Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon: +46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Härnösands stift

Härnösands stift har till uppgift att genom främjande och tillsyn stödja stiftets 98 församlingar i deras uppdrag. Geografiskt omfattar stiftet landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Svenska kyrkan har 13 stift.

BISKOPENS DEBATTARTIKEL | Onsdag den 16 januari samlas svensk kristenhet till förbönsgudstjänster runt om i landet, även här i Härnösands stift. I Stockhoms city och en del andra platser genomförs även ljusmanifestationer. Landets kyrkor och kyrkoledare gör detta för att uppmärksamma de brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter, det vill säga människor som byter religion.

Migrationsverket måste ta tro på allvar

BISKOPENS DEBATTARTIKEL | Onsdag den 16 januari samlas svensk kristenhet till förbönsgudstjänster runt om i landet, även här i Härnösands stift. I Stockhoms city och en del andra platser genomförs även ljusmanifestationer. Landets kyrkor och kyrkoledare gör detta för att uppmärksamma de brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter, det vill säga människor som byter religion.

PRESSMEDDELANDE | På onsdag den 16 januari förenas Sveriges kristna samfund i en manifestation till stöd för de människor som blivit kristna i Sverige och som riskerar att straffas för det i hemlandet om de utvisas. I Härnösands stift hålls förbön under hela eller delar av dagen i flera kyrkor i både Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Bönevåg och manifestation till stöd för konvertiter

PRESSMEDDELANDE | På onsdag den 16 januari förenas Sveriges kristna samfund i en manifestation till stöd för de människor som blivit kristna i Sverige och som riskerar att straffas för det i hemlandet om de utvisas. I Härnösands stift hålls förbön under hela eller delar av dagen i flera kyrkor i både Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Vi ber för det nya året
för fred och rättvisa åt alla folk
för trygghet och försörjning åt varje människa

Månadens bön i januari 2019

Vi ber för det nya året för fred och rättvisa åt alla folk för trygghet och försörjning åt varje människa

PRESSMEDDELANDE | Nätra och Sidensjö församlingars nya kyrkoherde heter Lindha Grimell. Hon vill verka för att pastoratets kyrkor ska ha en given plats i församlingsbornas liv.
– Både för högtidsstunder och vardagsgemenskap, säger hon.

Ny kyrkoherde välkomnas i Nätra -Sidensjö

PRESSMEDDELANDE | Nätra och Sidensjö församlingars nya kyrkoherde heter Lindha Grimell. Hon vill verka för att pastoratets kyrkor ska ha en given plats i församlingsbornas liv. – Både för högtidsstunder och vardagsgemenskap, säger hon.

BISKOPENS JULKRÖNIKA I Viktor Rydbergs fina dikt om tomten som vakar ensam i vinternatten möter vi en fråga som har gjort fler än tomten sömnlös: Varifrån kommer vi och vart går vi? Ja, var och hur finner vi svaret på den frågan? Har vi något ursprung, är vi något mer än en produkt av slumpen, finns det något eller någon som bär genom livets villervalla? Jag tror inte att någon av oss förmår att ge ett heltäckande svar på den frågan.

Så skönt att Gud inte är som vuxna människor

BISKOPENS JULKRÖNIKA I Viktor Rydbergs fina dikt om tomten som vakar ensam i vinternatten möter vi en fråga som har gjort fler än tomten sömnlös: Varifrån kommer vi och vart går vi? Ja, var och hur finner vi svaret på den frågan? Har vi något ursprung, är vi något mer än en produkt av slumpen, finns det något eller någon som bär genom livets villervalla? Jag tror inte att någon av oss förmår att ge ett heltäckande svar på den frågan.

I det nya numret av Daerpies Dierie summerar Sylvia Sparrock sina 14 år i Samiska rådet i Svenska kyrkan, ett arbete  som bland annat präglats av en rad böcker där Svenska kyrkan sökt att göra upp med det förflutna.
– Det är så viktigt att alla ges möjlighet att berätta om sig och sin historia, säger hon.
Läs också om konferensen om samiskt kyrkoliv som hölls i Umeå, om arbetet med att ge ut en psalmbok på sydsamiska och om det populära samiska konfirmandlägret som utökats för att ge plats till alla sökande nästa år.

Nytt nummer av sydsamiskt kyrkoblad

I det nya numret av Daerpies Dierie summerar Sylvia Sparrock sina 14 år i Samiska rådet i Svenska kyrkan, ett arbete som bland annat präglats av en rad böcker där Svenska kyrkan sökt att göra upp med det förflutna. – Det är så viktigt att alla ges möjlighet att berätta om sig och sin historia, säger hon. Läs också om konferensen om samiskt kyrkoliv som hölls i Umeå, om arbetet med att ge ut en psalmbok på sydsamiska och om det populära samiska konfirmandlägret som utökats för att ge plats till alla sökande nästa år.

Hallå där, Ingeli Andersson, kyrkorådets ordförande i Ramsele-Edsele församling som arrangerar en temakväll med visning av den inre konserveringen som gjorts av Ramsele gamla kyrka.

Ramsele gamla kyrka har konserverats invändigt

Hallå där, Ingeli Andersson, kyrkorådets ordförande i Ramsele-Edsele församling som arrangerar en temakväll med visning av den inre konserveringen som gjorts av Ramsele gamla kyrka.

Prästen Jermunn Solem är en av tolv som fått Anders Frostenson stiftelsens stipendium 2018 på 12 000 kronor för de nyskrivna psalmtexter han skapat.

Prästen Jermunn har fått psalmstipendium

Prästen Jermunn Solem är en av tolv som fått Anders Frostenson stiftelsens stipendium 2018 på 12 000 kronor för de nyskrivna psalmtexter han skapat.

I budget 2019 för Härnösands stift lyfts några områden som särskilt ska prägla stiftsorganisationens arbete under det kommande året. Det handlar om rekrytering och kompetensförsörjning, gudstjänstutveckling, pastoratsbildning, administrativ samverkan och gemensamt ansvar för fastigheter.

Fem fokusområden för budget 2019

I budget 2019 för Härnösands stift lyfts några områden som särskilt ska prägla stiftsorganisationens arbete under det kommande året. Det handlar om rekrytering och kompetensförsörjning, gudstjänstutveckling, pastoratsbildning, administrativ samverkan och gemensamt ansvar för fastigheter.

Vinden susar i advent och vårt första ljus blir tänt.
Barn som har det svårt i världen, Gud bevare dem på färden.

Månadens bön i december 2018

Vinden susar i advent och vårt första ljus blir tänt. Barn som har det svårt i världen, Gud bevare dem på färden.

Genom projektet Staakebaalka har Birgitta Ricklund och Anna-Stina Svakko synliggjort samisk identitet och mångfald i Svenska kyrkan och bidragit till ökad trygghet och hemkänsla för samer i kyrkorummet. Under kyrkomötet i Uppsala prisades de för sitt arbete som bland annat gjort avtryck i Härnösands domkyrka.

De prisas för sin insats för kyrkan

Genom projektet Staakebaalka har Birgitta Ricklund och Anna-Stina Svakko synliggjort samisk identitet och mångfald i Svenska kyrkan och bidragit till ökad trygghet och hemkänsla för samer i kyrkorummet. Under kyrkomötet i Uppsala prisades de för sitt arbete som bland annat gjort avtryck i Härnösands domkyrka.

I Härnösands domkyrka har samisk form en fast plats i kyrkorummet. Mariakapellets altare och biskopens kräkla är synliga tecken på att Härnösands stift är en del av Saepmie.

Domkyrka med plats för samiska uttryck

I Härnösands domkyrka har samisk form en fast plats i kyrkorummet. Mariakapellets altare och biskopens kräkla är synliga tecken på att Härnösands stift är en del av Saepmie.

PRESSMEDDELANDE | På söndag, den 11 november, är det 100 år sedan första världskriget upphörde. I Västernorrland och Jämtland/Härjedalen kommer det att märkas genom att klockorna ringer i många av stiftets kyrkor. I Härnösands domkyrka görs klockringningen klockan 13.30, samtidigt med andra kyrkor i Europa.

Klockringning 100 år efter första världskrigets slut

PRESSMEDDELANDE | På söndag, den 11 november, är det 100 år sedan första världskriget upphörde. I Västernorrland och Jämtland/Härjedalen kommer det att märkas genom att klockorna ringer i många av stiftets kyrkor. I Härnösands domkyrka görs klockringningen klockan 13.30, samtidigt med andra kyrkor i Europa.

Gud, på 100-årsdagen av freden efter första världskriget tänker vi på alla de som drabbades av krigets våld och fasor, på familjer, byar, städer och länder som splittrades och utplånades. 

Biskopens bön till minne av första världskriget

Gud, på 100-årsdagen av freden efter första världskriget tänker vi på alla de som drabbades av krigets våld och fasor, på familjer, byar, städer och länder som splittrades och utplånades. 

En ny forskningsrapport undersöker om lokala strukturförändringar i Svenska kyrkan påverkat arbetsmiljö och hälsa i berörda församlingar och pastorat. Forskarna lyfter en rad arbetsmiljöproblem och konstaterad ohälsa. Men påpekar att det kan vara rimligt att anta att arbetsmiljöproblemen fanns även innan strukturförändringen.

Ny forskning: svårt fastställa samband mellan brister i arbetsmiljö och strukturförändring

En ny forskningsrapport undersöker om lokala strukturförändringar i Svenska kyrkan påverkat arbetsmiljö och hälsa i berörda församlingar och pastorat. Forskarna lyfter en rad arbetsmiljöproblem och konstaterad ohälsa. Men påpekar att det kan vara rimligt att anta att arbetsmiljöproblemen fanns även innan strukturförändringen.

Fyra frågor till Ann-Sophie Hansson, en av forskarna bakom rapporten "Sammanläggningar av församlingar i Svenska kyrkan – påverkan på arbetsmiljö och hälsa".

Forskaren: ”Viktigt att låta de anställda vara delaktiga”

Fyra frågor till Ann-Sophie Hansson, en av forskarna bakom rapporten "Sammanläggningar av församlingar i Svenska kyrkan – påverkan på arbetsmiljö och hälsa".

I slutet av oktober träffades präster, diakoner, musiker och lekmän för att lära sig mer om det sydsamiska språket och kyrkliga traditioner då Härnösands stift arrangerade en kurshelg med sydsamiskt språkbad. 
Kursen avslutades med en mässa i Hotagens kyrka där deltagarna tillsammans med församlingen fick chans att använda sina nya språkfärdigheter.

Sydsamiskt språkbad i Hotagen

I slutet av oktober träffades präster, diakoner, musiker och lekmän för att lära sig mer om det sydsamiska språket och kyrkliga traditioner då Härnösands stift arrangerade en kurshelg med sydsamiskt språkbad. Kursen avslutades med en mässa i Hotagens kyrka där deltagarna tillsammans med församlingen fick chans att använda sina nya språkfärdigheter.

2019-01-15: På onsdag förenas Sveriges kristna samfund i en manifestation till stöd för de människor som blivit kristna i Sverige och som riskerar att straffas för det i hemlandet om de utvisas. I  flera kyrkor i Härnösands stift hålls förbön under hela eller delar av dagen.

Läs alla pressmeddelanden här

2019-01-15: På onsdag förenas Sveriges kristna samfund i en manifestation till stöd för de människor som blivit kristna i Sverige och som riskerar att straffas för det i hemlandet om de utvisas. I flera kyrkor i Härnösands stift hålls förbön under hela eller delar av dagen.