Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ med uppgift att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftsstyrelsen utses av stiftsfullmäktige.

Ledamöter 

Biskop Eva Nordung Byström, ordförande
Kenneth Norberg (S), förste vice ordförande, Söråker
Leif Nilsson (S), Ytterhogdal 
Christina Andersson (S), Sidensjö
Mikael Sjölund (S), Sollefteå
Gudrun Olsson (S),Östersund
Marianne Eriksson (C), andre vice ordförande, Hammerdal
Ingrid Flodin (C), Härnösand 
Christer Gelfgren (C), Örnsköldsvik
Birgitta Sedín (KR), Sidensjö
Mikael Lindé (POSK), Ås

Ersättare

Domprost Kent Nordin
Lena Sjöberg (S), Stöde
Fredrik Eriksson (S), Åre
Kristina Löfroth (S), Nora-Skog
Margareta Winberg (S), Östersund
Ulf Bylund (S), Sundsvall
Ann-Christin Alexius (C), Undersåker
Margareta Martinsson (C), Matfors
Aina Sundbaum (C), Fränsta
Sverker Jonsson (BorgA), Lit
Karin Högberg (POSK), Härnösand

sammanträdesplan

2021
  • 3 mars
  • 26 mars
  • 15 juni
  • 30 september
  • 28 oktober
  • 16 december

Kontaktperson

Peter Lundgren

Härnösands stift

Stiftsjurist