En kvinnlig präst sitter inomhus vid ett bord med en kaffe och mobiltelefonen i handen.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Student - de kyrkliga profilerna

Välkommen! Här hittar du information du som student behöver på vägen mot att bli diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst.

Att bli diakon

Här kan du läsa mer om de steg du ska igenom innan du är färdig diakon. Pdf finns att ladda ner.

Att bli församlingspedagog

Här kan du läsa mer om de steg du ska igenom innan du är färdig församlingspedagog. Pdf finns att ladda ner.

Att bli kyrkomusiker

Här kan du läsa mer om de steg du ska igenom innan du är färdig kyrkomusiker. Pdf finns att ladda ner.

Att bli präst

Här kan du läsa mer om alla steg du måste igenom innan du är färdig präst. Pdf finns att ladda ner.

En grusväg mellan två åkrar. I vägkanten står en blå skylt med bokstaven M för mötesplats.

Mötesplats stift och student (MSS)

Mötesplats stift och student (MSS) ingår som en obligatorisk del av utbildningen till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst.

Pastorsadjunktsåret

Pastorsadjunktsåret är en introduktionstjänst för nyvigda präster. Det är en visstidsanställning i tolv månader. Under året har den nyvigda prästen handledning och ges tid och möjlighet att växa in i den nya uppgiften.

Ett litet träkors och tre ljusstakar med tända ljus står på ett altare. I bakgrunden syns suddigt en församling med uppslagna böcker.

Församlingspraktik

Blivande diakoner, församlingspedagoger och präster ska göra församlingspraktik i totalt 8 veckor, uppdelat på två tillfällen. När det gäller kyrkomusiker, ta kontakt med stiftsmusikern för mer information.

En kvinna lyfter upp sitt blonda hår i nacken för att visa en tatuering som föreställer ett kors.

Antagningsprocess för blivande diakon och präst

Antagningsprocessen för blivande präster och diakoner består av Växtplatskurs, kurs inför församlingspraktik, fyra veckors församlingspraktik och avslutas med antagningsdagarna som äger rum under 2-3 dagar under höstterminen.

Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.

Fråga Härnösands stift om kyrkliga utbildningar

Bibelläsningsplan att ladda ned

Här hittar du en s k bibelläsningsplan. Just den här är utgiven av Bibelsällskapet och sträcker sig över ett helt kalenderår. Den är tänkt att vara till hjälp för dig i ditt möte med bibeltexten. Du kan läsa din bibel på många sätt men med hjälp av en bibelläsningsplan får du ett mer strukturerat läsande och läser därför också de delar av bibeln du inte i vanliga fall läser.  

Ladda ner bibelläsningsplanen här

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkans verksamhet är hanteringen av frågor om offentlighet och sekretess av avgörande betydelse för trovärdigheten.
Alla människor som deltar i kyrkans verksamhet,
eller på annat sätt kommer i kontakt med kyrkans medarbetare, måste kunna lita på att uppgifter om deras personliga förhållanden inte förs vidare. Inom den församlingsvårdande
verksamheten är därför huvudregeln att tystnadsplikt gäller.

Ladda ner folder om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet här.