Det här är Härnösands stift

Härnösands stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att stödja församlingarna.

Stiftet är svenska kyrkans regionala nivå

Härnösands stift är både ett geografiskt område och en organistorisk del av Svenska kyrkan. Geografiskt består stiftet av Jämtland, Härjedalen, Ångermanland och Medelpad. Härnösands stift är även namnet på den organisation som har till uppgift att stödja församlingslivet inom det geografiska området. Det sker med hjälp av fortbildning, rådgivning och information, genom att se till att verksamheten följer kyrkoordningen samt genom att förvalta prästlönetillgångarna i Härnösands stift, bestående av skog, jord och fondkapital.

Med denna uppgift arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ. Arbetet utgår huvudsakligen från stiftskansliet i Härnösand.

Församlingar, pastorat och kontrakt

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. I Härnösands stift finns 98 församlingar (år 2018). Flera församlingar kan bilda ett pastorat för att hantera till exempel personal- och fastighetsfrågor. I stiftet finns i dag 33 pastorat. Pastoraten och församlingarna i Härnösands stift är i sin tur organiserade i fem kontrakt. I varje kontrakt finns kontraktsprost som utsetts av biskopen som en länk mellan stiftet och församlingarna i området.

Hitta din församling

Vit kyrka på Österlen bortom ett fält fullt av gula blommor.

Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress.