Foto: Magnus Aronsson

Ideellt arbete

Härnösands stift är en av huvudmännen bakom Ideellt forum, ett nätverk som syftar till att främja delaktighet och engagemang och där målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.

Man trivs där man behövs, att få vara med delaktig tillsammans med andra är välgörande, men på vilket sätt låter vi ideella komma till tals och påverka församlingslivet?

Kurser som Ideellt forum ger:

 • Att leda ideella medarbetare (11 dagar på Strömbäcks folkhögskola). Detta är en processutbildning som mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv. Denna kurs ska man vara minst två från en församling som går. http://www.ideelltforum.se/Utbildning-och-utveckling/Att-leda-ideella-medarbetare/
 • Ideellt forums arbetslagsutbildning (tre halvdagar). En processutbildning för hela arbetslaget, där de som gått ”Att leda ideella medarbetare” får hjälp att förankra utvecklingsplanen och fördjupa tänket i sitt arbetslag.
 • Ideellt forums kyrkoherdeutbildning (tre dagar). Kursen syftar till att ge kyrkoherden stöd i frågor om ledarskapets roll för att utveckla det ideella arbetet. http://www.ideelltforum.se/Utbildning-och-utveckling/Ledaren-ar-halva-laget/

Det ideella engagemanget växer i Skön

Sköns församling har under några år arbetat strategiskt med att få fler att vilja engagera sig ideellt. I nuläget har de närmare 180 personer som regelbundet arbetar ideellt i församlingen. "Vi har arbetat med hur vi ska ta emot ideella och få dem att känna sig välkomna, hur vi rekryterar och hur vi organiserar arbetet med ideella. Vi har personal som är anställd för att uppgiftsmatcha och handlägga de ideella. Det tror jag är en nyckelfaktor för att få människor att vilja vara med och vara kvar. Att personer hamnar på rätt platser" säger Andreas Sundström, kyrkoherde i Sköns församling.

 • Susanne Karlsson

  Susanne Karlsson

  Härnösands stift

  Diakoni

  Mer om Susanne Karlsson

  Stiftsdiakon och samordnare för samiskt kyrkoliv, församlingsfortbildning, ideellt medarbetarskap och Act Svenska kyrkan.