Processionskors med tecknet för?
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Teckenspråkigt arbete

Varje människa har rätt att få utöva sin tro på sitt eget språk. Målet för den teckenspråkiga verksamheten i Härnösands stift är att möjliggöra gudstjänst, diakoni, mission och undervisning för teckenspråkiga.

Om döva och teckenspråk

Att vara döv innebär mer än att man inte hör. Det är också en kulturell och social identitet. Den som använder teckenspråk som sitt främsta kommunikationsmedel kallar sig ofta döv, oberoende av hur mycket man hör.

Närbild på ett altarkors med två händer som talar teckenspråk.

Konfirmation för dig som är teckenspråkig

Konfirmationstiden är en spännande tid. Du får träffa nya kompisar, prata om allt mellan himmel och jord, fundera över frågan om Gud finns och åka på läger tillsammans med teckenspråkiga konfirmander från hela Sverige.

Processionskors med tecknet för?

Händer i kyrkan

I tidningen Händer i kyrkan, utgiven av Växjö stift, hittar du bland annat ett kalendarium med teckenspråkiga mötesplatser runt om i Svenska kyrkan.

Infotecken

Infotecken

Infotecken är ett informationsblad om Härnösands stifts teckenspråkiga verksamhet. Den kommer ut 2- 4 ggr/år.

Präst vid altarbord som tecknar på teckenspråk.

På teckenspråk

Här hittar du mer information om kyrkan och Härnösands stift på teckenspråk.