Meny

Teckenspråkigt arbete

Varje människa har rätt att få utöva sin tro på sitt eget språk. Målet för den teckenspråkiga verksamheten i Härnösands stift är att möjliggöra gudstjänst, diakoni, mission och undervisning för teckenspråkiga.

Infoteckenbloggen