Meny

Egendomsförvaltningen

Kyrkans skog, jord och fonder går under namnet prästlönetillgångarna. Dessa förvaltas av egendomsförvaltningen. Här finns kontaktuppgifter till jägmästare och skogsvaktare i Härnösands stift.

Max Enander

Max Enander

Härnösands stift

Egendomsförvaltningen, Ledningsgruppen

Mer om Max Enander

Enhetschef för Egendomsförvaltningen, Stiftsjägmästare

Jan-Olof Eriksson

Jan-Olof Eriksson

Härnösands stift

Egendomsförvaltningen

Mer om Jan-Olof Eriksson

Stiftsskogvaktare, Östra distriktet

Olof Grinde

Olof Grinde

Härnösands stift

Egendomsförvaltningen

Mer om Olof Grinde

Stiftsskogvaktare, Södra distriktet

Thomas Karnestrand

Thomas Karnestrand

Härnösands stift

Egendomsförvaltningen

Mer om Thomas Karnestrand

Biträdande stiftsjägmästare

Gunnar Pamuk

Gunnar Pamuk

Härnösands stift

Egendomsförvaltningen

Mer om Gunnar Pamuk

Stiftsskogvaktare, Norra distriktet

Fredrik Sätter

Fredrik Sätter

Härnösands stift

Egendomsförvaltningen

Mer om Fredrik Sätter

Stiftsskogvaktare, Mellersta distriktet