Ledningsgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen. Deras främsta uppgifter är att samverka med biskopen och stiftets förtroendevalda samt leda och utveckla stiftskansliets verksamhet.

Anneli Hällgren

Anneli Hällgren

Härnösands stift

Stiftsdirektor

Mer om Anneli Hällgren

Stiftsdirektor