Stiftsdiakoner

Diakoni är kyrkans sociala arbete. En stiftsdiakon jobbar med övergripande och samordnande frågor för att stötta det sociala arbetet i församlingarna.