Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ med uppgift att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftsstyrelsen utses av stiftsfullmäktige.

Ledamöter 

Biskop Eva Nordung Byström, ordförande
Mikael Sjölund (S), förste vice ordförande, Helgum
Björn Sandal (S), andre vice ordförande, Östersund
Zenitha Nordfjell (S), Örnsköldsvik
Solveig Haugen(S), Ytterhogdal
Sten-Ove Danielsson (S), Ånge
Marianne Eriksson (C), Hammerdal
Christer Gelfgren (C), Örnsköldsvik
Leif Grip (POSK), Fränsta
Birgitta Sedin (KR), Sidensjö
Marie Svensson (VISK), Aspås

Ersättare

Domprost Kent Nordin
Kristina Löfroth (S), Nora-Skog
Erik Andersson (S), Söråker
Carina Hellberg Grahn (S), Krokom
Lena Olofsson (S), Matfors
Ylva Bergstedt Johansson (MPSK), Sollefteå
Ann-Christine Alexius (C), Undersåker
Anna-Lena Lindberg (C), Husum
Mikael Lindé (POSK), Ås
Sverker Jonsson (BorgA), Lit
Ulf Söderlind (ÖKA), Örnsköldsvik

sammanträdesplan

2023
 • 22 feb
 • 30 mars
 • 3 maj
 • 14-15 juni
 • 26 sept
 • 26 okt
 • 14 dec
 
2024
 • 26 feb
 • 26 mars
 • 2 maj
 • 12 juni
 • 27 sept
 • 24 okt
 • 12 dec
Ett protokoll skrivs under med en blågulpenna.

Protokoll och föredragningslistor

Här finns protokoll och föredragningslistor från stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och egendomsnämnden.

Hand som håller i en ordförandeklubba. Klubban är på väg mot ett bord där det ligger ett protokoll samt ett exemplar av kyrkoordningen.

Beslutande organ

Härnösands stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser i sin tur stiftsstyrelse och egendomsnämnd samt några av domkapitlets ledamöter.