Handbok - bildande av pastorat och församlingar

En kvinna och en man arbetar i ett arkiv.

Arkiv

En indelningsändring medför att arkiv behöver avslutas och påbörjas. Arbetet organiseras lämpligen i en arbetsgrupp bestående av dem som handlägger diarieföring och arkiv.

En liten flicka tittar på en röd ros genom ett förstoringsglas.

Barnrättsperspektiv (BKA)

Att göra en BKA handlar om att ta reda på hur barn kommer att påverkas av ett beslut och aktivt förhålla sig till detta, med utgångspunkt i barnets bästa.

Begravningsverksamhet

Inför en indelningsändring behöver alla de aktiviteter som ingår i begravningsverksamheten hos samtliga nuvarande församlingar/pastorat belysas.

Ekonomi inför indelning

Inför en indelningsändring måste samtal föras i interimsstyrelsen kring principiella, övergripande och strategiska frågor. Vad ska uppnås med den nya indelningen, vilka förväntningar och farhågor finns och hur kan ekonomin totalt se ut i den nya enheten?

Fastigheter och byggnader

I samband med indelningsförändringen behöver man identifiera vilka fastigheter som ägs inom respektive församling/pastorat och att rätt ägare för fastigheterna är registrerade på lagfarten i fastighetsregistret.

En man sitter vid ett skrivbord och arbetar i datorn.

Gemensamma administrativa system

Stiften erbjuder, tillsammans med nationell nivå, flera möjligheter när det gäller administrativ samverkan.

Leda förändring

Det är inte organisationer som förändras. Det är människor som gör det, eller inte.

Leda förändring i Svenska kyrkan

Luleå stift har i samverkan med Härnösand, Uppsala och Stockholms stift tagit fram ett gemensamt utbildningsmaterial för att rusta förändringsledare i deras förändringsprocesser. Här kan du läsa mer och ladda ner en digital version av materialet.