Två leende ungdomar sitter och fikar.
Foto: Alex & Martin/IKON

Tio skäl att bli konfirmand

Vad är viktigt för ett gott liv? Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag. Du får också ta reda på vad kristen tro är, åka på läger, lära känna nya människor eller lära känna gamla vänner på nytt sätt.

Du får ...
… tid att tänka på vad som är viktigt i livet.

Vad är viktigt för ett gott liv? Är det viktigt hur jag ser på mitt och andras liv?
Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att prata om och fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag – liv och död, glädje och sorg, kärlek, rädsla och ensamhet.

… ta reda på vad kristen tro är.

Kanske döptes du som liten. Då är konfirmandtiden en möjlighet att ta reda på vad det betyder att vara döpt, att vara kristen.
Kanske blev du inte döpt som liten. Dina föräldrar ville att du skulle tänka själv när du blev större. Då är detta en chans att ta reda på vad kristen tro är.
Kanske har du en kompis som har en annan religiös tillhörighet än den kristna och då är konfirmandtiden ett sätt att visa respekt för honom eller henne genom att ta reda på vad som är specifikt i just kristen tro och vad som är gemensamt med annan tro.

… lära känna nya människor.


...eller lära känna dem du tror att du redan känner på ett nytt sätt.

Konfirmantiden ger möjlighet att fundera tillsammans med andra. För att våga prata om viktiga saker behöver du känna dig hemma och trygg i konfirmandgruppen. Därför försöker vi som är ledare se till att alla lär känna varandra och behandlar varandra med respekt.

… åka på läger.

Att vara konfirmand innebär att åka på läger, antingen under en längre period eller kortare. Att åka iväg tillsammans betyder att man lär känna sig själv och andra bättre och det är oftast väldigt roligt. Det är en unik möjlighet vi vill ge dig som är konfirmand.


… träffa människor som är äldre än du och som är där för att du är viktig.

I din konfirmationsgrupp kommer du att träffa flera ledare. De är äldre än du, antingen många år äldre, eller bara något år och nyss själva konfirmerade. Och de är där för att de tar dig på allvar och vill. De är där bara för dig som är konfirmand och för att du ska få en rolig och givande tid.

… vara med om något som är annorlunda än skolan.

Konfirmationstiden är en tid som är något annat än skolan. Den innehåller lek och allvar. Du får läsa texter som människor skrivit ner nyss eller för mycket längesedan - och som är gemensamma för kristen tro. Du får lära dig saker om är bra att kunna utantill. Allt utan att bli betygssatt!

… bli allmänbildad.

Vad är det som gör att människor runt hela jorden vill kalla sig kristna, troende, fira gudstjänst, be, läsa bibeln? Med kunskap om det bli du mer allmänbildad och kan också bättre förstå andra människor och omvärlden.

… ingå i en lång tradition av människor.

Kanske är det många i din familj och släkt som konfirmerats. Kanske är du den första. Oavsett så blir du en viktig del i kyrkans tradition av alla som konfirmerats genom tiderna. Du är en viktig länk i kyrkan och efterlängtad av kyrkan.

… vara med om en konfirmationsgudstjänst.

I konfirmationsgudstjänsten får du bekräftelsen på det som Gud lovat dig i dopet – att gå med dig på alla dina vägar. Är du inte döpt innan du blir konfirmand kan du bli det under konfirmandtiden. Konfirmationsgudstjänsten är en högtid och innehåller bland annat en del där ni får möjlighet att utforma en redovisning av det ni har pratat om och gjort under konfirmandtiden. Det kan ske i form av sånger, drama, bilder, film, dans eller andra uttryckssätt och blir ofta ett minne att bära med sig genom livet.

varför inte?

Det blir det tionde skälet att vara konfirmand. Du bestämmer själv.

Välkommen!