Biskoparna Lönegren, Sternell och Franzén

Tidigare biskopar

Nedan följer Härnösands stifts biskopslängd. Klicka på namnen för mer information och bilder. Perioden 1647 – 2014

Biskopar i Härnösands stift perioden 1647 – 2014

År 1647 kom Härnösands stift till, efter en delning av Uppsala stift. Drottning Kristina bestämde att hennes hovpredikant Petrus Steuchius skulle bli superintendent i Härnösand. År 1772 ändras titeln "superintendent" officiellt till biskop, även om biskopstiteln använts i dagligt tal långt tidigare. Nedan följer Härnösands stifts biskopslängd. Klicka på namnen för mer information och bilder.