Härnösands stift

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon: +46(611)25400 E-post till Härnösands stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Härnösands stift

Härnösands stift har till uppgift att genom främjande och tillsyn stödja stiftets 98 församlingar i deras uppdrag. Geografiskt omfattar stiftet landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Svenska kyrkan har 13 stift.

PRESSMEDDELANDE | Den som vill ställa upp i kyrkovalet 2017 bör inte fundera länge till. Just nu pågår nomineringen av grupper och kandidater. Vid påsk går anmälningstiden ut.

Valår i Svenska kyrkan

PRESSMEDDELANDE | Den som vill ställa upp i kyrkovalet 2017 bör inte fundera länge till. Just nu pågår nomineringen av grupper och kandidater. Vid påsk går anmälningstiden ut.

På internationella kvinnodagen skriver Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete om kampen för kvinnors rättigheter. "På många håll i världen försvåras kampen för kvinnors rättigheter. Det kan handla om hot, tystnad, diskriminerande lagar eller brist på resurser. Motståndet finns även i religiösa samfund. De har på många sätt stort inflytande över människors liv och attityder, och därmed också över relationen mellan kvinnor och män. På internationella kvinnodagen vill vi påminna om att vi behöver stötta dem som arbetar för förändring inom religiösa samfund."

Religion en positiv kraft för jämställdhet

På internationella kvinnodagen skriver Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete om kampen för kvinnors rättigheter. "På många håll i världen försvåras kampen för kvinnors rättigheter. Det kan handla om hot, tystnad, diskriminerande lagar eller brist på resurser. Motståndet finns även i religiösa samfund. De har på många sätt stort inflytande över människors liv och attityder, och därmed också över relationen mellan kvinnor och män. På internationella kvinnodagen vill vi påminna om att vi behöver stötta dem som arbetar för förändring inom religiösa samfund."

Nio unga konfirmandledare ska i veckan göra en pilgrimsvandring på insidan och en historisk resa i Sankt Olofs fotspår med vandringar på några utvalda sträckor längs Sankt Olofsleden. Det är avslutningen på konfirmandledarutbildning de deltagit i.

På vandring mot nya insikter

Nio unga konfirmandledare ska i veckan göra en pilgrimsvandring på insidan och en historisk resa i Sankt Olofs fotspår med vandringar på några utvalda sträckor längs Sankt Olofsleden. Det är avslutningen på konfirmandledarutbildning de deltagit i.

PRESSMEDDELANDE | Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingars nya kyrkoherde heter Lovisa Schmidt och vill bygga församlingar från grunden. På söndag välkomnas hon vid en högtid som leds av biskop Eva Nordung Byström i Hässjö kyrka.

Ny kyrkoherde välkomnas i Hässjö kyrka

PRESSMEDDELANDE | Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingars nya kyrkoherde heter Lovisa Schmidt och vill bygga församlingar från grunden. På söndag välkomnas hon vid en högtid som leds av biskop Eva Nordung Byström i Hässjö kyrka.

Gud, välsigna vår fastetid och hjälp oss att se den som en påminnelse om din kärleks väg mitt i livet.

Månadens bön i mars 2017

Gud, välsigna vår fastetid och hjälp oss att se den som en påminnelse om din kärleks väg mitt i livet.

Louise Andersson från Eskilstuna har rest nästan 60 mil för att under ett års tid arbeta som volontär i Örnsköldsviks församling. 
– Det är utvecklande, lärorikt och roligt att jobba som ung resurs. För någon som vill växa som person är det här en perfekt utmaning, säger Louise Andersson.

Louise trivs som volontär i Örnsköldsviks församling

Louise Andersson från Eskilstuna har rest nästan 60 mil för att under ett års tid arbeta som volontär i Örnsköldsviks församling. – Det är utvecklande, lärorikt och roligt att jobba som ung resurs. För någon som vill växa som person är det här en perfekt utmaning, säger Louise Andersson.

PRESSMEDDELANDE | Martin Luthers 95 teser ledde på 1500-talet till stora förändringar inom både kyrkan och politiken. Så uppstod den protestantiska reformationen. Och så formades det som är Svenska kyrkan. I år kommer 500-årsminnet av reformationen att lyftas runt om i Härnösands stift.

Festmässor lyfter reformationsåret

PRESSMEDDELANDE | Martin Luthers 95 teser ledde på 1500-talet till stora förändringar inom både kyrkan och politiken. Så uppstod den protestantiska reformationen. Och så formades det som är Svenska kyrkan. I år kommer 500-årsminnet av reformationen att lyftas runt om i Härnösands stift.

Söndag den 12 februari startade den samiska veckan i Örnsköldsvik med en samisk mässa i Örnsköldsviks kyrka. Senare under veckan medverkar biskop Eva Nordung Byström i en föreläsning om Nomadskoleboken.

Samisk vecka i Örnsköldsvik

Söndag den 12 februari startade den samiska veckan i Örnsköldsvik med en samisk mässa i Örnsköldsviks kyrka. Senare under veckan medverkar biskop Eva Nordung Byström i en föreläsning om Nomadskoleboken.

Östersunds församling uppmärksammar Reformationsåret 2017 med ett antal konserter, föreläsningar, teater och meditation.

Östersunds församling satsar på kultur under reformationsåret

Östersunds församling uppmärksammar Reformationsåret 2017 med ett antal konserter, föreläsningar, teater och meditation.

Samefolkens dag, samernas nationaldag, firas i fyra länder 6 februari varje år. I år har firandet en speciell dimension. Det är 100 år sedan det allra första landsmötet för samer hölls 6 februari 1917 i Trondheim.  Just det datumet har varit samernas nationaldag sedan 1992.

Samefolkens dag – med 100-årsjubileum

Samefolkens dag, samernas nationaldag, firas i fyra länder 6 februari varje år. I år har firandet en speciell dimension. Det är 100 år sedan det allra första landsmötet för samer hölls 6 februari 1917 i Trondheim.  Just det datumet har varit samernas nationaldag sedan 1992.

2017-03-21: Den 17 september har Svenska kyrkans över 230 000 röstberättigade medlemmar i Härnösands stift möjlighet att göra sin röst hörd i kyrkovalet. Just nu pågår nomineringen av grupper och kandidater. Vid påsk går anmälningstiden ut.

Läs alla pressmeddelanden här

2017-03-21: Den 17 september har Svenska kyrkans över 230 000 röstberättigade medlemmar i Härnösands stift möjlighet att göra sin röst hörd i kyrkovalet. Just nu pågår nomineringen av grupper och kandidater. Vid påsk går anmälningstiden ut.

PRESSMEDDELANDE | Timrå församlings nya kyrkoherde heter Maria Ålander och vill vara en möjliggörare för andra. På söndag välkomnas hon vid en högtid som leds av biskop Eva Nordung Byström i Timrå kyrka.

Ny kyrkoherde välkomnas i Timrå

PRESSMEDDELANDE | Timrå församlings nya kyrkoherde heter Maria Ålander och vill vara en möjliggörare för andra. På söndag välkomnas hon vid en högtid som leds av biskop Eva Nordung Byström i Timrå kyrka.

Kent Nordin blir ny domprost i Härnösand från 13 mars 2017. Det beslutade tillsättningsnämnden på måndagen den 23 januari.

Ny domprost utsedd i Härnösand

Kent Nordin blir ny domprost i Härnösand från 13 mars 2017. Det beslutade tillsättningsnämnden på måndagen den 23 januari.

Härnösands stift fortsätter under första halvåret 2017 att ge bidrag till Svenska kyrkans familjerådgivning i regionen. Därefter kommer stiftets församlingar att kunna söka motsvarande bidrag för att själva teckna avtal med Vårsta diakonigård som bedriver verksamheten.

Ny modell för Svenska kyrkans familjerådgivning

Härnösands stift fortsätter under första halvåret 2017 att ge bidrag till Svenska kyrkans familjerådgivning i regionen. Därefter kommer stiftets församlingar att kunna söka motsvarande bidrag för att själva teckna avtal med Vårsta diakonigård som bedriver verksamheten.

Härnösands stifts verksamhetsplan och budget för 2017 innebär nya satsningar på att möta asylsökandes behov av stöd, fortsatt arbete med indelningsfrågor samt fortsatt främjande av församlingarnas arbete med barn- och ungdomar. Årets präglas även av kyrkovalet som infaller den 17 september.

I fokus 2017: flyktingar, strukturarbete och barnens rätt

Härnösands stifts verksamhetsplan och budget för 2017 innebär nya satsningar på att möta asylsökandes behov av stöd, fortsatt arbete med indelningsfrågor samt fortsatt främjande av församlingarnas arbete med barn- och ungdomar. Årets präglas även av kyrkovalet som infaller den 17 september.

BISKOPENS BLOGG l Som en av Svenska kyrkans 13 biskopar är jag inbjuden att delta i en historisk gudstjänst i Lund den 31 oktober. För första gången har de högsta ledarna för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet bjudit in till ett gemensamt ekumeniskt högtidlighållande av reformationen, skriver biskop Eva Nordung Byström.

Gemensam gudstjänst - efter århundraden av splittring

BISKOPENS BLOGG l Som en av Svenska kyrkans 13 biskopar är jag inbjuden att delta i en historisk gudstjänst i Lund den 31 oktober. För första gången har de högsta ledarna för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet bjudit in till ett gemensamt ekumeniskt högtidlighållande av reformationen, skriver biskop Eva Nordung Byström.

Med start den 31 oktober och under hela 2017 uppmärksammas reformationen i Sverige och övriga världen. Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens stora förändringar.

500 år av förnyelse

Med start den 31 oktober och under hela 2017 uppmärksammas reformationen i Sverige och övriga världen. Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens stora förändringar.

Barnläkaren och åttabarnspappan Lars H Gustafsson har under hela sitt yrkesliv ägnat sig åt att se till att barns rättigheter tas till vara. Nu har han kommit ut med en bok som behandlar barns mänskliga rättigheter i kyrkan.

Ny bok om barns mänskliga rättigheter i kyrkan

Barnläkaren och åttabarnspappan Lars H Gustafsson har under hela sitt yrkesliv ägnat sig åt att se till att barns rättigheter tas till vara. Nu har han kommit ut med en bok som behandlar barns mänskliga rättigheter i kyrkan.

Stiftsstyrelsen har tagit beslut om att flera nya pastorat ska bildas 2018. Inom de nya organisationerna ska berörda församlingar samverka kring övergripande frågor. Församlingarna kommer att finnas kvar lokalt med verksamhet som gudstjänster, barn- och ungdomsgrupper och socialt arbete. Påståendet i Tidningen Ångermanland (20/10) att församlingarna slås ihop är alltså felaktigt och beror på ett missförstånd från Mittmedias sida.

Nya organisationer för Svenska kyrkan i södra Ångermanland och västra Jämtland

Stiftsstyrelsen har tagit beslut om att flera nya pastorat ska bildas 2018. Inom de nya organisationerna ska berörda församlingar samverka kring övergripande frågor. Församlingarna kommer att finnas kvar lokalt med verksamhet som gudstjänster, barn- och ungdomsgrupper och socialt arbete. Påståendet i Tidningen Ångermanland (20/10) att församlingarna slås ihop är alltså felaktigt och beror på ett missförstånd från Mittmedias sida.

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi om vad vi gör för dem.

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi om vad vi gör för dem.

Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar bland annat om att diskutera stora och små frågor tillsammans med andra. Nu har du chansen att göra det tillsammans med andra på konfirmationsläger kombinerat med ridning eller fotboll.

Kom med på konfirmationsläger

Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar bland annat om att diskutera stora och små frågor tillsammans med andra. Nu har du chansen att göra det tillsammans med andra på konfirmationsläger kombinerat med ridning eller fotboll.

Aftonbladet och Sveriges Radio har granskat Svenska kyrkans resor. Granskningen visar att tveksamheter kring utlandsresor förkommit på flera håll i landet.
– Det är bra att kyrkan granskas, det är medias uppgift och det är nyttigt för oss, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

Medias granskning en väckarklocka

Aftonbladet och Sveriges Radio har granskat Svenska kyrkans resor. Granskningen visar att tveksamheter kring utlandsresor förkommit på flera håll i landet. – Det är bra att kyrkan granskas, det är medias uppgift och det är nyttigt för oss, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

 Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.

Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.