenska kyrkan de närmaste tio åren.

Kyrkoval 2021

Den 6-19 september 2021 är det kyrkoval. Då får alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Här kan du botanisera bland alla kandidater som ställer upp i valet, se nomineringsgruppernas valplattformar och ta reda på hur du gör för att rösta. Ta chansen att påverka!

Så gick det i kyrkovalet i Härnösands stift

Vänstern i Svenska kyrkan tar nya mandat i stiftsfullmäktige i Härnösands stift, och tar även plats i många av församlingarna i stiftet. Socialdemokraterna minskar något, både i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet, men är allt jämt den största gruppen. I stiftsfullmäktige tar Öppen kyrka för alla, plats för första gången. Det visade den preliminära röstsammanräkning under valnatten (uppdaterad text).

Fiskarkapellen - ett kulturarv som har betydelse än i dag

Den 30 september kommer en ny bok om Medelpads och Ångermanlands fiskekapell. Många av dem är uppförda för många hundra år sedan. Men vad betyder kapellen människor idag? Margareta Styf, pensionerad präst har många minnen av kapellet på Lörudden, inte minst som liten flicka när hon fick följa med sin pappa till julottan.

Beställ boken om fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Ingen annanstans i Sverige eller Finland finns så många bevarade fiskarkapell som längs kusten i Medelpad och Ångermanland. Idag finns 18 kapell som tillsammans med lämningar från tidigare kustkapell berättar om fiskarlivets hårda levnadsvillkor och utsatta position i äldre tid.

Biskopen utmanas att äta planetvänligt

Biskop Eva Nordung Byström ska under 90 dagar äta planetvänlig kost. Utmaningen är en del av Pilgrims walk for future, pilgrimsvandringen för klimatet vars mål är klimatmötet COP26.

Nytt biskopsbrev om lärande och undervisning

Idag publicerar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev med titeln ”… och lär dem”. Biskopsbrevet handlar om kyrkans undervisning. Det släpps i samband med att biskoparna är samlade till möte i Uppsala.

Slöjdande pilgrimsvandrare utforskade St. Olofsleden

Att vandra i lugn takt i natursköna områden på dagen och slöjda på kvällarna, tillsammans med handledare vid en sprakande eld är något som de arton deltagarna på pilgrimsvandringen ”Pilgrim hjärta slöjd” fick uppleva under sin tre dagar långa vandring längs St. Olofsleden.

Biskopens andakt om hösten

I biskop Eva Nordung Byströms korta andakt delar hon sina tankar om hösten och pratar om den tiden som många upplever som tung, mörk och kall. "Under den stjärnklara hösthimlens miljoner miljarder stjärnor kan man känna sig bra liten. Ett litet stoftkorn i ett oändligt universum. Men då finns en Gud som bär och omsluter allt i både liv och död. "

Månadens bön i september 2021

Herre, nu vill jag be till dig för alla människor av god vilja,  som genom politiskt arbete vill verka för ett gott samhälle åt alla människor.

Skogen är en gåva vi vill förvalta med omsorg

DEBATT | Som förvaltare av Svenska kyrkans skogar känner vi ansvar för det bidrag skogen kan ge till klimatomställningen och för att även våra barnbarn och deras barnbarn ska kunna ta del av skogens tidlösa värden, som en stabil källa till försörjning och för mer existentiella behov. Naturligtvis är vi medvetna om att människan inte är ensam om att behöva skogen som livsmiljö, skriver Sven-Erik Boden, ordförande i egendomsnämndernas samarbetsorgan ENSO.

Anna vandrar för framtiden

Anna Gredander är en av vandrarna på den 180 mil långa vandringen Pilgrims walk for future med målet Glasgow och FN:s klimatmöte. – För mig är vandringen ett sätt att komma hem till mig själv, att möta andra och Gud och dessutom synliggöra klimatfrågan.

De vandrar 180 mil för klimatet

I drygt 100 dagar kommer det att gå en pilgrimsvandring från Vadstena till Glasgow. Pilgrim's Walk for Future planerar att vandra drygt 180 mil för klimatet. Målet är klimatmötet COP26 i början av november.

Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är just nu i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i Härnösands stifts skogar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

Händelserikt skogsår

Vid egendomsförvaltningen har 2020 varit ett händelserikt år med en stabil efterfrågan på virke, sjunkande inkomster från vind- och vattenkraft samt en finansiell marknad som präglats av kraftiga svängningar på börsen. Samtidigt har skogsbruket debatterats flitigt. Läs Årsrapport för prästlönetillgångarna 2020, om skogsåret i Härnösands stift.

En ljusbärare i smide mot en mörk tegelvägg. Många ljus är tända.

Månadens bön

Läs denna och tidigare månaders böner. Klicka på respektive bild för att komma till bönen för den månaden.

Mamma håller bebis under ett dop.

Pandemin minskade dop, vigslar – och utträden

PRESSMEDDELANDE | En preliminär sammanställning av Svenska kyrkans statistik för 2020 visar hur pandemin påverkat verksamhet och medlemsutveckling. För Härnösands stift är det en särskilt tydligt minskning av antalet barn som döptes. – Det är en följd av pandemin som får tråkiga konsekvenser för både kyrkan och barnen, säger biskop Eva Nordung Byström. Även antalet vigslar och konfirmander minskade. Liksom antalet utträden.

Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är just nu i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i Härnösands stifts skogar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

Jourhavande präst: Jag är så tacksam över alla människor jag får träffa en jourkväll

Jourhavande präst har aldrig fått så många samtal som under det senaste året.  Det handlar om oro, ensamhet och sorg. Jourhavande präst lyssnar och är med i det svåra. - Min uppgift är varken att bota eller ge goda råd. Men jag kan andas genom panikattacken tillsammans med den som ringt, säger en av Härnösands stifts präster som regelbundet tjänstgör i telefonjouren. 

Biskop Evas bön i coronatid

Be med biskop Eva Nordung Byströms ord inför den andra vågen av coronapandemin. Bönen har skrivits med tanke på inbjudan till gemensam bönedag den 22 november, men kan förstås bes när som helst.

"Jag känner stor tacksamhet "

Stiftsstyrelsens beslut angående biskop Eva Nordung Byströms anställning har upphävts. Svenska kyrkans överklagandenämnd har kommit fram till att stiftsstyrelsen överskred sin befogenhet när det fattades. – Jag känner stor tacksamhet till överklagandenämnden som gjort en imponerande genomgång av det kyrkorättsliga läget, säger biskopen. Även stiftsstyrelsens vice ordförande Kenneth Norberg och ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar beslutet.

Biskoparna uppmanar - stå fasta i hoppet

Under våren 2021 lever vi fortfarande med pandemin, vilket gör att vi inte kan samlas i större skaror på ett och samma ställe. För att öka möjligheterna till gemensam fördjupning under fastan har landets biskopar spelat in varsitt seminarium under rubriken Stå fasta i hoppet. Seminarierna publiceras med två avsnitt per vecka från fastlagssöndagen 14 februari och fram till påsk Biskop Eva Nordung Byström har valt psalmboken som ämne för det seminarium hon leder, och det publiceras söndag 21 mars.

SpeakApp - Berätta vad du tycker om Svenska kyrkan

Barn och ungas åsikter om tro och liv, kyrkan och samhället är viktiga för Svenska kyrkan. Vill du vara med att påverka vad kyrkan ska göra i framtiden och vad kyrkan ska vara för plats? Är du 20 år eller yngre vill vi gärna ha din hjälp att besvara några snabba frågor och skicka in dina åsikter om Svenska kyrkan.

Porträttbild på kvinnlig präst som håller en mobil mot örat.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Biskop Evas videoandakter

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter med jämna mellanrum. Du hittar alla inspelningar på den här sidan.

”Klimatkrisen är också en existentiell kris”

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

Barbent kvinna med tatuering på vaden sitter vid strand

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Ansökan för 2021 är stängd. Nästa ansökningsperiod blir 15 maj – 15 juni 2022 för föreningar och organisationer samt 15 maj – 30 juni 2022 för privatpersoner. Då är du välkommen att söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som kyrkokansliet i Uppsala förvaltar. Dessa riktar sig till bland annat barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.