På en psalmbokshylla i bänkraden längst fram står texten Kyrkvärdar handmålad.
Foto: Johannes Frandsen

Ideellt arbete i församling

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideell, förtroendevald eller anställd. Tillsammans bär alla kyrkans gemensamma uppdrag i världen.

Många människor engagerar sig ideellt i Härnösands stifts församlingar och undersökningar visar att ännu fler vill få en uppgift. 

Det finns olika sätt att engagera sig. Man kan till exempel delta i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd, engagera sig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vilka ideella uppdrag som kan blomma i en församling.

Vad vill du bidra med? Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling.