Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.
Foto: Torbjörn Svaan

21 medeltida kyrkor..

..två ruiner och ett kastal

Här nedan kan du kika in i alla medeltida kyrkor som ingått i Härnösands stifts projekt Medeltiden.

Till alla dessa 21 kyrkorum har människor under olika århundraden gått med sin glädje och sin sorg – i vissa under mer än 800 år.

De kyrkor som finns bevarade kan beskrivas dels som församlingskyrkor och dels som före detta ödekyrkor. Bland ödekyrkorna finns de som i första hand används sommartid för gudstjänster, vigslar och dop samt för guidade visningar, och som inte är ombyggda för att brukas under vintern. De som kallas församlingskyrkor används regelbundet under hela året för församlingens hela spektra av verksamheter. Det är byggnader med en sedan medeltiden obruten kontinuitet som rum för andakt, bön och gemenskap.

Vid medeltidens slut fanns det minst 103 kyrkor inom stiftets nuvarande gränser, av dessa finns 21 kvar i dag. Övriga har rivits, byggts om eller förfallit till ruiner.