Meny

Kulturarv och byggnader

Svenska kyrkan ansvarar för en mängd byggnader. Många av dem av kulturhistoriskt värde. För att stötta församlingarna i vård och underhåll av byggnader finns vid Härnösands stift såväl byggnadsingenjör som stiftsantikvarie.

Fredrika Björk

Härnösands stift

Kulturarv och byggnader

Mer om Fredrika Björk

Stiftsantikvarie

Christian Ferm

Härnösands stift

Kulturarv och byggnader

Mer om Christian Ferm

Fastighetsstrateg

Jan Högberg

Härnösands stift

Kulturarv och byggnader

Mer om Jan Högberg

Fastighetssamordnare