Karta över pilgrimsleder i Härnösands stift

Pilgrimsleder i Härnösands stift

I Härnösands stift finns ett flertal leder i både Västernorrland och Jämtland. Längs lederna finns ett antal sevärdheter. Dessa är utmärkta med nummer på kartan och beskrivning nedan.

S:t Olofleden 

Leden börjar vid Selånger i Medelpad och passerar bland annat Borgsjö, Frösön och Alsen på väg mot Norge och Trondheim.
1. Kyrkoruinen i Selånger.
2. S:t Olofs hamn.
3. Olofskällan i Vattjom.
4. Olofskällan vid Torkarlsberget.
5. Borgsjö (kyrkan, S:t Olofsskulptur, Olofskällan; S:t Olofs gryta).
6. Olofskällan i Bräcke? (ej återfunnen).
7. Tavnäs.
8. Pilgrimskällan i Pilgrimstad.
9. Skepparhällan i Revsundsjön
10. Revsundskyrka (helgad åt S:t Olof).
11. Brunflo kyrka (helgad åt S:t Olof).
12. Olofskällan i Brunflo.
13. Frösö kyrka (helgad åt S:t Olof). Relikskrin (S:t Olofsgrav) och S:t Olofsskulptur i Frösö kyrka.
14. S:t Olofskälla, Vikeränget.
15. S:t Olofsskulptur i Mattmars kyrka.
16. Olofskälla i Undersåker
17. Pilgrimsbänk och S:t Olofsskulptur i Åre gamla kyrka.
18. Birgittakällan i Åre
19. S:t Olofskälla, Sundet. Kallsjön (Trad. Om tre sjunkna vikingaskepp, S:t Olofs seglats).
20. S:t Olofskälla i Sul (Norge).
21. Ristade kors på hällar i Skurdalsporten.

Romboleden 

Leden är fortsättningen på en led som börjar i Mälardalen (Romboland). Den löper västerut längs med Härjån till Lövsnäsvallen. Sedan drar den norrut över fjällen till Lofsdalen, Långå och Ljusnedal, Bruksvallarna och till Skarvdörren, där den ansluter med Jämt-Norgevägen.
1. Korskällan.
2. Korskällstjärn.
3. Korskällberget.
4. Rombovallen
5. Korshyste, enligt trad. plats för träkors.
6. Korset i mittåhån
7. Offerstenar (?) vid Fagervallen.
8. Hedningsgärdet, vikingamedeltida gårdslämningar. Ett stengärde i närheten har trad. om att vara grunden för ett rasthus för pilgrimer.
9. Biskopsån (Biskopsstugan – Själahus)

Jämt-Norgevägen

Vägen börjar vid Gällö, går sedan västerut över Revsund och Oviken till Storsjö kapell och Ljungdalen. Vid skarvdörren ansluter den till Romboleden.
1. Björnöns hospis (trad. om ett gästhus)
2. Revsunds kyrka (helgad åt S:t Olof). S:t Olofsskulptur samt madonna skulptur (båda 1200-tal) i Revsunds kyrka.
3. Boddas bönehus.
4. Kryckkyrkan, Börön.
5. Margaretakällan vid Hackås kyrka.
6. Ovikens gamla kyrka.
7. Trad. kring själastuga vid Stugunberget.
8. Husgrunder (vilstuga?) i Lövdalen.
9. Offerstenröse vid Storsjö kapell.

Indalsleden 

Leden går längs med Indalsälven från Selånger till Lit. Det verkar dock ha funnits en ledsträckning även från Stugun till Sundsjö, med anslutning till S:t Olofsleden.
1. Munkhällan.
2. Själastuga i Stugun.

Kårbölelederna 

Kårböleleden 1 (se karta)

Leden kommer från Hälsingland till Kårböle och går via Älvros och Sveg, Lillhärdal och Härjån, till Lövnäsvallen där den ansluter till Romboleden.

 Kårböleleden 2 

1. Kårböle.
2. Osbäcken, offerbäck.
3. Klaxåsen, trad om kapell.
4. Tavelgrinna (Klövsjö)
5. Mo, trad om kapell.

Ångermanlandsleden

Leden går från Selånger till Fors via Säbrå, Nora, Nordingrå, Boteå och Sollefteå.
1. Torsåkers kyrka (helgad åt S:t Olof)
2. Sånga kyrka (S:t Olofsbrunnen), pilgrimsmärke.
3. S:t Olof i Multrå altarskåp (Murbergskyrkan, Härnösand)

Anundsjöleden

I Ångermanland finns det också kännedom om delar av leder, samt ytterligare minnen.
1. Olofsstaty i sakristian i Arnäs.
2. Sannolik pilgrimsled genom Kubbe.
3. Olofsstaty i altarskåp, Junsele

Leder som ej är med på kartan:

Helgonleden

(nytt namn på gammal led)
Startar nere i Uppland, går upp genom Gästrikland, genom Hälsingland och från Kårböle (Kårböleleden) går upp mot Ytterhogdal etc och ansluter till JämtNorgevägen. 

Stråsjöleden

Går från Hälsingekusten kring Hudiksvall, via Dellensjöarna upp till Stråsjö kapell och vidare till Haverö - Rätan och ansluter till Kårböleleden strax söder om Klövsjö.

Karta över pilgrimsleder i Härnösands stift
Karta över pilgrimsleder i Härnösands stift