Norra skogvaktardistriktet

Norra distriktet består av Ströms kommun, norra delen av Sollefteå kommun samt norra delen av Krokoms kommun.

Prästlönetillgångarna

Den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar är utspridd men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Skogen, jorden och fonderna går under namnet prästlönetillgångarna. I Härnösands stift är det egendomsnämnden som ansvarar för förvaltningen.

Karta över de fyra skogvaktardistrikten i Härnösands stift

Skogvaktardistrikt i stiftet

I Härnösands stift finns fyra skogvaktardistrikt.