Härnösands stift

Välkommen till Härnösands stift. Stiftet arbetar med att ge stöd till Svenska kyrkans 98 församlingar som finns i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Biskop i Härnösands stift är Eva Nordung Byström.

Här finns allt om biskopsvalet

Våren 2024 ska det utses en ny biskop för Härnösands stift. Statskottet går den 27 februari när ett nomineringsval avgör vilka som kommer att kandidera i biskopsvalet. Här finns hela tidsplanen och mycket annan information om biskopsvalet i Härnösands stift.

Sju kan bli ny biskop

Pressmeddelande 240227 | Nu är det klart vilka som ställer upp i vårens biskopsval i Härnösands stift. Åtta personer gick vidare från nomineringsvalet, en av dem har efter övervägande tackat nej till att kandidera (texten uppdaterades 240304).

Biskopens kontraktsgudstjänster

I höst lägger biskop Eva Nordung-Byström ner staven för att gå i pension, efter närmare tio år som biskop för Härnösands stift. Med anledning av det kommer hon under årets första månader att besöka alla stiftets kontrakt för att fira gudstjänst.

Härnösands stift söker utredare

Har du erfarenhet av styrning, ledning och tillsyn inom Svenska kyrkan? Vill du vara en del i ett team som jobbar med att utforma hur vi ska vara kyrka i framtiden? Till stiftskansliet i Härnösand söker vi nu en utredare inom tillsyn.

Härnösands stift söker fastighetssamordnare

På stiftskansliet i Härnösand arbetar vi för församlingarnas bästa. Vi skapar ändamålsenliga och hållbara förutsättningar att vara kyrka i dag, samtidigt som vi rustar för den kyrka vi vill se i framtiden. Här får du tillsammans med engagerade medarbetare driva utvecklingsarbete vad gäller såväl arbetsmetoder som processer.

Härnösands stift söker sydsamisk slöjdare

Härnösands stift söker en sydsamisk slöjdare som kan formge och färdigställa mässhake och tillhörande stola.

Samisk mässa starten på biskopens kontraktsresa

En storslagen samisk mässa i Örnsköldsvik var starten på biskop Eva Nordung-Byström resa runt i stiftet för att fira gudstjänst i alla kontrakt innan hon går i pension i september. I samband med gudstjänsten skänkte Härnösands stift en av tavlorna som var med vid försoningsgudstjänsterna i Uppsala och Luleå till Orrestaare saemien sibrie (Örnsköldsviks sameförening).

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Här firas samernas nationaldag

Den 6 februari, på samernas nationaldag, är det öppet hus på stiftelsen Gaaltije i Östersund. På programmet står en föreläsning om Härnösands stifts inventering av samiska föremål i kyrkliga miljöer. Nationaldagen uppmärksammas även i flera av stiftets församlingar, med musikgudstjänster och kvällsandakter med sydsamisk prägel.

Sök bidrag för att utveckla samiskt kyrkoliv

I Svenska kyrkans handlingsplan för försoning med det samiska folket ingår möjligheten att söka medel för långsiktiga insatser med syfte att utveckla samiskt kyrkoliv. Bidraget kan sökas av stift, pastorat, församling eller ideell samisk organisation. Det är möjligt att söka bidraget senast 15 februari, för vårens utdelning. Nästa ansökningstillfälle är 30 september.

Biskoparnas bön för fred

När Svenska kyrkans alla biskopar var samlade i Härnösand bad de en bön för fred, för eldupphör i kriget i Gaza, för dem som drabbas av terrorns och krigets fasor, för dem som sörjer sina döda, för dem som lever i oro för dem som saknas. Här kan du också be biskoparnas fredsbön.

Biskoparna möts i Härnösand – släpper bok om etiska vägval

Samtidigt som Svenska kyrkans alla biskopar samlats till möte i Härnösand, släpptes deras senaste biskopsbrev. I biskopsbrevet ger de redskap för orientering kring etiska vägval vid livets början och livets slut.

Fåglar och lövträd gynnas vid naturvårdsavverkning

Egendomsförvaltningen i Härnösands stift har i sitt arbete med att främja den biologiska mångfalden gjort en naturvårdande avverkning i Ljustorp. –Tanken är att gynna fågel- och växtlivet och öka antalet lövträd i området samtidigt som en del av volymen tas till vara, säger Jan-Olof Eriksson, skogvaktare på Egendomsförvaltningen i Härnösands stift.

Härnösands stift har fått tre nya präster

I söndags vigdes tre präster till tjänst i Svenska kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen vid en gudstjänst i Härnösands domkyrka. Gudstjänsten leddes av biskop Eva Nordung-Byström. Högtiden präglades av innerlighet och värme.

Kyrkobyggnader ämne för möte med riksdagsledamöter

PRESSMEDDELANDE | På fredagkväll har biskop Eva Nordung-Byström bjudit riksdagsledamöterna i Västernorrland och Jämtlands län till biskopsgården. Ämnet för kvällen är de många värdefulla kyrkobyggnader som finns i stiftet och statens bidrag till att bevara dem för eftervärlden. Till arrangemanget är även landshövdingarna och representanter för länsmuseerna inbjudna.

Ny styrelse i Svenska Kyrkans Unga

Under helgen 17-19 november har Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift hållit distriktsårsmöte i Örnsköldsvik. Under mötet diskuterades bland annat hur ungdomsorganisationen kan bli mer synlig och aktiv i församlingarna.

Heliga hus i Härnösands stift

I Härnösands stift finns 220 kyrkor och kapell utspridda i de fyra landskapen Ångermanland, Medelpad, Jämtland och Härjedalen. Det är byggnader fyllda med minnen av den bygd där de hör hemma och de tider som varit och som är. Det är också byggnader invigda som en särskild plats för tillbedjan och lovsång: en helig plats eller ett himmelrikets tecken. Här ges glimtar från några av de heliga husen, en serie som tidigare publicerats på sociala medier.

Nytt nummer av Sydsamiskt kyrkoblad - Daerpies Dierie

Läs i höstens numret av det sydsamiska kyrkobladet: Om slutrapporten från utvecklingsarbetet av det samiska konfirmationslägret. Om samisk konst i rum för bön. Om en ny bok om språkrevitalisering i familjen. Om Herr Kurt Råttas resa, berättad av barn i Västernorrlands Sameförening. Om Lars Einar Jillker och hans livsverk i Gäddede. Möt också röster från sommarens mottagande av den sydsamiska psalmboken. Med mera.

Idéverkstäder diskuterar satsning för framtiden

För att rusta församlingarna inför framtiden arbetar stiftskansliet fram strategiska satsningar som långsiktigt ska gagna ett levande församlingsliv i Härnösands stift. Aktuellt nu är idéverkstäder där en mix av församlingsmedarbetare diskuterar tänkbara åtgärder. "Verkstäderna bidrar med förslag på insatsområden och aktiviteter och säkrar en bred förankring i församlingarna", säger Anneli Hällgren, stiftsdirektor.

Egendomsförvaltningar studerar hyggesfritt i Jämtland

PRESSMEDDELANDE | Tisdag 12 september samlas Svenska kyrkans egendomsförvaltningar i Jämtland för att besöka några skogar där hyggesfria avverkningsmetoder används. Med på samlingen är även förre landshövdingen Göran Enander som har kyrkostyrelsens uppdrag att utreda Svenska kyrkans skogsbruk. – Det är första gången som ENSO gör en gemensam exkursion och vi är mycket glada att våra kollegor i de andra stiften vill komma och ta del av det utvecklingsarbete som pågår här i Jämtland, säger Hans Åsling, ordförande egendomsnämnden i Härnösands stift.

Läger för samiska ungdomar

Nästa års samiska konfirmationsläger arrangeras i Saxnäs, enligt ett nytt koncept som tagits fram i samråd med det samiska samhället. I november i år arrangeras ett höstlovslägret i Nikkaluokta för årets samiska konfirmander.

På väg mot en samisk kyrka – kraftsamling på dialogkonferens

Språk, andlighet och mark var heta ämnen under helgens dialogkonferensen Ságastallamat 2 i Luleå. Under två dagar samlades representanter för Svenska kyrkan och det samiska folket för att kraftsamla inför det fortsatta försoningsarbetet. Konferensen fick en stark avslutning i Luleå domkyrka när ärkebiskop Antjé Jackelén en andra gång föll på knä och framförde Svenska kyrkans ursäkt för oförrätter i det förgångna.

SLU startar forskningsprojekt i kyrkans skogar

Härnösands stift ställer mark till förfogande till ett nytt forskningsprojekt som ska jämföra olika sätt att sköta skog hyggesfritt och se skillnader mot traditionella kalhyggen. Projektet är ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Härnösands stift.

Kyrkan och skogen – om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. Ett arv med anor från medeltiden och en källa för inkomst till kyrkans förkunnelse. Nu har egendomsförvaltningarna, som ansvarar för skogsbruket, låtit göra en film som visar olika perspektiv på skogsbruket, på bredden av åsikter och de många – ibland motstridiga – förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning.

O, Gud, vi ber för Ukraina

Biskops Evas bön för Ukraina | O, Gud, nu har det gått två år sedan kriget i Ukraina bröt ut. Det är så ofattbart och grymt, så fyllt av ondska och hat, ångest, lidande och död.

Hjälpen till Ukraina når fram

Act Svenska kyrkan arbetar genom ett nätverk av humanitära organisationer som finns på plats i Ukraina och som var hemma i landet redan innan kriget bröt ut. Läs om vad ACT Svenska kyrkan, genom sina samarbetspartners, bidragit med för att hjälpa Ukrainas folk under året som gått.

Två män sitter och samtalar över en kopp kaffe.

Församlingsstöd

Härnösands stift erbjuder församlingarnas förtroendevalda, ideella och anställda inspiration, resurser, utbildningar och verktyg inom en rad områden.

Teologi för alla – se alla avsnitt i Härnösands stifts nya programserie

Hur mår församlingen? Var går gränsen för när Svenska kyrkan passar alla och ingen? Varför pratas det aldrig om synd i dag? Och vad väcker tro? När Teologibyrån möts är frågorna många och svaren ännu fler. Nu har programseriens fjärde och sista avsnitt publicerats, om en kyrka i minoritet.

Försoningsarbetet: Åtaganden ska omsättas i handling

Vid årets gemensamma överläggning mellan stiftsstyrelsen och egendomsnämnden var temat det fortsatta arbetet för försoning med det samiska folket. Överläggningen är ett led i Härnösands stifts arbete med att omsätta de åtaganden som gjorts gentemot samerna i handling.

"Vår ursäkt till samena är nödvändig"

"Vi som representerar Svenska kyrkan i dag kan inte laga det som gått sönder, vi kan inte ändra det som hänt. Vi kan bara söka nya vägar att i respekt för urfolkets rättigheter förändra vårt beteende." Så skrev biskop Eva Nordung-Byström i en personligt hållen artikel förra hösten, när Svenska kyrkan bad det samiska folket om ursäkt för historiska oförrätter. Inför dialogkonferensen Ságastallamat 2 där ursäkten framförs en andra gång finns artikeln åter att läsa. Här finns även möjlighet att följa konferensen och högtidsgudstjänsten, direkt eller i efterhand.

Kyrkan är öppen för troende, sökare och tvivlare

PRESSMEDDELANDE | Biskop Eva Nordung Byström vill uppmuntra människor att vända sig till Svenska kyrkan med sin oro, sin önskan om fred och behov av att visa solidaritet. – I oroliga tider har Svenska kyrkan ett viktigt och förväntat uppdrag att erbjuda mötesplatser för bön, samtal, eftertanke, tröst och hopp. Kyrkan är öppen för både troende, sökare och tvivlare, säger hon.

Ukrainas folk lider - din hjälp behövs

Medlemmar i ACT-alliansen, som Act Svenska kyrkan är en del av, genomför humanitära insatser i Ukraina. De viktigaste behoven i nuläget är mat, vatten och hygienartiklar. Filtar och madrasser behövs också för tillfälliga sovplatser. I grannländerna möter ACT-alliansens nätverk människor på flykt från kriget.

Nytt projekt söker samisk kultur i kyrkomiljö

Vilka samiska föremål finns i Svenska kyrkan i Härnösands stift? Och var kommer de ifrån? En inventering av församlingarnas kyrkor, vindsförråd och andra byggnader ska ge svar på den saken. – De samiska föremålen är en viktig del av det kyrkliga kulturarvet och behöver synliggöras, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift.

Svenska kyrkan ber det samiska folket om ursäkt

Med anledning av oförrätter som begåtts i historien ber Svenska kyrkan det samiska folket om ursäkt. Ursäkten är del av ett långsiktigt försoningsarbete och framfördes vid kyrkomötets högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka den 24 november 2021. Under gudstjänsten vittnade bland andra Erik-Oscar Oscarsson, präst och forskare från Härnösand, och Julia Rensberg, ledamot i Samiska rådet i Svenska kyrkan, med rötter i västra Härjedalen. Den 21-23 oktober 2022 upprepas ursäkten i samband med konferensen Ságastallamat 2 i Luleå. Artiklarna här nedan samlades i samband med gudstjänsten i Uppsala 2021.

Nytt biskopsbrev om lärande och undervisning

Idag publicerar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev med titeln ”… och lär dem”. Biskopsbrevet handlar om kyrkans undervisning. Det släpps i samband med att biskoparna är samlade till möte i Uppsala.

Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i de skogar om Härnösands stift förvaltar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Biskop Evas videoandakter

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter med jämna mellanrum. Du hittar alla inspelningar på den här sidan.

En ljusbärare i smide mot en mörk tegelvägg. Många ljus är tända.

Månadens bön

Läs denna och tidigare månaders böner. Klicka på respektive bild för att komma till bönen för den månaden.

Pussel, händer

Pastoratsbildning

Här hittar du de artiklar som handlar om Härnösands stifts arbete med pastoratsbildning.

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid. Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Ditt medlemskap betyder mycket för många

Förra året besökte 68 898 barn och föräldrar kyrkans öppna verksamheter i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland, 612 760 barn och vuxna besökte en gudstjänst och kyrkans medarbetare gjorde 14 317 besök hos äldre, ensamma och sjuka . Det här är några exempel på allt det som händer i församlingar runt om i Härnösands stift – exempel på allt det som Svenska kyrkans medlemmar gör möjligt genom sin kyrkoavgift.

Kollage om tre bilder. Två händer som håller fram små vita lappar med kyrkliga ord textat i svart. En massa psalmböcker stapalde på varandra. Torson av en präst klädd i grön mässhake. Prästen gör tummen upp.

Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.

Mellansels folkhögskola

För oss är det viktigt att du trivs. Skolan erbjuder en drogfri, öppen och välkomnande miljö på kristen grund. Vi välkomnar alla oavsett tro, med varje människas unika värde i centrum. Profil: musikkurser på hög nivå, kurser för personer med funktionsnedsättning och kurser i kristen tro.

Sensus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Vårsta diakonigård

Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen.

Kvinnor i Svenska kyrkan

Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSK, vill lyfta fram kvinnors erfarenheter och perspektiv och stödja insatser för en rättvis och hållbar utveckling i samhälle och kyrka.

Bild av medeltida väggmålning från Hackås kyrka. Över bilden står texten "Stiftshistoriska sällskapet".

Stiftshistoriska sällskapet har upphört

Stiftshistoriska sällskapet har upphört, men frågor om stiftshistoria tar stiftsadjunkt Göran Lundstedt hand om.

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar.