Stiftsdiakoner

Diakoni är kyrkans sociala arbete. En stiftsdiakon jobbar med övergripande och samordnande frågor för att stötta det sociala arbetet i församlingarna.

    Bokryggar i en bokhylla. Bibeln på olika språk.

    Flerspråkigt arbete

    En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet på sitt eget språk. Enligt svensk språklag har de fem minoritetsspråken och teckenspråk ett särskilt skydd. Det är dessa språk som främst avses då begreppet "flerspråkig kyrka" eller "flerspråkigt arbete" används.

    Internationellt arbete

    Svenska kyrkan tillhör världens största nätverk. Stiftet och dess församlingar är del av detta stora sammanhang. Vi är "lokalkontor" i en världsvid kyrka.