Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

I varje stift finns sedan 1998 två kontaktpersoner utsedda av stiftet, en man och en kvinna med uppgift är att vara stöd till dem som blivit kränkt av en anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande inom Svenska kyrkan.

Kontaktpersonerna är till för att lyssna, ge stöd till egna beslut, ge samtalsstöd och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer. Uppgiften är att stödja dig som varit utsatt, men kan inte vara dem som ger själavård eller samtalsterapi.

Kontaktpersonerna för inte det du berättar vidare eller agerar utan ditt samtycke.

I Härnösands stift är kontaktpersonerna:
Maria Ålander, tel: 073-823 21 03
Ingemar Johansson, tel: 070-280 20 89

Andra stödorganisationer