Orden "Gud" och "Jag" i mörkgrå text på en lätt sprucken stenyta.
Foto: Kristina Strand Nilsson/IKON

Tro och andlighet

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan och vad det innebär att leva som kristen. Att tro är att våga lita på något utan att veta helt säkert. Hur och varför vi tror varierar, men i grunden handlar det om vår relation Gud. En relation som kan se väldigt olika ut för olika människor, och under olika perioder av livet.

Utomhus en solig vinterdag. Prästen Karin Härjegård klädd i vinterkläder och skidpjäxor. Hon håller en psalmbok i sin hand och flankeras av ett tiotal personer också de klädda för vinter och skidåkning.

Gudstjänst

Söker du näring för ditt inre liv? Vill du prova vad det kristna livets gemenskap kan betyda? Då är du varmt välkommen till gudstjänst.

Ett par händer knäppta till bön.

Bön

Bönen är ditt hjärtas samtal med Gud. Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet. Bönen har inga gränser, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be när som helst, hur som helst och om vad som helst.

En person läser en bibel med färggrant omslag

Söndagens bibeltexter

Varje söndag har sitt tema. Texter på det temat hämtas från flera ställen i bibeln.

Pilgrimsvandring – lisa för kropp och själ

Församlingarna i Härnösands stift erbjuder ett antal pilgrimsaktiviteter under våren, sommaren och hösten. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden. I dag upptäcks vägarna av allt fler som går i de medeltida pilgrimernas fotspår. Skälen till att vandra skiftar: Några söker efter livets djup och nya perspektiv. Andra söker rörelse i gemenskap med andra, i motsats till ett stillasittande vardagsliv. Hitta din pilgrimsinspiration här.

Gud är på tre sätt – samtidigt

Det finns tre bilder av Gud som är gemensamma för världens kristna. Det är bilderna av Gud som Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Dessa bilder enades de kristna om på 300-talet, och dem håller världens kyrkor fortfarande fast vid.

När vi säger att vi tror på en ”treenig” Gud, så talar vi om dessa tre bilder. Om det är krångligt att förstå treenigheten, kan man tänka på hur vatten också kan ses på tre olika vis: som rinnande vätska, ånga och fast is. Vilken är din bild av Gud?
Vem är Gud för dig? Talar någon av de tre bilderna Fader, Son och Helig Anda särskilt starkt till dig?

Att utforska sin egen bild av Gud kan bli till en spännande resa. Du gör den på egen hand, eller tillsammans med andra.