Talltoppar mot en blå himmel
Foto: Jim Elfström/IKON

Egendomsnämnden

Härnösands stifts egendomsnämnd förvaltar prästlönetillgångarna i stiftet. Tillgångarna finns dels i skog och annan fast egendom, dels i form av fonder, där pengar placeras när egendomar säljs.

Egendomsnämnden förvaltar skog och fonder 

Tillgångarnas ursprung ligger långt tillbaka i tiden, då bönderna i en socken avdelade mark till prästens och byggnadernas underhåll. Förvaltningens syfte är att pastoraten ska få god avkastning från sina tillgångar, och därmed ett viktigt tillskott till den ekonomi som skapar förutsättningar för församlingslivet.

Ta kontakt med egendomsnämnden: harnosandsstift.egendomsnamnden@svenskakyrkan.se

ledamöter

Hans Åsling (C), ordförande, Trångsviken
Ann-Charlotte Visén (S), vice ordförande, Härnösand
Claes-Göran Bergh (S), Ås
Lena Johansson (S), Strömsund
Marie Buhr (ViSK), Örnsköldsvik
Bertil Swensson (BorgA), Sundsvall

Ersättare

Paul Höglund (C), Långsele
Åsa Eriksson (C), Ljustorp
Erik Öhlen (C), Kovland
Johan Nilsson Alsterbåge (S), Sundsvall
Ann-Margret Bäckström (S), Söråker
Håkan Nilsson (POSK), Östersund

 

 

sammanträdesplan

2023
  • 1 februari
  • 16 mars
  • 10 maj
  • 13-14 juni  
  • 17 augusti
  • 28 september
  • 9 november
  • 14 december

Prästlönetillgångarna

Den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar är utspridd men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Skogen, jorden och fonderna går under namnet prästlönetillgångarna. I Härnösands stift är det egendomsnämnden som ansvarar för förvaltningen.

Ett protokoll skrivs under med en blågulpenna.

Protokoll och föredragningslistor

Här finns protokoll och föredragningslistor från stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och egendomsnämnden.