Talltoppar mot en blå himmel
Foto: Jim Elfström/IKON

Egendomsnämnden

Härnösands stifts egendomsnämnd förvaltar prästlönetillgångarna i stiftet. Tillgångarna finns dels i skog och annan fast egendom, dels i form av fonder, där pengar placeras när egendomar säljs.

Egendomsnämnden förvaltar skog och fonder 

Tillgångarnas ursprung ligger långt tillbaka i tiden, då bönderna i en socken avdelade mark till prästens och byggnadernas underhåll. Förvaltningens syfte är att pastoraten ska få god avkastning från sina tillgångar, och därmed ett viktigt tillskott till den ekonomi som skapar förutsättningar för församlingslivet.

Ta kontakt med egendomsnämnden: harnosandsstift.egendomsnamnden@svenskakyrkan.se

ledamöter

Sven-Erik Bodén (S), ordförande, Sollefteå
Paul Höglund (C) vice ordförande, Långsele
Elisabeth Fjellström (S), Östersund
Priscilda Helenius (S), Sundsvall
Carina Granh Hellberg (S), Krokom
Bertil Swensson (BA), Sundsvall

Ersättare

Lotta Wisén (S), Härnösand
Ann-Margret Bäckström (S), Söråker
Elinor Söderlund (S), Ytterhogdal
Erik Öhlén (C), Kovland
Hans Åsling (C), Trångsviken
Anders Eriksson (POSK), Åre

 

 

sammanträdesplan

2021
  • 17 februari
  • 18 mars
  • 5 maj
  • 14-15 juni  
  • 19 augusti
  • 23 september
  • 4 november
  • 16 december