Foto: Maria Eddebo Persson

Beställ boken om fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Ingen annanstans i Sverige eller Finland finns så många bevarade fiskarkapell som längs kusten i Medelpad och Ångermanland. Idag finns 18 kapell som tillsammans med lämningar från tidigare kustkapell berättar om fiskarlivets hårda levnadsvillkor och utsatta position i äldre tid.

Boken om fiskarkapellen i Medelpad och Ångermanland har till stor del utförts av Hälsningslands museum och Länsmuseet Gävleborg och har möjliggjorts genom bidrag från Länsstyrelsen Västernorrland, kyrkoantikvarisk ersättning samt Samfundet Pro Fide et Christianismo som förvaltare av kyrkoherde Nils Henriksson Stiftelse. Härnösands stift står som utgivare av boken.

Boken berättar om säsongsfiskelägen där kapellen blev centrala för fiskarsamhällets organisation och uppbyggnad. Betydelsefulla byggnader som gav möjlighet till bön, gudstjänster och andra viktiga sammankomster under sommarhalvåret och som fungerade som förvaringsplatser för fiskeutrustningen under vinterhalvåret.

De bevarade fiskarkapellen utgör idag ett välbevarat kulturarv. De flesta kapell nyttjas än idag för gudstjänster, dop och vigslar och när de används är de många gånger fullsatta. Årligen lockar de dessutom mängder av besökare som vill uppleva detta särpräglade och levande kulturarv.

Författare:
Lars Nylander, Daniel Olsson, Bo Ulfhielm
Format:
195 x 240 mm.
Antal sidor: 240
Inbunden bok med hård pärm

Boken går att beställa från den 30/9 2021

 

Beställ ditt eget exemplar av boken om fiskarkapellen

Boken går att beställa från den 30/9 2021

Beställ boken här

Återförsäljare, församlingar och kapellag

Återförsäljare, församlingar och kapellag kontaktar Ågrenshuset för information om inköpsvillkor på tel 0660-29 99 52 eller pren@agrenshuset.se.