Bokryggar i en bokhylla. Bibeln på olika språk.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Flerspråkigt arbete

En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet på sitt eget språk. Enligt svensk språklag har de fem minoritetsspråken och teckenspråk ett särskilt skydd. Det är dessa språk som främst avses då begreppet "flerspråkig kyrka" eller "flerspråkigt arbete" används.

Flerspråkigt arbete i Härnösand stift

Teckenspråk, sydsamiska och finska är sedan länge etablerade som verksamhetsspråk i Härnösands stift. Personer som identifierar sig med dessa språkgrupper är relativt få och bor eller vistas utspridda i många församlingar, därför förverkligas det flerspråkiga arbetet oftast i samverkan mellan den lokala församlingen och stiftet.

Samiskt arbete

Genom den samiska verksamheten i Härnösands stift ska det samiska bli synliggjort och inkluderat i församlingarnas och stiftets arbete och stiftets urfolk får berika och utmana kyrkan som helhet.

En kvinnlig präst visar vägen in i kyrkan med armarna åt en kvinna.

Teckenspråkigt arbete

Varje människa har rätt att få utöva sin tro på sitt eget språk. Målet för den teckenspråkiga verksamheten i Härnösands stift är att möjliggöra gudstjänst, diakoni, mission och undervisning för teckenspråkiga.

Ett notblad, agenda med svensk och finsk text.

Sverigefinskt arbete

Sverigefinsk verksamhet i Härnösands stift och stiftets församlingar aktualiserar finska språket och finska traditioner så att den sverigefinska befolkningen ska vara synlig och bidra till en hel kyrka.