Södra skogvaktardistriktet

Södra distriktet består av Härjedalens kommun, södra delen av Bergs kommun, Ånge kommun samt södra delen av Bräcke kommun.

Prästlönetillgångarna

Den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar är utspridd men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Skogen, jorden och fonderna går under namnet prästlönetillgångarna. I Härnösands stift är det egendomsnämnden som ansvarar för förvaltningen.

Karta över de fyra skogvaktardistrikten i Härnösands stift

Skogvaktardistrikt i stiftet

I Härnösands stift finns fyra skogvaktardistrikt.

Stiftens skogar

Svenska kyrkan förvaltar Prästlönetillgångarna som består av skogsmark jordbruksmark och värdepapper.