En ung man som ser ut att vara en ungdomsledare sitter med en gitarr i famnen. Kring honom står ungdomar.
Foto: Alex & Martin /IKON

Kulturliv och kulturarv

Körsång, konserter, musikcaféer, målargrupper, berättaraftnar, filmkvällar, studiecirklar, utställningar och inte minst alla våra kyrkobyggnader. Kulturliv och kulturarv är en viktig del i församlingarnas verksamhet.

Bara i Härnösands stift finns över 5700 körsångare, närmare 300 personer ingår i någon typ av instrumentensemble, över 107000 personer har besökt en musikgudtjänst eller konsert, 21000 har besökt en öppen verksamhet med kulturellt innehåll och över 500 är medlemmar i en grupp med kulturell inriktning. (statistik från 2015)

Kanske är det inte så konstigt. De eviga frågorna om liv och död, kärlek och ondska, trohet och svek har i alla tider varit centrala inom både konsten och religionen.

Ett kollage bestående av två bilder. En del av en orgelfasad samt en kör och framför dem musiker och dirigent

Musik i kyrkan

I Svenska kyrkan finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert. Kyrkomusiken tillhör vårt gemensamma levande kulturarv.

Kyrkobyggnader och kulturarv

Våra kyrkor är fulla av historia. De är inte muséer utan ett levande kulturarv. De används fortfarande. Här firas regelbunden gudstjänst och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många är vi som känner starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas.

Kyrkorglar inventerade i Härnösands stift

Kyrkorglarna i Härnösands stift utgör en viktig del av stiftets kyrkliga kulturarv med sina kulturhistoriska, konstnärliga, musikaliska och hantverksmässiga värden. Orglarna har en viktig uppgift vid församlingarnas gudstjänster och förrättningar. En inventering av orglarna genomfördes 2014-2018. Avsikten med den var att rädda orglarna från förfall och att öka kunskapen och engagemanget för dem.

Barsta kapell - en välbevarad pärla

Första etappen, inventeringen av fiskarkapellen i Härnösands stift, i det tvååriga projekt stiftet initierat för att få ökad kunskap om kapellen börjar lida mot sitt slut. Näst sist ut att inventeras är Barsta kapell. Det är det mest välbevarade fiskarkapellet stiftet har.

Hitta din församling

Du kan enkelt hitta vilken församling du hör till genom att gå till sidan Sök församling och skriva in din adress. 

En vägvisare i trä. I bakgrunden blå himmel med vita moln.

Församlingar i Härnösands stift

I Härnösands stift finns 100 församlingar. Här hittar du en lista med länkar till deras webbplatser. Med mobilappen Kyrkguiden hittar du såväl församlingarnas gudstjänster som vägbeskrivningen dit.

Hitta din kyrka via mobilen

Hitta din kyrka och den verksamhet och eller gudstjänst som passar dig via mobilappen Kyrkguiden.