Ett kollage bestående av två bilder. En del av en orgelfasad samt en kör och framför dem musiker och dirigent
Foto: Maria Lundström samt Alex & Martin/IKON

Musik i kyrkan

I Svenska kyrkan finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert. Kyrkomusiken tillhör vårt gemensamma levande kulturarv.

Musik har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentligta musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

I förgrunden en kvinna som sjunger i mikrofon. Bakom henne står en kör.

Sjunga i kör

Ställer vi alla körsångare i Härnösands stifts församlingar tillsammans blir det en kör på över 5 700 personer. Är du en av dem? Om inte, kom med och upplev glädjen i att sjunga tillsammans du med!

Händer som spelar på kyrkorgel.

Konsert och musikgudstjänst

Musiken har alltid varit en viktig del av kyrkans liv och har en given plats i alla gudstjänster. Särskilt stort utrymme har den i musikgudstjänsterna. Men kyrkomusiken finns också i det stora och breda utbudet av konserter

Organisten Håkan Dahlén sitter vid spelbordet för Tuna kyrkas orgel.

En orgelinventerares vardag

Just nu pågår en kulturhistorik inventering av alla kyrkorglar i Härnösands stift. Följ med organisten Håkan Dahlén när han gör ett inventeringsbesök i Tuna kyrka.

Stiftsmusiker

Musiken är en viktig del av kyrkan. Vi möter den i gudstjänst, körsång, musikcaféer, konserter, barnverksamhet. Musiker finns i alla församlingar. En stiftsmusiker har uppdraget att stötta med fortbildningsinsatser, rekryteringsfrågor och delta i gudstjänstutvecklingsarbetet. Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsmusiker i Härnösands stift.