Miljö- och hållbarhetsfrågor

Hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur våra livsvillkor ser ut. Det handlar om oss människor och allt annat liv på jorden. En hållbar utveckling ska sträva efter att tillfredsställa dagens behov lokalt såväl som globalt utan att äventyra framtiden. Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Härnösands stift har två personer som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Dag Hedin

Dag Hedin

Härnösands stift

Stiftsadjunkt

Mer om Dag Hedin

Miljöteolog

Lotta Magnusson

Härnösands stift

Miljöfrågor

Mer om Lotta Magnusson

Miljöhandläggare