Teologi för alla – följ Härnösands stifts nya programserie

Hur mår församlingen? Var går gränsen för när Svenska kyrkan passar alla och ingen? Varför pratas det aldrig om synd i dag? Och vad väcker tro? När Teologibyrån möts är frågorna många och svaren ännu fler.

Härnösands stift bjuder in till en programserie i fyra delar som undrar, längtar, lyssnar och söker – om Svenska kyrkans kännetecken, församlingens roll, stororden i vår tid och en kyrka i minoritet.

Programmen är skapade för medarbetare i Härnösands stifts församlingar och är tänkta att inspirera till fortsatta samtal om tro och kyrka, till exempel inför arbete med församlingsinstruktionen. Men programmen kan säkert inspirera alla med intresse för Svenska kyrkans vägval. Avsnitten är mellan 30 och 40 minuter långa och spelades in 17-18 februari 2022.

Avsnitt 1: Svenska kyrkans kännetcken

Avsnittet tar avstamp i den nya tidens vilsenhet, för att sedan borra i Svenska kyrkans identitet och kännetecken. Exempel på frågor som ställs i programmet: Vad behöver känneteckna Svenska kyrkan i ett landsbygdstift som Härnösands stift? Är Svenska kyrkan en kyrka för medlemmar eller en kyrka för alla? Vad väcker tro?

Avsnitt 2: Församlingens roll

Här avhandlas hoten och möjligheterna för ett levande församlingsliv. Exempel på frågor som ställs i programmet: Ryms människors andliga längtan i församlingen i dag? Vilken uppgift väntar på församlingsråden? Vilket församlingsliv längtar du efter?

Avsnitt 3: Stororden i vår tid

Om Gud som kompis eller mysterium, om synd och nåd, och om att vara begriplig. Exempel på frågor som ställs i programmet: Hur mycket kan Svenska kyrkan anpassa sig till sin samtid och ändå vara samma kyrka? Vad innebär det kristna hoppet? Vad är synd? Hur ser din bild av Gud ut?

Avsnitt 4: En kyrka i minoritet

Sökarljuset riktas mot framtiden. Exempel på frågor som ställs i programmet: Hur kan Svenska kyrkan fortsätta ha betydelse för de människor som lever i vårt stift? Den lutherska kyrkan i Tyskland har en vision om att ”minska med glädje”, är det möjligt? Hur ser det realistiska hoppet ut?

I SERIEN MEDVERKAR

Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift, varit verksam i flera församlingar i stiftet, arbetat mycket med barn- och ungdomsfrågor och organisationsutveckling, som studentpräst, kyrkoherde och kontraktsprost.
Eva Stenström, stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling och teologi, arbetat länge som församlingspräst i Luleå- och Härnösands stift med särskilt engagemang för att bygga broar mellan tro och samhälle.
Göran Lundstedt, stiftsadjunkt för församlingsstrategiskt utvecklingsarbete, teol. dr i kyrkovetenskap, redaktör för Svensk Kyrkotidning, varit präst i Sundsvalls församling.
Jenny Karlsson, präst i Danderyds församling, doktorand vid Åbo akademi och feministteolog, är uppväxt i byn Jällby i Västergötland.
Sven Thidevall, projektledare på forskningsstiftelsen Sverige och kristen tro, biskop emeritus, docent och kyrkohistoriker.
Kajsa Åslin, pressekreterare på stiftskansliet i Härnösand, har tidigare arbetat som journalist i främst dagspress och radio.

BAKGRUNDSMATERIAL

Svenska kyrkan som minoritetskyrka: rapport 1 från projektet "Folkkyrka i minoritet", redaktör Sven Thidevall (Artos 2020)
Mindre folk – mer kyrka? Möjligheter för Svenska kyrkan i en postmodern tid: rapport 2 från projektet ”Folkkyrka i minoritet”, redaktör Sven Thidevall (Artos 2021)
Håll ljuset brinnande! av Eva Nordung Byström (Verbum 2022)
Folkkyrkan: en begreppslig orientering, av Göran Lundstedt (Härnösands stift 2021)