Pastoratsbildning

Här hittar du de artiklar som handlar om Härnösands stifts arbete med pastoratsbildning.

En utvärdering av arbete med strukturfrågor i Härnösands stift och två andra stift visar att församlingarnas anställda i allt för liten utsträckning uppfattat sig delaktiga i utredningsarbete och genomförande. Det har fått till följd att en del anställda haft svårt att förstå poängen med att bilda ett nytt pastorat. Ett mer aktivt ledarskap lokalt och mer stöd från stiftskansliet efter att det nya pastoratet bildats är annat som efterfrågas.

Strukturarbetet utvärderat – större delaktighet önskas

En utvärdering av arbete med strukturfrågor i Härnösands stift och två andra stift visar att församlingarnas anställda i allt för liten utsträckning uppfattat sig delaktiga i utredningsarbete och genomförande. Det har fått till följd att en del anställda haft svårt att förstå poängen med att bilda ett nytt pastorat. Ett mer aktivt ledarskap lokalt och mer stöd från stiftskansliet efter att det nya pastoratet bildats är annat som efterfrågas.

18-11-05 | En ny forskningsrapport undersöker om lokala strukturförändringar i Svenska kyrkan påverkat arbetsmiljö och hälsa i berörda församlingar och pastorat. Forskarna lyfter en rad arbetsmiljöproblem och konstaterad ohälsa. Men påpekar att det kan vara rimligt att anta att arbetsmiljöproblemen fanns även innan strukturförändringen.

Ny forskning: svårt fastställa samband mellan brister i arbetsmiljö och strukturförändring

18-11-05 | En ny forskningsrapport undersöker om lokala strukturförändringar i Svenska kyrkan påverkat arbetsmiljö och hälsa i berörda församlingar och pastorat. Forskarna lyfter en rad arbetsmiljöproblem och konstaterad ohälsa. Men påpekar att det kan vara rimligt att anta att arbetsmiljöproblemen fanns även innan strukturförändringen.

BISKOPENS DEBATT 18-07-19 | De utredningar om nya pastoratsbildningar som inleds i höst utgår från ett gediget material kring hur stabilare organisationer kan säkra Svenska kyrkans lokala närvaro, skriver biskop Eva Nordung Byström i en debattartikel som publicerades i Kyrkans Tidning i juli.

Lokal närvaro syftet med strukturarbetet

BISKOPENS DEBATT 18-07-19 | De utredningar om nya pastoratsbildningar som inleds i höst utgår från ett gediget material kring hur stabilare organisationer kan säkra Svenska kyrkans lokala närvaro, skriver biskop Eva Nordung Byström i en debattartikel som publicerades i Kyrkans Tidning i juli.

BISKOPENS DEBATT 18-05-09  | Hur ser kartan över Härnösands stift ut om 10-15 år? Kartbilden behöver formas nu och det är stiftsstyrelsen som har ansvaret för att göra det. I vår har inriktningen för det fortsatta strukturarbetet behandlats. Avsikten är att bygga långsiktigt hållbara lokala organisationer med kraft att möta människor i vår tid.

Nu ritas framtidens karta över Härnösands stift

BISKOPENS DEBATT 18-05-09 | Hur ser kartan över Härnösands stift ut om 10-15 år? Kartbilden behöver formas nu och det är stiftsstyrelsen som har ansvaret för att göra det. I vår har inriktningen för det fortsatta strukturarbetet behandlats. Avsikten är att bygga långsiktigt hållbara lokala organisationer med kraft att möta människor i vår tid.

Stiftsstyrelsen har beslutat att ta fram en tidsplan för det fortsatta strukturarbetet i Härnösands stift. Samtidigt har ett antal kriterier för inriktningen på arbetet fastställts. 
– För att Svenska kyrkan med god kvalitet ska kunna erbjuda gemenskap och evangelium för människor i hela stiftet även i framtiden behöver församlingarna hjälpas åt, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Inriktningen för strukturarbetet fastställd

Stiftsstyrelsen har beslutat att ta fram en tidsplan för det fortsatta strukturarbetet i Härnösands stift. Samtidigt har ett antal kriterier för inriktningen på arbetet fastställts. – För att Svenska kyrkan med god kvalitet ska kunna erbjuda gemenskap och evangelium för människor i hela stiftet även i framtiden behöver församlingarna hjälpas åt, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Varför behöver det bildas nya pastorat? Hur påverkar det församlingsborna? Och innebär det att församlingarna slås ihop? Här följer svar på en rad vanliga frågor med anledning av stiftsstyrelsens nya inriktningskriterier för strukturarbetet i Härnösands stift.

Frågor och svar om strukturarbete i Härnösands stift

Varför behöver det bildas nya pastorat? Hur påverkar det församlingsborna? Och innebär det att församlingarna slås ihop? Här följer svar på en rad vanliga frågor med anledning av stiftsstyrelsens nya inriktningskriterier för strukturarbetet i Härnösands stift.