En man blundar och tycks avslappnad. Kanske han ber.
Foto: Alex & Martin/IKON

Böner – tips och inspiration

Sätt dig. Knäpp händerna. Blunda om du vill. Be högt eller tyst. Här har vi samlat några böner som du kan låta dig inspireras av. Fler hittar du i psalmboken och i andra bönböcker. Eller be fritt ur hjärtat. Bönens kraft är stor.

Bön med rörelser (bra att börja dagen med)

Här är jag Herre (sträck ut armarna och öppna upp bröstkorgen)
rotad på jorden (böj dig ner mot jorden med sträckta ben)
öppen mot himlen (vänd armarna uppåt i en öppen gest som ett V)
redo att stå till din tjänst (för ihop handflatorna och böj huvudet inför Gud)
ur Kärnord av Margareta Melin

Bön på internationella kvinnodagen den 8 mars

Gud, du som ger oss livet och vill att vi ska leva det helt och fullt,
du ser alla kvinnor som ständigt hindras i sina liv
Gud, vi ber
att din vision för världen ska förverkligas:
Att varje människas värde ska upprättas
och att alla ska befrias till att blomma.
(bön av Madeleine Dahl i Drottning Silvias bönbok)

St Patricks bön (Lärjungebönen)

Herre Jesus Kristus,
du står här framför mig,
du är också bakom mig,
du är på min högra sida,
du är på min vänstra sida,
du är över mig,
du är under mig,
du omger mig på alla sidor,
du bor i mitt hjärta,
du genomtränger mig helt,
och du älskar mig, Herre Jesus!

(Läs bönen långsamt med paus mellan varje rad. Gör det gärna stående och be bönen flera gånger. Känn efter vad den gör med dig. Känner du den i kroppen? Är det något som träffar dig särskilt?)

Förslag för daglig bön enligt ignatianskt mönster

 • Välj en plats och vad du vill göra med din tid med Gud. En kort stunds avspänning.
 • Hur känner du dig just nu? Sätt ord på dina känslor.
 • Be en förberedande bön, till exempel:
  Gud,
  Låt hela min varelse vara inriktad på dig,
  så att du får vara barmhärtighetens och kärlekens Gud
  för mig och genom dig.
 • Uttryck det du längtar efter, det du vill be Gud om.
 • Läs en bibeltext du valt eller gör det du bestämt dig för att göra.
 • Var uppriktig mot dig själv och Gud i de känslor och tankar som väcks.
 • Föreställ dig att Jesus sitter bredvid dig och att ni samtalar.
 • Vad har hänt under bönen? Vad har gett dig liv och vad har varit kämpigt? Överlämna det som är destruktivt till Gud, förbli i det som är gott.
 • Tacka Gud för stunden ni har delat.
 • Be Fader vår.
 • Gå till en annan plats. Reflektera över vad som hänt under bönestunden. Hur känner du dig nu? Vad har du fått ta emot?
 • Anteckna kort om du vill.

ur Andlig vägledning i ignatiansk anda, Sjödén, Nilsing och Selling, Härnösands stift)

Reflektion vid dagens slut

 1.  Påminn dig om hur Gud ser kärleksfullt på dig.
 2. Tacksägelse. Notera de gåvor du fått genom Guds kärlek under dagen.
 3. Längtan. Be Gud om förståelse för hur Gud har varit närvarande.
 4. Reflektion. Reflektera över din dag. Lägg märke till de tankar och rörelser Gud har gett dig. Notera också även det som inte kom från Gud. Reflektera över dina val under dagen.
 5. Förlåtelse. Be om helande och förlåtelse.
 6. Förnyelse. Se fram emot nästa dag.
 7. Var medveten om Guds närvaro och avsluta din reflektion.

 ur The examen prayer av Timothy Gallagher)