Det här är Härnösands stift

Härnösands stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Det är också en del av Saepmie. Stiftets huvuduppgift är att stödja församlingarna.

Stiftet är svenska kyrkans regionala nivå

Härnösands stift är både ett geografiskt område och en organistorisk del av Svenska kyrkan. Geografiskt består stiftet av Jämtland, Härjedalen, Ångermanland och Medelpad. Härnösands stift är även namnet på den organisation som har till uppgift att stödja församlingslivet inom det geografiska området. Det sker med hjälp av fortbildning, rådgivning och information, genom att se till att verksamheten följer kyrkoordningen samt genom att förvalta prästlönetillgångarna i Härnösands stift, bestående av skog, jord och fondkapital.

Med denna uppgift arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ. Arbetet utgår huvudsakligen från stiftskansliet i Härnösand.

Församlingar, pastorat och kontrakt

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. I Härnösands stift finns 100 församlingar. Flera församlingar kan bilda ett pastorat för att hantera till exempel personal- och fastighetsfrågor. I stiftet finns i dag 25 pastorat. Pastoraten och församlingarna i Härnösands stift är i sin tur organiserade i fem kontrakt. I varje kontrakt finns en kontraktsprost som utsetts av biskopen som en länk mellan stiftet och församlingarna i området.

Biskopen

Biskopen i Härnösands stift heter Eva Nordung-Byström. Biskopen är stiftets högsta andliga och administrativa ledare och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i regionen. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Dessutom har hon uppdrag för hela Svenska kyrkan.

Hand som håller i en ordförandeklubba. Klubban är på väg mot ett bord där det ligger ett protokoll samt ett exemplar av kyrkoordningen.

Beslutande organ

Härnösands stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser i sin tur stiftsstyrelse och egendomsnämnd samt några av domkapitlets ledamöter.

Kontaktinformation

Kontakta oss

Vid stiftskansliet i Härnösand jobbar ett 50-tal personer med en mängd olika yrkeskompetenser. Direkt eller indirekt arbetar dessa med att stödja församlingarna. Här kan du söka kontaktuppgifter till personal som arbetar vid Härnösands stift.

Kollage om tre bilder. Två händer som håller fram små vita lappar med kyrkliga ord textat i svart. En massa psalmböcker stapalde på varandra. Torson av en präst klädd i grön mässhake. Prästen gör tummen upp.

Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.

Hitta din församling

Du kan enkelt hitta vilken församling du hör till genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress. 

En vägvisare i trä. I bakgrunden blå himmel med vita moln.

Församlingar i Härnösands stift

I Härnösands stift finns 100 församlingar. Här hittar du en lista med länkar till deras webbplatser. Med mobilappen Kyrkguiden hittar du såväl församlingarnas gudstjänster som vägbeskrivningen dit.

Hitta din kyrka via mobilen

Hitta din kyrka och den verksamhet och eller gudstjänst som passar dig via mobilappen Kyrkguiden.