Beskuren bild på ett par ben som vandrar längs grusväg omgiven av sommargrönska.
Foto: Magnus Aronson/ikon

Pilgrimsvandring

Under våren, sommaren och hösten erbjuder Svenska kyrkan flera pilgrimsaktiviteter i Härnösands stift. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden.

I dag upptäcks vägarna av allt fler som går i de medeltida pilgrimernas fotspår. Skälen till att vandra skiftar: Några söker efter livets djup och nya perspektiv. Andra söker rörelse i gemenskap med andra, i motsats till ett stillasittande vardagsliv. Hitta din pilgrimsinspiration här.

Församlingarnas pilgrimswebbplatser

I Härnösands stift finns det några församlingar som har specifika webbsidor om sina pilgrimsvandringar. Här hittar du en lista som länkar vidare till varje församlings/pastorats sida om pilgrimsvandringar.

Karta över pilgrimsleder i Härnösands stift

Var kan man vandra?

I Härnösands stift finns det många vackra pilgrimsleder fyllda med historia och kulturarv. Här kan du läsa mer om var du kan vandra.

Prostbölestigen med meditation i Alsen/Offerdal

Meditation och motion går hand i hand. Gå den nya leden mellan kyrkorna i Alsen och Offerdal.

Pilgrimsvandrare längs en väg omgiven av sommargrönska

På vandring mot helig källa

Ett sextiotal personer är ute på vandring. Ingen av dem säger någonting. Det enda som hörs är stegen på grusvägen och pilgrimsledarens stav, när den taktfast dunkar mot marken.

Pilgrimsbarn, Själevads kyrka

Ung andlighet med vandrarkängor

Många har upptäckt pilgrimsvandring som välgörande för såväl kropp som själ. Just nu pågår ett projekt där barn i stiftet får bli en del av pilgrimernas stora skara.

Pilgrim med hatt och vadringsstav

Vem är pilgrim?

Pilgrim – någon som söker stillhet, kontemplation och långsammare rytm. Antingen genom att vandra längs leder där människor gått under medeltiden eller längs nyskapade egna eller allmänna motionsspår. Kanske med önskan att finna ro i själen.

En vandrares utrustning ligger lämnad i gräset. Ryggsäck, kängor, hatt, karta.

Pilgrimshistoria

Varför pilgrimsvandrar vi till Trondheim?

Pilgrimsleder

Här hittar du en översikt över Sveriges pilgrimsleder

St. Olavsleden

Reseplanerare, paketlösningar, kartor, historik.

Pilgrim i Sverige

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för lokala och regionala pilgrimsföreningar. Föreningen är också en samarbetsor­ganisation för olika intressenter till exempel museer, friluftsorganisa­tioner, kyrkor, studieförbund, kommuner och företag.

Selångers pilgrimscenter

Selångers pilgrimscentrum ligger vid starten av St. Olavsleden och drivs av Selångers församling.

Pilgrimscentrum i Vadstena

Pilgrimscentrum i Vadstena är ett center för hela landets pilgrimer och drivs av Svenska kyrkan i Linköpings stift. Vi är en mötesplats för människor på väg. Här finns möjlighet för vandring, vila, reflektion och nya möten.