Framtidsprogrammet

Här hittar du de artiklar som handlar om Härnösands stifts arbete med framtidsprogrammet. Ett program sprunget ur församlingarnas behov för att kunna vara kyrka i framtiden.

Idealitet, kommunikation, diakoni och sydsamiskt kyrkoliv i framtidsprogram 

Stiftsstyrelsen i Härnösands stift satsar för framtiden inom fyra områden för att församlingar och pastorat ska stå bättre rustade: idealitet, kommunikation, diakoni och sydsamiskt kyrkoliv. Satsningen sker utöver den årliga budgeten och finansieras av stiftets överskott.

Stort engagemang kring framtidsfrågor i församlingarna 

Under två års tid har stiftskansliet undersökt och analyserat vilka strategiska satsningar som bäst kan gagna församlingarna i Härnösands stift. Den omfattande processen inkluderar en förstudie, åtta idéverkstäder och flera förankringsrundor där över 150 personer haft möjlighet att tycka till under arbetets gång.