Bokryggar i en bokhylla. Bibeln på olika språk.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Flerspråkigt arbete

En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet på sitt eget språk. Enligt svensk språklag har de fem minoritetsspråken och teckenspråk ett särskilt skydd. Det är dessa språk som främst avses då begreppet "flerspråkig kyrka" eller "flerspråkigt arbete" används.

Flerspråkigt arbete i Härnösand stift

Teckenspråk, sydsamiska och finska är sedan länge etablerade som verksamhetsspråk i Härnösands stift. Personer som identifierar sig med dessa språkgrupper är relativt få och bor eller vistas utspridda i många församlingar, därför förverkligas det flerspråkiga arbetet oftast i samverkan mellan den lokala församlingen och stiftet.