Foto: Magnus Aronsson

Förtroendevald

Att vara förtroendevald är det finaste uppdraget man kan få. Att få förtroendet av medlemmarna att företräda dem är ett uppdrag som kräver ansvar och ödmjukhet. Det handlar om att ha visioner och idéer om hur man vill att kyrkan ska utvecklas och att man just driver dessa visioner tillsammans med andra. På den här sidan hittar du information som är intressant för dig som är förtroendevald i Svenska kyrkan.

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

Ett hedersuppdrag

Under en mandatperiod finns du som förtroendevald nu i ”ett arbetslag”, i ett kyrkoråd eller fullmäktige. Du är medarbetare i ett gudomligt uppdrag som handlar om att bära Guds ärende vidare på den plats där du just nu finns.

En broschyr ligger uppslagen med en penna i mitten. På höger sida finns rubriken "Genomförandet av sammanträdet". En grön och en röd postit-lapp markerar sidor i broschyren.

Formalia vid styrelsemöten (utbildning)

Kyrkorådet är styrelse i pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat. Styrelsemötet är en viktig del i styrelsearbetet. Hur bör då ett styrelsemöte hållas för att vara effektivt och konstruktivt? Hur får man alla att komma till tals? Vilken formalia gäller egentligen inför, under och efter styrelsemötet?

Styrelseklubba på vit bordskiva. Händer som vilar mot bordsskivan i bakgrunden.

Kyrkorådet som styrelse

Kyrkoordningen anger att kyrkorådet är styrelse i pastorat och i församling som inte ingår i ett pastorat.