Foto: Maria Eddebo Persson

Samisk dopgåva

Det finns möjlighet att få ett fint halssmycke som dopgåva om den som ska döpas är same och dopgudstjänsten präglas av samisk liturgi.

Härnösands stift ger en dopgåva till de samer som döps i stiftets församlingar och som själva önskar att bejaka sin samiska identitet. Syftet är att stimulera och uppmuntra föräldrar, släkt och församlingar att använda och värdesätta såväl det samiska språket som kulturen.

Kriteriet för att få gåvan är att det samiska språket eller samiska kulturyttringar används i liturgin vid dopakten. Det kan till exempel ta sig uttryck med bibeltexter, psalmer, böner eller välsignelse som leds på samiska eller inslag av jojk eller annat där samisk tradition kommer till uttryck och synliggörs.

Det är församlingen där dopet sker som överlämnar dopgåvan i samband med dopet. Församlingen kan beställa dopgåvan från stiftet tillsammans med ett dopminne.

Församlingar utanför Härnösands stift kan beställa det samiska dopsmycket från stiftskansliet till självkostnadspris. För att göra detta behöver församlingen kontakta stiftsdiakon, Susanne Karlsson. 

Svenska kyrkan, Härnösands stift, hoppas att gåvan kommer att vara en viktig och betydelsefull symbol som påminner om dopet och dess tillhörighet till relation, identitet och trygghet.