En person läser en bibel med färggrant omslag
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Söndagens bibeltexter

Varje söndag har sitt tema. Texter på det temat hämtas från flera ställen i bibeln.