Hållbart liv

Boken "Hållbart liv, om teologi, kristet liv och hållbar utveckling" kretsar mycket kring vad som konkret är viktigt att tänka på när man vill försöka leva mer klimatsmart. Som enskild handlar det till exempel om att se över konsumtionsmönster och energianvändning.

Skapelsen är stor och kraftfull och kanske har du funderat över vad just du kan bidra med i förändringarna som sker. Du är inte ensam. Skriften "Hållbart liv" handlar om möjliga vägar till ett mer hållbart liv. Vi får reflektera över sätt att se på skapelsen och oss själva, vårt kristna liv och hur vi förhoppningsvis kan vända en negativ utveckling till något hoppfullt.

Här finns frågor att bygga samtal kring. I vår enskildhet och tillsammans med andra får vi pröva hur vi uppfattar tron och de klimatförändringar som vi själva bidrag till att skapa. Det är hög tid att gå från ord till handling. Vi har bara detta till låns. Låt oss behandla det med varsamhet. 

Boken är ursprungligen framtagen som Luleå stifts miljöhandbok. Läs hela boken nedan. 

Ladda ner boken Hållbart liv som pdf