En ordförandeklubba i brunt trä mot ett vitt underlag
Foto: Magnus Aronson/IKON

Domkapitlet

Domkapitlet har genom kyrkoordningen och församlingsinstruktionens införande ett tillsynsansvar för församlingsverksamheten, men också ett främjandeansvar i att bistå församlingarna med råd stöd och hjälp bland annat vid framtagandet av församlingsinstruktionen.

Det är domkapitlet som i samverkan med församlingarna utfärdar församlingsinstruktionen. Domkapitlet har ett särskilt uttalat tillsynsansvar för präster och diakoner. Domkapitlet prövar också behörigheter för präst och diakontjänsterna och skall enligt kyrkoordningen genom yttrande över sökande till präst- eller diakontjänst vägleda församlingarna i tillsättningsärenden.

Ledamöter

Biskop Eva Nordung Byström (ordförande)
Domprost Kent Nordin (vice ordförande)
Staffan Hillström (S), Östersund
Märta Brita Forsberg Svensson  (C), Njurunda
Kerstin Lindh Wallin (POSK), Kramfors
Carina Grinde (diakon), Östersund
Mats Törnered (domarledamot)

Ersättare

Kerstin Strömberg (ersätter biskop/domprost som ledamot)
Helene Andersson (S), Trehörningsjö
Bartolomiej Szulc (C), Bräcke
Hans Delén (FiSK), Örnsköldsvik 
Göran Lundstedt (präst), Sundsvall
Kenneth Svensson (domarledamot)

Sammanträdesplan

2021
  • 28 januari
  • 18 mars
  • 3 maj
  • 19-20 juni
  • 1 september
  • 22 oktober
  • 15 december

Kontaktpersoner

Marie-Louise Olsson Rautalinko

Marie-Louise Olsson Rautalinko

Härnösands stift

Stiftsjurist

Hans Sundqvist

Härnösands stift

Kansliassistent, Administration/Service