Någon håller upp en visselpipa. Ett ansikte syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Visselblåsarfunktion för Härnösands stiftskansli

Kanal för rapportering av missförhållanden till visselblåsarfunktionen för Härnösands stiftskansli.

På Härnösands  stiftskansli är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med företaget Lantero

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen på Härnösands stiftskansli med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Rapportera missförhållanden

För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att använda en dator utanför Svenska kyrkans nätverk när du rapporterar. Webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar. Använd knappen nedan eller kopiera och klistra in länken https://lantero.report/harnosandsstift i din webbläsare.

Skicka in din rapport
Närbild på barnhänder som håller fram en visselpipa.

Vanliga frågor om visselblåsning

Läs det här innan du gör en visselblåsning. När ska du anmäla? Vilket skydd har du? Vad kan du förvänta dig? Det finns en hel del som är bra att känna till. Länken går till företaget Lantero.