Härnösands stift

Välkommen till Härnösands stift. Stiftet arbetar med att ge stöd till Svenska kyrkans 98 församlingar som finns i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Biskop i Härnösands stift är Eva Nordung Byström.

Sydsamisk psalmbok firas i Ankarede i midsommar

Svenska kyrkan och Norska kyrkan har berikats med ytterligare en psalmbok, Saalmegærja. Den nya psalmboken med sydsamiskt innehåll tas officiellt i bruk på midsommardagen vid en gudstjänst i Ankarede kapell i norra Jämtland.

Månadens bön i juni 2023

GUD, tack för sommaren. Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv, som en katedral som påminner om dig, som skapar och ger liv.

Året på stiftskansliet: Grunden lagd för fortsatt utvecklingsarbete 

Stiftskansliets uppdrag är att främja församlingarnas verksamhet med gudstjänst, utbildning, diakoni och mission samt förvaltning, och att bedriva tillsyn över detsamma. Allt med församlingarnas bästa – nu och i framtiden – för ögonen. Här berättar biskop Eva Nordung-Byström och stiftsdirektor Anneli Hällgren om verksamhetsåret 2022, med omfattande kursverksamhet, ny visitationsmodell, nya strategiska mål och en beslutad strategi för pilgrimsarbete.

Skog, vind och vatten bidrar till verksamhet i församlingarna

Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Härnösands stift. Nu har årets utdelning till församlingarna beslutats. – Det har varit ett speciellt år med fallande börsvärden och inflation tillsammans med en intensiv skogsdebatt, konstaterar Hans Åsling, ordförande i egendomsnämnden i Härnösands stift. 

Unika kulturarv får pengar till renovering

PRESSMEDDELANDE | Nu är det klart vilka kyrkor i Härnösands stift som får statliga pengar till renovering under 2024. Det handlar om 26,7 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade insatser, med syfte att det kyrkliga kulturarvet i församlingarna ska förvaltas för framtiden.

Positiva svar på motioner

Vid stiftsfullmäktiges sammanträde i Östersund besvarades två motioner, en som rör det samiska kyrkolivet och en som handlade om digital signering. Beslut togs även att se över förtroendemanna-organisationen. Dagen innan demonstrerades delar av egendomsnämndens verksamhet.

Beskuren bild på ett par ben som vandrar längs grusväg omgiven av sommargrönska.

Pilgrimsvandring

Församlingarna i Härnösands stift erbjuder ett antal pilgrimsaktiviteter under våren, sommaren och hösten. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden. Ta chansen att gå med!

SLU startar forskningsprojekt i kyrkans skogar

Härnösands stift ställer mark till förfogande till ett nytt forskningsprojekt som ska jämföra olika sätt att sköta skog hyggesfritt och se skillnader mot traditionella kalhyggen. Projektet är ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Härnösands stift.

Härnösands stift väljer ny biskop nästa vår

Nästa höst går biskop Eva Nordung-Byström i pension. Det innebär att det ska utses en ny biskop i Härnösands stift och nu har stiftsstyrelsen beslutat om en tidsplan för biskopsvalet. Senast den 14 maj 2024 kommer det att vara klart vem som tar över staven.

Sök bidrag för att utveckla samiskt kyrkoliv

I Svenska kyrkans handlingsplan för försoning med det samiska folket ingår möjligheten att söka medel för långsiktiga insatser med syfte att utveckla samiskt kyrkoliv. Bidraget uppgår i år till 600 000 kronor och kan sökas av stift, pastorat, församling eller ideell samisk organisation. Ansökan senast 31 augusti.

Ett dop i en kyrka. En kvinna och hennes man står bredvid prästen som håller barnet i famnen.

Livets första fest - en film om dopet

Dopet är Livets första fest - ett tillfälle att fira och tacka för det barn som kommit. Dopet är en fin tradition med värme, glädje och gemenskap. Målet med filmen är att väcka nyfikenhet om dopet.

Trolldomsprocesserna har något att lära oss alla

Vid invigningen av konstverket Sten för tårar, till minne av offren för trolldomsprocesserna på 1600-talet, är biskop Eva Nordung-Byström en av talarna. Här skriver biskopen om de rättsvidriga avrättningarna och varför det är viktigt att minnas det som hände. Här finns också programmet för hela invigningsdagen i Härnösand, i Stadsparken och på Sambiblioteket.

Sonia har kämpat för rättvisa

Som engagerad i föreningsliv och politik har Sonia Larsson beskrivits som en pionjär och inspiratör. Hon var med och bildade Västernorrlands sameförening, Noerthe Naestie, på 70-talet. Hon var också med från starten i Sametinget där hon bland annat drev jämställdhetsfrågor, representerande Saemien Eatneme, ett parti som samlade icke renskötande samer. I dag är Sonia Larsson 82 år och minns tillbaka på sitt liv och sin kamp mot orättvisor. – Jag ville ha upprättelse. Vår familj blev så dåligt behandlade, säger hon. Möt Sonia Larsson, från Köpmanholmen, i årets första nummer av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie.

Alnö församling först i stiftet att genomföra Regnbågsnyckeln

Nu ska Alnö församling bli ännu bättre på att inkludera HBTQIA-personer. En gedigen utbildning av medarbetare och förtroendevalda ska leda fram till märkningen Regnbågsnyckeln. "Det är viktigt för oss som kyrka att vara en inkluderande gemenskap och tydliggöra att HBTQIA-personer är en självklar del av församlingen. För att kunna göra det behöver vi lära oss mer om vad det innebär", säger Eva Stenström, präst och ansvarig för processen i församlingen.

Det samiska tar plats i Stora kyrkan

På Jungfru Marie bebådelsedag den 26 mars invigs ett nytt konstverk i Stora kyrkan i Östersund, en Mariamalja i millimetertjock mässingsplåt. Det är hantverkaren och designern Annamaria Marsfjell som hamrat fram konstverket, inspirerad av en äldre malja funnen på en begravningsplats i Fatmomakke. – Det är fint att vara en del av när det samiska ska få ta plats i kyrkorummet, säger hon.

O, Gud, vi ber för Ukraina

Biskops Evas bön för Ukraina | O, Gud, nu har det gått ett år sedan kriget i Ukraina bröt ut. Det är så ofattbart och grymt, så fyllt av ondska och hat, ångest, lidande och död.

Hjälpen till Ukraina når fram

Act Svenska kyrkan arbetar genom ett nätverk av humanitära organisationer som finns på plats i Ukraina och som var hemma i landet redan innan kriget bröt ut. Läs om vad ACT Svenska kyrkan, genom sina samarbetspartners, bidragit med för att hjälpa Ukrainas folk under året som gått.

Samiskt ungdomsläger för 2023 års konfirmander

Luleå stift kommer att erbjuda en mötesplats för samiska konfirmander att träffas och dela erfarenheter. Det kommer ske genom ett läger under nästa års höstlov, vecka 44 2023.

Kyrkan och skogen – om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. Ett arv med anor från medeltiden och en källa för inkomst till kyrkans förkunnelse. Nu har egendomsförvaltningarna, som ansvarar för skogsbruket, låtit göra en film som visar olika perspektiv på skogsbruket, på bredden av åsikter och de många – ibland motstridiga – förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning.

En massa olika tända ljus nedstoppade i en ljusbärare med sand.

Sorgen kan vara både ljus och mörk

BISKOPENS KRÖNIKA | Allhelgonahelgen kommer oss till mötes när hösten och vinterhalvåret höljer våra landskap i ett allt tyngre mörker. I år när krig pågår i Europa, och vår säkerhet är mer hotad än den varit sedan andra världskriget, kan mörkret kännas än mer påtagligt. För många påminner denna helg dessutom om nära och kära som gått bort. En påminnelse som också den kan innebära ett smärtsamt mörker, särskilt för oss som helt nyligen förlorat en anhörig.

På väg mot en samisk kyrka – kraftsamling på dialogkonferens

Språk, andlighet och mark var heta ämnen under helgens dialogkonferensen Ságastallamat 2 i Luleå. Under två dagar samlades representanter för Svenska kyrkan och det samiska folket för att kraftsamla inför det fortsatta försoningsarbetet. Konferensen fick en stark avslutning i Luleå domkyrka när ärkebiskop Antjé Jackelén en andra gång föll på knä och framförde Svenska kyrkans ursäkt för oförrätter i det förgångna.

"Vår ursäkt till samena är nödvändig"

"Vi som representerar Svenska kyrkan i dag kan inte laga det som gått sönder, vi kan inte ändra det som hänt. Vi kan bara söka nya vägar att i respekt för urfolkets rättigheter förändra vårt beteende." Så skrev biskop Eva Nordung-Byström i en personligt hållen artikel förra hösten, när Svenska kyrkan bad det samiska folket om ursäkt för historiska oförrätter. Inför dialogkonferensen Ságastallamat 2 där ursäkten framförs en andra gång finns artikeln åter att läsa. Här finns även möjlighet att följa konferensen och högtidsgudstjänsten, direkt eller i efterhand.

Välkommen till ett föredrag om fiskarkapellen

Den 17 november kommer författarna till boken "Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland" till Sundsvall för att berätta om de unika fiskarkapellen längs Västernorrlands kust. Ingen annanstans i Sverige finns så många bevarade fiskarkapell som här. I boken avslöjas att det äldsta av kapellen finns på Bremön utanför Medelpads kust.

Tack för ditt medlemskap

Biskop Eva Nordung-Byström riktar ett stort tack till dig som med ditt medlemskap stöder Svenska kyrkans arbete och liv runt om i Härnösands stift. Det är genom din och andra medlemmars kyrkoavgift som det är möjligt för Svenska kyrkan att bedriva verksamhet och bidra till ett tryggare samhälle.

Ny organisation för Svenska kyrkan i Medelpad

PRESSMEDDELANDE | Stiftsstyrelsen i Härnösands stift har beslutat att församlingarna i Medelpads kontrakt ska organiseras i två nya pastorat. Avsikten är att på sikt säkra resurser för den lokala kyrkliga verksamheten. – Beslutet möjliggör att alla församlingarna, stora som små, kan finnas kvar och fortsätta vara till glädje och nytta för församlingsborna även i framtiden, säger biskop Eva Nordung-Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Några personer med varsitt pärlarmband lägger sina händer på varandra i gräset.

Omtag för samiska konfirmandlägret

Det samiska konfirmandlägret, där Luleå stift är huvudarrangör, kommer att ses över och få ett utvecklat koncept. Därmed pausar lägret sommaren 2023 och unga som hoppats anmäla sig hänvisas istället till sina hemförsamlingar. Läs mer om bakgrunden på Luleå stifts hemsida.

Boken om fiskarkapellen är klar

Nu är den klar, boken om fiskarkapellen i Medelpad och Ångermanland. Det är en kulturhistorisk resa i ett havsnära kulturarv som också är levande gudstjänstrum och välbesökta turistmål. Totalt skildras 18 kapell i boken, uppförda från 1600-talet fram till 1900-talet. Se filmen om boken på den här sidan.

Marby gamla kyrka får nytt spåntak

Marby gamla kyrka får nytt spåntak i sommar. Taket på den 500 år gamla kyrkan har varit i behov av att bytas ut under några år, men det har inte varit enkelt att hitta rätt virke för det nya taket. 

Finstämt när Fjällgårdskvarteret visades upp

Fjällgårdskvarteret på Undersåkers kyrkogård har funnits sedan tidigt 1900-tal men mycket av dess historia hade fallit i glömska. Nu har ny kunskap kommit i dagen och den sista söndagen i augusti avtäcktes en skylt som berättar om gravplatsen där samer från ålderdomshemmet Fjällgård har sin sista vila. 

Två män sitter och samtalar över en kopp kaffe.

Församlingsstöd

Härnösands stift erbjuder församlingarnas förtroendevalda, ideella och anställda inspiration, resurser, utbildningar och verktyg inom en rad områden.

Teologi för alla – se alla avsnitt i Härnösands stifts nya programserie

Hur mår församlingen? Var går gränsen för när Svenska kyrkan passar alla och ingen? Varför pratas det aldrig om synd i dag? Och vad väcker tro? När Teologibyrån möts är frågorna många och svaren ännu fler. Nu har programseriens fjärde och sista avsnitt publicerats, om en kyrka i minoritet.

Försoningsarbetet: Åtaganden ska omsättas i handling

Vid årets gemensamma överläggning mellan stiftsstyrelsen och egendomsnämnden var temat det fortsatta arbetet för försoning med det samiska folket. Överläggningen är ett led i Härnösands stifts arbete med att omsätta de åtaganden som gjorts gentemot samerna i handling.

Svenskt bistånd behövs i en otrygg värld

DEBATT | Fred och säkerhet är inte längre lika självklart i vår del av världen. Tyvärr delar vi den erfarenheten med en absolut majoritet av alla människor. Ett liv i frihet från våld, väpnade konflikter, hunger och fattigdom är ett undantag i vår värld, skriver biskop Eva Nordung Byström tillsammans med Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén i en gemensam artikel.

Kyrkan är öppen för troende, sökare och tvivlare

PRESSMEDDELANDE | Biskop Eva Nordung Byström vill uppmuntra människor att vända sig till Svenska kyrkan med sin oro, sin önskan om fred och behov av att visa solidaritet. – I oroliga tider har Svenska kyrkan ett viktigt och förväntat uppdrag att erbjuda mötesplatser för bön, samtal, eftertanke, tröst och hopp. Kyrkan är öppen för både troende, sökare och tvivlare, säger hon.

Ukrainas folk lider - din hjälp behövs

Medlemmar i ACT-alliansen, som Act Svenska kyrkan är en del av, genomför humanitära insatser i Ukraina. De viktigaste behoven i nuläget är mat, vatten och hygienartiklar. Filtar och madrasser behövs också för tillfälliga sovplatser. I grannländerna möter ACT-alliansens nätverk människor på flykt från kriget.

Nytt projekt söker samisk kultur i kyrkomiljö

Vilka samiska föremål finns i Svenska kyrkan i Härnösands stift? Och var kommer de ifrån? En inventering av församlingarnas kyrkor, vindsförråd och andra byggnader ska ge svar på den saken. – De samiska föremålen är en viktig del av det kyrkliga kulturarvet och behöver synliggöras, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift.

Svenska kyrkan ber det samiska folket om ursäkt

Med anledning av oförrätter som begåtts i historien ber Svenska kyrkan det samiska folket om ursäkt. Ursäkten är del av ett långsiktigt försoningsarbete och framfördes vid kyrkomötets högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka den 24 november 2021. Under gudstjänsten vittnade bland andra Erik-Oscar Oscarsson, präst och forskare från Härnösand, och Julia Rensberg, ledamot i Samiska rådet i Svenska kyrkan, med rötter i västra Härjedalen. Den 21-23 oktober 2022 upprepas ursäkten i samband med konferensen Ságastallamat 2 i Luleå. Artiklarna här nedan samlades i samband med gudstjänsten i Uppsala 2021.

Nytt biskopsbrev om lärande och undervisning

Idag publicerar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev med titeln ”… och lär dem”. Biskopsbrevet handlar om kyrkans undervisning. Det släpps i samband med att biskoparna är samlade till möte i Uppsala.

Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i de skogar om Härnösands stift förvaltar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Biskop Evas videoandakter

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter med jämna mellanrum. Du hittar alla inspelningar på den här sidan.

En ljusbärare i smide mot en mörk tegelvägg. Många ljus är tända.

Månadens bön

Läs denna och tidigare månaders böner. Klicka på respektive bild för att komma till bönen för den månaden.

Pussel, händer

Pastoratsbildning

Här hittar du de artiklar som handlar om Härnösands stifts arbete med pastoratsbildning.

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid. Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Ditt medlemskap betyder mycket för många

Förra året besökte 68 898 barn och föräldrar kyrkans öppna verksamheter i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland, 612 760 barn och vuxna besökte en gudstjänst och kyrkans medarbetare gjorde 14 317 besök hos äldre, ensamma och sjuka . Det här är några exempel på allt det som händer i församlingar runt om i Härnösands stift – exempel på allt det som Svenska kyrkans medlemmar gör möjligt genom sin kyrkoavgift.

Kollage om tre bilder. Två händer som håller fram små vita lappar med kyrkliga ord textat i svart. En massa psalmböcker stapalde på varandra. Torson av en präst klädd i grön mässhake. Prästen gör tummen upp.

Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.

Två händer sträcks fram. I händerna ligger vita lappar med ord som hopp, glädje, musik, du, påverka, demokrati, begravning, kärlek kyrkogård, tradition.

Artikelarkiv

Att kort beskriva all den verksamhet som sker i församlingarna i Härnösands stift är en omöjlig uppgift. Med hjälp av artikelformatet gör vi därför nedslag i verksamheter, händelser, nyheter och låter medarbetare på olika nivåer få komma fram.

Mellansels folkhögskola

För oss är det viktigt att du trivs. Skolan erbjuder en drogfri, öppen och välkomnande miljö på kristen grund. Vi välkomnar alla oavsett tro, med varje människas unika värde i centrum. Profil: musikkurser på hög nivå, kurser för personer med funktionsnedsättning och kurser i kristen tro.

Sensus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Vårsta diakonigård

Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen.

Kvinnor i Svenska kyrkan

Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSK, vill lyfta fram kvinnors erfarenheter och perspektiv och stödja insatser för en rättvis och hållbar utveckling i samhälle och kyrka.

Bild av medeltida väggmålning från Hackås kyrka. Över bilden står texten "Stiftshistoriska sällskapet".

Stiftshistoriska sällskapet har upphört

Stiftshistoriska sällskapet har upphört, men frågor om stiftshistoria tar stiftsadjunkt Göran Lundstedt hand om.

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar.