Pastoratsbildning

Här hittar du de artiklar som handlar om Härnösands stifts arbete med pastoratsbildning.

Beslut om nya pastorat

Under 2020 beslutade stiftsstyrelsen om två nya pastoratsbildningar. Den ena berör församlingar i delar av Jämtland och den andra rör församlingarna i norra Ångermanland. 2019 togs beslut om ett nytt pastorat för samverkan mellan församlingarna i Sollefteåområdet.

Tillsammans är vi starka

BISKOPENS DEBATT 2019-11-06| I Härnösands stift inleds i höst tre nya utredningar med sikte på nya pastoratsbildningar. Det här gör vi för att alla församlingar – även när medlemstalen minskar och ekonomin försämras – ska kunna fortsätta stå för de andliga och sociala värden som ett levande församlingsliv innebär. För att människor i både stad och landsbygd, inland och kustland ska kunna vara del av en meningsfull gemenskap med lokal identitet och med Jesus Kristus i centrum.

Kyrkans dilemma – öppenhet kontra struktur

Öppenhet kontra struktur. Kaos kontra ordning. Teologi kontra organisation. Kyrkans dilemma kan kläs i olika ord men slutsatsen är densamma. – Ett dilemma kan inte lösas, det måste man hantera och leva med, säger Niclas Blåder, docent i systematisk teologi.

Strukturarbetet utvärderat – större delaktighet önskas

En utvärdering av arbete med strukturfrågor i Härnösands stift och två andra stift visar att församlingarnas anställda i allt för liten utsträckning uppfattat sig delaktiga i utredningsarbete och genomförande. Det har fått till följd att en del anställda haft svårt att förstå poängen med att bilda ett nytt pastorat. Ett mer aktivt ledarskap lokalt och mer stöd från stiftskansliet efter att det nya pastoratet bildats är annat som efterfrågas.

Ny forskning: svårt fastställa samband mellan brister i arbetsmiljö och strukturförändring

18-11-05 | En ny forskningsrapport undersöker om lokala strukturförändringar i Svenska kyrkan påverkat arbetsmiljö och hälsa i berörda församlingar och pastorat. Forskarna lyfter en rad arbetsmiljöproblem och konstaterad ohälsa. Men påpekar att det kan vara rimligt att anta att arbetsmiljöproblemen fanns även innan strukturförändringen.

Lokal närvaro syftet med strukturarbetet

BISKOPENS DEBATT 18-07-19 | De utredningar om nya pastoratsbildningar som inleds i höst utgår från ett gediget material kring hur stabilare organisationer kan säkra Svenska kyrkans lokala närvaro, skriver biskop Eva Nordung Byström i en debattartikel som publicerades i Kyrkans Tidning i juli.

Nu ritas framtidens karta över Härnösands stift

BISKOPENS DEBATT 18-05-09 | Hur ser kartan över Härnösands stift ut om 10-15 år? Kartbilden behöver formas nu och det är stiftsstyrelsen som har ansvaret för att göra det. I vår har inriktningen för det fortsatta strukturarbetet behandlats. Avsikten är att bygga långsiktigt hållbara lokala organisationer med kraft att möta människor i vår tid.

Inriktningen för strukturarbetet fastställd

Stiftsstyrelsen har beslutat att ta fram en tidsplan för det fortsatta strukturarbetet i Härnösands stift. Samtidigt har ett antal kriterier för inriktningen på arbetet fastställts. – För att Svenska kyrkan med god kvalitet ska kunna erbjuda gemenskap och evangelium för människor i hela stiftet även i framtiden behöver församlingarna hjälpas åt, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Frågor och svar om strukturarbete i Härnösands stift

Varför behöver det bildas nya pastorat? Hur påverkar det församlingsborna? Och innebär det att församlingarna slås ihop? Här följer svar på en rad vanliga frågor med anledning av stiftsstyrelsens nya inriktningskriterier för strukturarbetet i Härnösands stift.