I förgrunden en kvinna som sjunger i mikrofon. Bakom henne står en kör.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjunga i kör

Ställer vi alla körsångare i Härnösands stifts församlingar tillsammans blir det en kör på över 5 700 personer. Är du en av dem? Om inte, kom med och upplev glädjen i att sjunga tillsammans du med!

Svenska kyrkan erbjuder körer med olika inriktningar och nivåer för alla åldrar. Här finns körer med spetskompetens, kyrkokörer, barn-, goss-, flick-, gospel och ungdomskörer. Ta kontakt med din församling för att se vad just de har att erbjuda.

Hitta din församling

Du kan enkelt hitta vilken församling du hör till genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress. 

En vägvisare i trä. I bakgrunden blå himmel med vita moln.

Församlingar i Härnösands stift

I Härnösands stift finns 98 församlingar. Här hittar du en lista med länkar till deras webbplatser. Med mobilappen Kyrkguiden hittar du såväl församlingarnas gudstjänster som vägbeskrivningen dit.

Hitta din kyrka via mobilen

Hitta din kyrka och den verksamhet och eller gudstjänst som passar dig via mobilappen Kyrkguiden.

Stiftsmusiker

Musiken är en viktig del av kyrkan. Vi möter den i gudstjänst, körsång, musikcaféer, konserter, barnverksamhet. Musiker finns i alla församlingar. En stiftsmusiker har uppdraget att stötta med fortbildningsinsatser, rekryteringsfrågor och delta i gudstjänstutvecklingsarbetet. Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsmusiker i Härnösands stift.