Tre kollekthåvar står lutade mot en stenvägg.
Foto: Albin Hillert

Kollekter

Delandet hör till det kristna livets innersta kärna och därför är upptagandet av kollekt en viktig del i kyrkans gudstjänstfirande och någonting mer än att bara samla in pengar. Delandet, gemenskapen och den utgivande kärleken i gudstjänsten blir påtaglig och verklig i kollekten.

Kollekttillfällena delas mellan nationell nivå, stift och församling. Domkapitlet fastslår en kollektlista för varje år där de olika ändamålen beskrivs. Här hittar du kollektcirkulär för riks- och stiftskollekterna.